Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

river: research / work / exhibition / recent_work / stage / documentation / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / arena / vehicle / temporary / belief / transport / car / cycle / movement / energy / video / ritual / drive / desire / light / circle / darkness / installation / quote / fake / Norway / artificial / sun / time / publication / action / body / Eleanor_Clare / noise / universe / scenery / lights / solar / simulation / landscape / carnival / archetype / custom / wheel / view / film / camp / 2014 / motion / machismo / residue / field / crowd / dizzy / circus / burn / hole / panoramic / skin / chaos / rubber / dvd / spinning / set / Edinburgh_Sculpture_Workshop / trick / matter / earth / speed / wave / Burnout / speaker / nature / sound_system / constellation / water / rave / creativity / Yorkshire_Sculpture_Park / cruise / press_release / theatre / nature / pool / ride / viewpoint / sick / camera / touch / festival / Adventure_Island / feet / free-party / Rush / plant / Skjoenne_Sjeler / fibreglass / edge / longing / tree / decay / Mathijs_van_Geest / feel / hands / Seljord / 2016 / Anond_Versto / storm / Toucher / cruising / Archipelago / excitement / Oystein_Wyller_Odden / Ellen_H_Suhrke / river / melancholy / estuary / pier / free_party / tide / Metal / fair ground / sea / Rhine / mud_flats / Southend / Hordaland_Kunstsenter / nitrogen / unconscious / jumping / low_tide / car_park / sunrise / russ / techno / Hermann_Hesse / Peter_Camenzind / concert / tunnel /


Adventure Island, 22nd April - 8th May 2016-04-22
Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

The hands are scrabbling
The earth is turning
The tide is rising

Constantly forging onwards; seeking
The Sun, casting its glorious rays; disappearing
Under the Pier, a creature lives; decaying
At the end of the Land; the Sea


There is an inside and an outside, a dark interior and a light exterior. Under the skin, in the body, much is fluid. This is where the unconscious is at work, digesting and processing and merging and separating matter.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn't know what to do.

In the depths of the sky, there were no mirrors, and in place of the sun a great bleeding hole gaped where perhaps a molar had been wrenched out. The sea had probably emptied, leaving the hollow of its basin rimmed by a dizzy precipice. The earth itself had disappeared, had ceased to be solid.
Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare and Dillan Marsh live in Bergen, and have been producing works together since 2013, a collaboration which began as an investigation into how making artwork and writing can mutually influence one another in the understanding of meaning, development of form and structure. Clare received MA Fine Art from Central Saint Martins in 2011, and Marsh MA Visual Art from Bergen Academy of Art and Design, 2011. They have produced collaborative work for the following organisations: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Buro fur Problem Basel and Apis Press Bergen.

Research and development has been supported by Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune and Norwegian Arts Council.

Fossils and Stars

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space. Archipelago is programmed with short lead times for each new project, with the intention of reinserting curatorial agility and real-time engagement into the institution. This initiative follows a different schedule to Hordaland kunstsenter's main exhibition programme, and is conceived as a group of 'thought islands' appearing in time.

"Click to view Adventure Island, 22nd April - 8th May" Adventure Island, 22nd April - 8th May


Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

Hendene famler
Kloden roterer
Tidevannet stiger

Stadig å fortsette framover; å søke etter
Solen, som slynger sine slående stråler; som forsvinner
Under Brygga, et vesen lever; forråtner
Ved enden av Landet; Sjøen


Det finnes en innside og en utside, et mørkt indre og et lyst ytre. Under huden, inni kroppen, er mye flytende. Dette er stedet hvor det underbevisste virker, fordøyer og prosesserer og samler og skiller substanser.

De lette etter selve begynnelsene av mening og skapelse: for å sammenføye tusener av år tilbake med idag. De ville finne det, men da de ankom, visste de fortsatt ikke hva de skulle gjøre.

