Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

speed: work / exhibition / recent_work / stage / trade / documentation / red / photograph / equipment / facade / text / collaboration / component / stand / repeat / loop / box / fair / arena / race / vehicle / temporary / belief / transport / structure / car / cycle / driving / movement / game / energy / video / drive / ritual / print / desire / darkness / circle / light / space / installation / collection / fake / empty / artificial / Norway / sun / 2013 / studio / collapse / time / orbit / communicaton / publication / body / action / slogen / Entree / Eleanor_Clare / New_Age / noise / universe / animation / black / costume / tube / yellow / screen / scenery / solar / lights / plastic / stripe / orange / edition / 2015 / simulation / sound / scaffold / landscape / June_Twenty_First / geometry / gallery / modified / music / carnival / dance / archetype / cube / mask / film / shelving / rock / fire / custom / wheel / view / pyramid / tire / camp / motion / residue / 2014 / machismo / disguise / field / burn / advetisement / crowd / circus / hole / screen_print / dizzy / presentation / dome / rubber / panoramic / set / Edinburgh_Sculpture_Workshop / skin / steel / chaos / dvd / spinning / helmet / speed / riot / Burnout / wave / trick / club / postcard / road / nature / speaker / matter / earth / cruise / sound_system / pattern / solar_system / constellation / nature / theatre / press_release / seek / water / rave / rainbow / roundabout / Yorkshire_Sculpture_Park / touch / festival / Francois_Hugo / cardboard / rubish / Comedy_and_Tragedy / sick / viewpoint / feet / camera / Adventure_Island / ride / pool / colour / band / phenomena / spectrum / sequence / free-party / Skjoenne_Sjeler / hands / pass / march / planets / decay / fibreglass / Seljord / drum / ladder / heliotherapy / feel / 2016 / tank / Nestle / Rush / emotional / Mathijs_van_Geest / edge / Anond_Versto / Peter Cailler / rubbing / line / excitement / Ellen_H_Suhrke / river / Toucher / cruising / Oystein_Wyller_Odden / Archway / london / Archipelago / hour_meter / Piramid Stage / Kohler / tide / Metal / unconscious / Hordaland_Kunstsenter / Infernal_Eternal / platonic_solids / free_party / Rhine / Helios / estuary / pier / low_tide / Top-Buzz / geo-dome / Sunderland / fair ground / sea / John Higgins / nitrogen / mud_flats / Southend / jumping / 1981 / E_C_Cawte / shaking / russ / tunnel / NEVERODDOREVEN / plexiglass / Nothing_About_Trees / 2000 / drinking_straws / car_park / sunrise / Basel / Guisers / dice / Glastonbury / techno / Buro_fur_Problem / Marduk / concert / Deuxpiece /


Adventure Island, 22nd April - 8th May 2016-04-22

"Click to view Adventure Island, 22nd April - 8th May" Adventure Island, 22nd April - 8th May


Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

Hendene famler
Kloden roterer
Tidevannet stiger

Stadig å fortsette framover; å søke etter
Solen, som slynger sine slående stråler; som forsvinner
Under Brygga, et vesen lever; forråtner
Ved enden av Landet; Sjøen


Det finnes en innside og en utside, et mørkt indre og et lyst ytre. Under huden, inni kroppen, er mye flytende. Dette er stedet hvor det underbevisste virker, fordøyer og prosesserer og samler og skiller substanser.

De lette etter selve begynnelsene av mening og skapelse: for å sammenføye tusener av år tilbake med idag. De ville finne det, men da de ankom, visste de fortsatt ikke hva de skulle gjøre.

I dypene av himmelen fantes ingen speil, og i solens sted gapte et stort blødende hull der kanskje en jeksel hadde blitt vridd ut. Sjøen hadde sannsynligvis blitt tømt, og etterlot seg hulrommet av sin beholder omsluttet av et svimlende stup. Kloden selv hadde forsvunnet, hadde opphørt å være solid.
– Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare og Dillan Marsh bor i Bergen, og har lagd arbeider sammen siden 2013, et samarbeid som begynte som en utforskning av hvordan det å lage kunstverk og å skrive gjensidig kan påvirke hverandre i å forstå mening og utviklingen av form og struktur. Clare har en mastergrad i kunst fra Central Saint Martins, London (2011), og Marsh en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2011). Sammen har de produsert verk for følgende aktører: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Büro für Problem Basel og Apis Press Bergen.

