Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

nature: research / work / exhibition / commerce / recent_work / stage / documentation / photograph / product / logo / facade / text / collaboration / repeat / loop / box / fair / belief / cycle / movement / production / energy / video / ritual / print / desire / light / circle / darkness / space / fake / installation / quote / collection / super / Norway / artificial / studio / sun / time / publication / body / action / sculpture / total / Eleanor_Clare / New_Age / noise / universe / black / plinth / religion / costume / white / death / scenery / screen / creation / plastic / landscape / show / orange / sound / 2015 / simulation / geometry / catalogue / music / dance / double / mask / cube / carnival / view / pyramid / rock / connection / film / dioramas / wheel / new / astronomy / motion / residue / 2014 / collage / field / audio / circus / dizzy / advetisement / hole / presentation / rubber / future / cosmos / set / poster / Trophy / helmet / panoramic / skin / summer / chaos / Edinburgh_Sculpture_Workshop / spinning / club / wall / earth / chair / postcard / nature / wave / riot / matter / speaker / fruit / speed / constellation / creativity / water / megalith / rainbow / still_life / solar_system / sound_system / nature / rave / cruise / Yorkshire_Sculpture_Park / press_release / Francois_Hugo / band / tool / acoustic / projection / shrine / feet / touch / barrier / Assembly_House_Studios / camera / pool / sick / colour / rubish / Adventure_Island / viewpoint / festival / ride / Rush / free-party / tree / pagan / suit / feel / hands / Mathijs_van_Geest / edge / Skjoenne_Sjeler / flyer / triangle / Nestle / longing / plant / voice / 2016 / gold / price / Bergen_Kommune / Norsk_Kulturradet / About_Time / Seljord / star / The_Travels_of_The_Toucher / site / ceramic / decay / fibreglass / utopia / winter / Ellie_MacGarry / Rufus_Newell / clay / Archipelago / Lester_Drake / Tigh_na_Cailleach / uniform / gap / Hugo_and_the_Cosmos / Anond_Versto / Oystein_Wyller_Odden / M25 / melancholy / back / Matt_Wheeldon / excitement / Ellen_H_Suhrke / vegetable / storm / river / ancient / Mike_Winnard / head / Toucher / eternal / Dodecahedron / stripes / Infernal_Eternal / platonic_solids / mountain / Bulgari / Arthurs_Seat / Out_of_Key / tide / Metal / mud_flats / 1990 / hexagon / Jan_van_Huysum / Piramid Stage / pier / unconscious / low_tide / stool / Kohler / Rhine / Avebury / estuary / sea / Vanitas / odyssey / mono-print / polygon / hour_meter / timer / Sunderland / Mayhem / C-print / fair ground / Southend / Hordaland_Kunstsenter / jumping / Urnascher_Sylvesterchause / pumpkin / spanner / Shepton_Mallet / Hermann_Hesse / lamp / painting / Mascots_and_Stones / marble / Peter_Camenzind / New_Haven_Bay / 1992 / Halloween / chocolate / Arosa / bass_amp / whispering / Granton_Mound / Poke_Holes / Odyssey_and_Sylvesterchlause / Tomorrow_is_Born / Milton_Keynes / monitor / Halhjem_Helleristninger / The_Hand_and_the_Hole /


Adventure Island, 22nd April - 8th May 2016-04-22
Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

Hendene famler
Kloden roterer
Tidevannet stiger

Stadig å fortsette framover; å søke etter
Solen, som slynger sine slående stråler; som forsvinner
Under Brygga, et vesen lever; forråtner
Ved enden av Landet; Sjøen


Det finnes en innside og en utside, et mørkt indre og et lyst ytre. Under huden, inni kroppen, er mye flytende. Dette er stedet hvor det underbevisste virker, fordøyer og prosesserer og samler og skiller substanser.

De lette etter selve begynnelsene av mening og skapelse: for å sammenføye tusener av år tilbake med idag. De ville finne det, men da de ankom, visste de fortsatt ikke hva de skulle gjøre.