I dypene av himmelen fantes ingen speil, og i solens sted gapte et stort blødende hull der kanskje en jeksel hadde blitt vridd ut. Sjøen hadde sannsynligvis blitt tømt, og etterlot seg hulrommet av sin beholder omsluttet av et svimlende stup. Kloden selv hadde forsvunnet, hadde opphørt å være solid.
– Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare og Dillan Marsh bor i Bergen, og har lagd arbeider sammen siden 2013, et samarbeid som begynte som en utforskning av hvordan det å lage kunstverk og å skrive gjensidig kan påvirke hverandre i å forstå mening og utviklingen av form og struktur. Clare har en mastergrad i kunst fra Central Saint Martins, London (2011), og Marsh en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2011). Sammen har de produsert verk for følgende aktører: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Büro für Problem Basel og Apis Press Bergen.

Prosjektet er støttet av Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

www.fossilsandstars.blogspot.no


Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.
Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.
Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / movement / energy / video / darkness / light / installation / fake / artificial / sun / time / publication / body / action / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / view / film / wheel / motion / residue / dizzy / hole / circus / set / spinning / panoramic / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / rubber / wave / matter / nature / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / press_release / Adventure_Island / ride / camera / pool / viewpoint / sick / touch / feet / Mathijs_van_Geest / fibreglass / decay / edge / 2016 / feel / hands / Archipelago / river / excitement / Toucher / fair ground / pier / jumping / Metal / unconscious / low_tide / estuary / mud_flats / sea / Hordaland_Kunstsenter / tide / Southend /


Peter_Camenzind 2015-02-20

Hermann Hesse, Peter Camenzind, translated by W. j. Strachan

As this personal love of nature began to grow in me and I listened to her voice as to a friend and travelling companion who speaks in a foreign language, my melancholy, though not cured, was ennobled and cleansed. My ear and eye became more acute, I learned to grasp subtleties and fine distinctions, and longed to hear the pulsation of life in all its manifestations more clearly and at close quarters - perhaps even to understand and enjoy the gift of expressing it in poetic form so that others also could get closer to it and seek out the springs of all refreshment, purification and childish innocence with deeper understanding. For the time being it remained a wish, a dream. I did not know whether it could ever be fulfilled, and I did what was nearest by loving everything visible and by no longer treating anything around me with scorn of indifference. p.84
[...]
I wanted to teach the people to be conscious of the pulse of the earth and take part in the life of the universe; not to forget in the bustle of their petty lives that we are not self-created gods but children belonging to the earth and the cosmic whole. I wanted to remind them that, like the songs of the poets and our dreams, the rivers, oceans, drifting clouds and raging storms are symbols and bearers of our hopes which spread their wings between heaven and earth; whose ultimate goal is the confident certainty of the right of citizenship and immortality of all living creatures.
[...]
But I was also eager to teach men to look for springs of joy and rivers of life in a brotherly love of nature. I wanted to preach the art of seeing, walking and enjoying life, of finding happiness in the present; to make it possible for mountains, seas and green islands to convey their message through their mighty and captivating tongues; to open up the view to the infinitely various manifestations of life as they blossomed day by day and overflowed beyond our towns and houses. I wanted to make people feel a sense of shame that we should know more about foreign wars, fashions, gossip, literature and art than about Spring unfolding its vital force outside our towns and the river that flows beneath out bridges and forests, and the lovely meadows traversed by our railways.Tags: research / text / belief / desire / quote / field / nature / earth / water / creativity / plant / longing / tree / melancholy / storm / river / Rhine / Hermann_Hesse / Peter_Camenzind /


untitled installation, Skjoenne Sjeler 2014-07-13

untitled installation, Skjoenne Sjeler untitled installation, Skjoenne Sjeler untitled installation, Skjoenne Sjeler

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / documentation / repeat / loop / fair / arena / vehicle / temporary / transport / car / cycle / movement / energy / video / ritual / drive / desire / light / circle / darkness / installation / Norway / sun / time / action / noise / universe / lights / solar / landscape / carnival / archetype / custom / view / camp / 2014 / motion / machismo / field / crowd / dizzy / burn / panoramic / chaos / dvd / spinning / trick / speed / Burnout / speaker / sound_system / constellation / rave / cruise / theatre / pool / camera / festival / free-party / Rush / Skjoenne_Sjeler / Seljord / Anond_Versto / cruising / Oystein_Wyller_Odden / Ellen_H_Suhrke / river / free_party / Rhine / nitrogen / car_park / sunrise / russ / techno / concert / tunnel /


top of page