Prosjektet er støttet av Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

www.fossilsandstars.blogspot.no


Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.
Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

The hands are scrabbling
The earth is turning
The tide is rising

Constantly forging onwards; seeking
The Sun, casting its glorious rays; disappearing
Under the Pier, a creature lives; decaying
At the end of the Land; the Sea


There is an inside and an outside, a dark interior and a light exterior. Under the skin, in the body, much is fluid. This is where the unconscious is at work, digesting and processing and merging and separating matter.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn't know what to do.

In the depths of the sky, there were no mirrors, and in place of the sun a great bleeding hole gaped where perhaps a molar had been wrenched out. The sea had probably emptied, leaving the hollow of its basin rimmed by a dizzy precipice. The earth itself had disappeared, had ceased to be solid.
Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare and Dillan Marsh live in Bergen, and have been producing works together since 2013, a collaboration which began as an investigation into how making artwork and writing can mutually influence one another in the understanding of meaning, development of form and structure. Clare received MA Fine Art from Central Saint Martins in 2011, and Marsh MA Visual Art from Bergen Academy of Art and Design, 2011. They have produced collaborative work for the following organisations: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Buro fur Problem Basel and Apis Press Bergen.

Research and development has been supported by Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune and Norwegian Arts Council.

Fossils and Stars

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space. Archipelago is programmed with short lead times for each new project, with the intention of reinserting curatorial agility and real-time engagement into the institution. This initiative follows a different schedule to Hordaland kunstsenter's main exhibition programme, and is conceived as a group of 'thought islands' appearing in time.Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / movement / energy / video / light / darkness / fake / installation / artificial / sun / publication / time / action / body / Eleanor_Clare / scenery / simulation / landscape / carnival / wheel / view / film / motion / residue / hole / circus / dizzy / rubber / set / spinning / panoramic / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / speed / wave / matter / nature / nature / water / press_release / Yorkshire_Sculpture_Park / camera / pool / viewpoint / sick / touch / feet / Adventure_Island / ride / 2016 / feel / hands / Mathijs_van_Geest / fibreglass / decay / edge / excitement / Toucher / Archipelago / river / estuary / mud_flats / sea / Hordaland_Kunstsenter / tide / Southend / fair ground / pier / jumping / Metal / unconscious / low_tide /


Adventure Island, Hordaland Kunstsenter 2016-04-22

Adventure Island, Hordaland Kunstsenter

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / vehicle / movement / energy / video / light / darkness / fake / installation / artificial / sun / time / publication / body / action / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / view / wheel / film / motion / residue / hole / circus / dizzy / rubber / Edinburgh_Sculpture_Workshop / spinning / set / panoramic / skin / wave / matter / earth / speed / nature / water / seek / press_release / Yorkshire_Sculpture_Park / feet / touch / Adventure_Island / pool / sick / camera / ride / viewpoint / decay / feel / Rush / fibreglass / hands / Mathijs_van_Geest / 2016 / edge / Toucher / Archipelago / excitement / rubbing / tide / low_tide / sea / estuary / Hordaland_Kunstsenter / pier / unconscious / jumping / Southend / fair ground / mud_flats / Metal /


Top Buzz 2015-09-23


Top Buzz, Screen Print on Plexiglass, 2015
Top Buzz

Tags: work / recent_work / trade / documentation / fair / energy / print / slogen / plastic / edition / orange / 2015 / carnival / advetisement / screen_print / presentation / spinning / speed / rainbow / Top-Buzz / plexiglass /


untitled installation, Skjoenne Sjeler 2014-07-13

untitled installation, Skjoenne Sjeler untitled installation, Skjoenne Sjeler untitled installation, Skjoenne Sjeler