I dypene av himmelen fantes ingen speil, og i solens sted gapte et stort blødende hull der kanskje en jeksel hadde blitt vridd ut. Sjøen hadde sannsynligvis blitt tømt, og etterlot seg hulrommet av sin beholder omsluttet av et svimlende stup. Kloden selv hadde forsvunnet, hadde opphørt å være solid.
– Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare og Dillan Marsh bor i Bergen, og har lagd arbeider sammen siden 2013, et samarbeid som begynte som en utforskning av hvordan det å lage kunstverk og å skrive gjensidig kan påvirke hverandre i å forstå mening og utviklingen av form og struktur. Clare har en mastergrad i kunst fra Central Saint Martins, London (2011), og Marsh en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2011). Sammen har de produsert verk for følgende aktører: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Büro für Problem Basel og Apis Press Bergen.

Prosjektet er støttet av Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

www.fossilsandstars.blogspot.no


Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.
Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

The hands are scrabbling
The earth is turning
The tide is rising

Constantly forging onwards; seeking
The Sun, casting its glorious rays; disappearing
Under the Pier, a creature lives; decaying
At the end of the Land; the Sea


There is an inside and an outside, a dark interior and a light exterior. Under the skin, in the body, much is fluid. This is where the unconscious is at work, digesting and processing and merging and separating matter.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn't know what to do.

In the depths of the sky, there were no mirrors, and in place of the sun a great bleeding hole gaped where perhaps a molar had been wrenched out. The sea had probably emptied, leaving the hollow of its basin rimmed by a dizzy precipice. The earth itself had disappeared, had ceased to be solid.
Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare and Dillan Marsh live in Bergen, and have been producing works together since 2013, a collaboration which began as an investigation into how making artwork and writing can mutually influence one another in the understanding of meaning, development of form and structure. Clare received MA Fine Art from Central Saint Martins in 2011, and Marsh MA Visual Art from Bergen Academy of Art and Design, 2011. They have produced collaborative work for the following organisations: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Buro fur Problem Basel and Apis Press Bergen.

Research and development has been supported by Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune and Norwegian Arts Council.

Fossils and Stars

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space. Archipelago is programmed with short lead times for each new project, with the intention of reinserting curatorial agility and real-time engagement into the institution. This initiative follows a different schedule to Hordaland kunstsenter's main exhibition programme, and is conceived as a group of 'thought islands' appearing in time.

"Click to view Adventure Island, 22nd April - 8th May" Adventure Island, 22nd April - 8th May

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / movement / energy / video / darkness / light / installation / fake / artificial / sun / time / publication / body / action / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / view / film / wheel / motion / residue / dizzy / hole / circus / set / spinning / panoramic / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / rubber / wave / matter / nature / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / press_release / Adventure_Island / ride / camera / pool / viewpoint / sick / touch / feet / Mathijs_van_Geest / fibreglass / decay / edge / 2016 / feel / hands / Archipelago / river / excitement / Toucher / fair ground / pier / jumping / Metal / unconscious / low_tide / estuary / mud_flats / sea / Hordaland_Kunstsenter / tide / Southend /


The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds 2015-12-15

The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds
The Travels of The Toucher

Dillan Marsh & Eleanor Clare

Video projection with audio played through a bass amp, 45 sec. loop
Framed digital C-print, 60x85cm
Audio, played through a mini guitar amp, 5.20min. loop
Digital photograph on 32 inch monitor
Stud wall with two poke holes cut through it
Five terracotta clay objects on different sized plinths
Framed painting, acrylic on two 21x15cm sheets of paper
Work lamp, lighting back yard
Publication, in edition of 50

The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds

Tags: work / exhibition / recent_work / documentation / photograph / text / collaboration / loop / box / cycle / video / ritual / print / darkness / light / collection / installation / studio / time / publication / sculpture / body / Eleanor_Clare / noise / plinth / screen / creation / plastic / landscape / show / sound / 2015 / view / film / rock / connection / hole / audio / chaos / Edinburgh_Sculpture_Workshop / earth / matter / wall / nature / speaker / Yorkshire_Sculpture_Park / megalith / sound_system / nature / water / Assembly_House_Studios / shrine / acoustic / barrier / rubish / projection / site / voice / Bergen_Kommune / The_Travels_of_The_Toucher / Norsk_Kulturradet / About_Time / ceramic / feel / hands / back / Mike_Winnard / gap / winter / Ellie_MacGarry / Rufus_Newell / clay / Lester_Drake / Tigh_na_Cailleach / ancient / Matt_Wheeldon / C-print / Arthurs_Seat / New_Haven_Bay / monitor / whispering / Granton_Mound / Poke_Holes / lamp / painting / Halhjem_Helleristninger / The_Hand_and_the_Hole / bass_amp /


About Time Festival 2015-12-15

About Time Festival
Eleanor Clare & Dillan Marsh: The Travels of The Toucher
20th-29th Nov

With cardboard boxes over their heads, and two holes punched out for their arms, they began with wet clay, and without any other idea than to see what came by handling it. What they arrived at was not a sculpture, but a way to begin. The forms were destroyed and remodelled – the possibility to reform them was always there. It was a way to get to the thing.

On a wet and windy day, they journeyed out to Tigh na Cailleach, home of the Old Woman of the Glen, just before she withdrew into her shelter for the winter. They were not sure what they might find, or what to do when they got there. They were walking a path that had been walked for thousands of years. They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they found it, they didn’t know what to do next. Not there at the shrine, nor in the studio with the clay.

About Time is a satellite programme of contemporary art running from October 2015 – January 2016. It is curated by a consortium of Leeds-based artists and curators led by Mexico, Pavilion and SPUR with contributions from Assembly House Leeds, Basement Arts, Black Dogs, Leeds Animation Workshop, Left Bank, Pyramid of Arts, Seize, Set The Controls For The Heart of The Sun and many others. Coinciding with the launch of the British Art Show 8, this city-wide initiative features commissioned artworks, texts and events which aim to highlight the work of artists, cultural producers and curatorial projects based in Leeds, alongside their international peers. The programme takes place across a diverse set of venues including artist-led spaces, museums and heritage buildings.Tags: exhibition / text / collaboration / cycle / circle / installation / sculpture / Eleanor_Clare / costume / creation / 2015 / show / mask / rock / collage / Edinburgh_Sculpture_Workshop / helmet / poster / nature / fruit / matter / megalith / press_release / shrine / Assembly_House_Studios / festival / flyer / About_Time / pagan / suit / Norsk_Kulturradet / The_Travels_of_The_Toucher / Bergen_Kommune / Ellie_MacGarry / Rufus_Newell / Tigh_na_Cailleach / ancient / Lester_Drake / clay / Matt_Wheeldon / head / vegetable / Mike_Winnard / uniform / Avebury / Mascots_and_Stones /


Peter_Camenzind 2015-02-20

Hermann Hesse, Peter Camenzind, translated by W. j. Strachan

As this personal love of nature began to grow in me and I listened to her voice as to a friend and travelling companion who speaks in a foreign language, my melancholy, though not cured, was ennobled and cleansed. My ear and eye became more acute, I learned to grasp subtleties and fine distinctions, and longed to hear the pulsation of life in all its manifestations more clearly and at close quarters - perhaps even to understand and enjoy the gift of expressing it in poetic form so that others also could get closer to it and seek out the springs of all refreshment, purification and childish innocence with deeper understanding. For the time being it remained a wish, a dream. I did not know whether it could ever be fulfilled, and I did what was nearest by loving everything visible and by no longer treating anything around me with scorn of indifference. p.84
[...]
I wanted to teach the people to be conscious of the pulse of the earth and take part in the life of the universe; not to forget in the bustle of their petty lives that we are not self-created gods but children belonging to the earth and the cosmic whole. I wanted to remind them that, like the songs of the poets and our dreams, the rivers, oceans, drifting clouds and raging storms are symbols and bearers of our hopes which spread their wings between heaven and earth; whose ultimate goal is the confident certainty of the right of citizenship and immortality of all living creatures.
[...]
But I was also eager to teach men to look for springs of joy and rivers of life in a brotherly love of nature. I wanted to preach the art of seeing, walking and enjoying life, of finding happiness in the present; to make it possible for mountains, seas and green islands to convey their message through their mighty and captivating tongues; to open up the view to the infinitely various manifestations of life as they blossomed day by day and overflowed beyond our towns and houses. I wanted to make people feel a sense of shame that we should know more about foreign wars, fashions, gossip, literature and art than about Spring unfolding its vital force outside our towns and the river that flows beneath out bridges and forests, and the lovely meadows traversed by our railways.Tags: research / text / belief / desire / quote / field / nature / earth / water / creativity / plant / longing / tree / melancholy / storm / river / Rhine / Hermann_Hesse / Peter_Camenzind /