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / documentation / repeat / loop / fair / arena / temporary / vehicle / transport / car / cycle / movement / energy / video / drive / ritual / desire / light / circle / darkness / installation / Norway / sun / time / action / noise / universe / solar / lights / landscape / archetype / carnival / view / custom / motion / machismo / camp / 2014 / burn / field / crowd / dizzy / dvd / spinning / panoramic / chaos / speed / Burnout / speaker / trick / cruise / theatre / sound_system / constellation / rave / festival / pool / camera / Skjoenne_Sjeler / Seljord / free-party / Rush / Oystein_Wyller_Odden / Ellen_H_Suhrke / river / Anond_Versto / cruising / Rhine / nitrogen / free_party / concert / tunnel / car_park / sunrise / russ / techno /


Comedy and Tragedy, Text 2014-02-08Comedy and Tragedy
text by Eleanor Clare, 2014, published in NEVERODDOREVEN, Deuxpiece and Buro fur Problem, Basel


I was frantic, feeling a little sick and dizzy, but determined to carry on.
What had to be done, had to be done. It was a desperate attempt.
It was a hollow action.
It was just doing for the sake of doing.
It was doing to find some momentary release from the feeling of total inertia, of being stuck.
Now I must talk of hollow laughter.
Some say it is the laughter of a psychopath: cold, hard, unfeeling.
I say it is simply laughter at the end of the tether.
They say, if you don't laugh you'll cry.
I have been laughing this way.
I cry until I laugh, and laugh until I cry.
There is not much in between, but for an empty and desolate expanse stretching out ahead.
When I am laughing, I do not know if the laughter itself feels unreal, or if I myself am unreal.
It seems like I have been caught by something I cannot quite grasp.
I am in its grip: the grip of humour.
Watching myself on a screen, I make myself laugh, for I am hysterical.
Here I am comedy.
I laugh a senseless, reasonless laughter that has no meaning, other than to shake and move in a way that is ridiculous.
It is laughter in the extreme, because it cannot end until it reaches the opposite pole: tragedy.


*


"Emotions exist beyond time, as the pulse of pure physical connection to the world and its music.
Like music, they are a form of movement _ the origin of the word emotion lies in the Latin, emovere, to move out, remove, agitiate."
(Little)


Comedy and Tragedy, Text

Tags: work / recent_work / documentation / photograph / text / collaboration / repeat / loop / box / movement / game / video / ritual / darkness / artificial / empty / studio / collapse / communicaton / publication / orbit / body / action / Eleanor_Clare / universe / costume / screen / edition / mask / carnival / archetype / dance / 2014 / motion / disguise / dizzy / circus / spinning / dvd / speed / theatre / Comedy_and_Tragedy / cardboard / sick / emotional / excitement / NEVERODDOREVEN / Basel / shaking / Buro_fur_Problem / Deuxpiece /


untitled installation, Bomb Factory, London 2013-10-19

photography Ben Turner untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London

Tags: work / exhibition / recent_work / documentation / photograph / equipment / component / repeat / stand / loop / race / vehicle / structure / belief / driving / car / cycle / energy / video / drive / ritual / print / darkness / circle / space / collection / installation / 2013 / collapse / time / orbit / action / noise / New_Age / animation / black / tube / costume / screen / solar / sound / scaffold / geometry / modified / music / gallery / dance / mask / cube / rock / fire / shelving / custom / film / pyramid / wheel / tire / disguise / machismo / burn / rubber / dvd / presentation / dome / helmet / steel / club / road / postcard / riot / Burnout / speed / roundabout / solar_system / rave / band / spectrum / rubish / Francois_Hugo / phenomena / cardboard / march / drum / ladder / free-party / Nestle / planets / tank / Archway / london / Peter Cailler / Infernal_Eternal / platonic_solids / Sunderland / geo-dome / Piramid Stage / Kohler / hour_meter / John Higgins / Marduk / dice / Nothing_About_Trees / E_C_Cawte / 1981 / 2000 / Guisers / drinking_straws / Glastonbury /


Helios, animation 2013-09-16

Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation

Tags: work / exhibition / recent_work / red / repeat / loop / race / cycle / energy / video / drive / circle / light / 2013 / time / Entree / animation / yellow / stripe / June_Twenty_First / simulation / dance / circus / speed / pattern / colour / pass / heliotherapy / sequence / line / Helios /


top of page