Vanitas, collage, 2014 2015-02-10Collage with Bulgari advertisement Octo, Eternal Values (2014) and a bookmark from the National Gallery, London (An Allegory to the Vanities of Human Life, detail, circa 1736 Jan van Huysum)

Vanitas, collage, 2014

Tags: work / commerce / recent_work / documentation / product / logo / belief / desire / darkness / collection / time / religion / black / death / creation / double / dioramas / 2014 / motion / advetisement / collage / nature / still_life / price / Vanitas / Jan_van_Huysum / Bulgari / timer /


untitled collection, Skjoenne Sjeler 2014-09-09
- collage with Francois Hugo dans son atelier and a stamp from the Album Nestle, Series 22
- role playing dice with the numbers removed and in the forms of the 5 Platonic Solids
- collage with Bulgari advertisement Eternal Values and bookmark with Vanitas by Jan van Huysum
- RUSH, Yikes and Power Promotions (1992) on a small white stool
- Collage with Odyssey, a Journey into Dance and postcard Urnascher Sylvesterchause
- Trophy, marble base, universal imperial spanner and chocolate wrapper
- Tomorrow is Born, Acidica Productions (Shepton Mallet, 1992)
- postcard of Arosa 1800m, Innerarosa, Alpentobel, Erzhorn
- digital machine timer Red Lion 202/95EC (counting the time in milliseconds)
- NEW AGE (Milton Keynes)
- a toy Halloween pumpkin
- mono-print on paper Mayhem in 1990 printed with an empty black ink cartridge


untitled collection, Skjoenne Sjeler untitled collection, Skjoenne Sjeler untitled collection, Skjoenne Sjeler

Tags: work / exhibition / commerce / recent_work / documentation / fair / cycle / energy / production / ritual / print / space / collection / installation / Norway / time / sculpture / New_Age / noise / black / costume / white / death / scenery / plastic / creation / orange / landscape / music / geometry / cube / carnival / dance / mask / pyramid / 2014 / new / motion / advetisement / collage / presentation / summer / future / poster / Trophy / cosmos / club / chair / postcard / wall / riot / nature / cruise / rave / rainbow / still_life / constellation / solar_system / Francois_Hugo / band / tool / festival / colour / Rush / Seljord / Skjoenne_Sjeler / flyer / triangle / free-party / gold / Nestle / Ellen_H_Suhrke / M25 / vegetable / Hugo_and_the_Cosmos / utopia / Anond_Versto / Oystein_Wyller_Odden / odyssey / mono-print / polygon / hour_meter / timer / Vanitas / Kohler / eternal / Dodecahedron / stripes / Infernal_Eternal / platonic_solids / Sunderland / Mayhem / 1990 / hexagon / Jan_van_Huysum / mountain / Bulgari / stool / Piramid Stage / Out_of_Key / Tomorrow_is_Born / Arosa / Urnascher_Sylvesterchause / pumpkin / spanner / Milton_Keynes / marble / Shepton_Mallet / Odyssey_and_Sylvesterchlause / 1992 / Halloween / chocolate /


Skjonne Sjeler Catalogue 2014-08-10

Skjonne Sjeler Catalogue Skjonne Sjeler Catalogue Skjonne Sjeler Catalogue

Tags: work / exhibition / text / collaboration / super / Norway / publication / total / universe / costume / landscape / catalogue / mask / astronomy / motion / 2014 / helmet / cosmos / poster / nature / solar_system / constellation / Francois_Hugo / gold / star / Skjoenne_Sjeler / Nestle / Oystein_Wyller_Odden / Anond_Versto / Ellen_H_Suhrke /


top of page