Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

vinyl: research / work / exhibition / commerce / competition / recent_work / sign / stage / trade / documentation / red / equipment / product / facade / logo / sport / blue / design / brand / component / 2012 / stand / repeat / fair / arena / race / temporary / structure / transport / function / production / game / architecture / modular / light / space / elevation / installation / team / empty / booth / Norway / studio / 2013 / collapse / range / package / sculpture / board / portable / plan / 2010 / Entree / 2011 / Eleanor_Clare / decal / animation / training / plinth / black / white / scenery / yellow / death / retail / tube / storage / stripe / lights / incomplete / livery / June_Twenty_First / course / process / test / double / scale / variations / dysfunctional / vinyl / shelving / destroy / modern / pile / residue / tire / kunsthall / aluminium / Tag_Team / Bjorn_Mortensen / circus / midsummer / court / presentation / steel / helmet / chamber / set / skin / flag / postcard / Patrick_Wagner / Randi_Grov_Berger / America / Bergen_Kunsthall / mdf / Bergen / florescent / glass / checkered / drum / camouflage / tape / review / carpet / octagon / enamel_paint / stripes / minimalism / foam / soma / Espen_Johansen / house / Jonas_Jensen / termites /


termite_eradication 2014-02-23

termite_eradication termite_eradication termite_eradication termite_eradication termite_eradication termite_eradication

Tags: research / facade / elevation / package / death / stripe / destroy / vinyl / circus / chamber / skin / America / camouflage / stripes / house / termites /


June Twenty First, Entree, Bergen 2013-08-14

photo Randi Grov Berger June Twenty First, Entree, Bergen June Twenty First, Entree, Bergen June Twenty First, Entree, Bergen June Twenty First, Entree, Bergen June Twenty First, Entree, Bergen June Twenty First, Entree, Bergen June Twenty First, Entree, Bergen June Twenty First, Entree, Bergen June Twenty First, Entree, Bergen June Twenty First, Entree, Bergen June Twenty First, Entree, Bergen June Twenty First, Entree, Bergen

Tags: work / exhibition / recent_work / documentation / red / arena / temporary / structure / installation / Norway / 2013 / Entree / Eleanor_Clare / animation / yellow / tube / stripe / June_Twenty_First / vinyl / tire / pile / midsummer / Bjorn_Mortensen / helmet / presentation / steel / Patrick_Wagner / flag / Randi_Grov_Berger / Bergen / drum / checkered / octagon /


untitled 2012-10-01

untitled untitled untitled untitled

Tags: work / commerce / recent_work / sign / stage / documentation / 2012 / stand / temporary / function / production / light / modular / Norway / collapse / studio / board / sculpture / plinth / black / retail / scenery / incomplete / lights / shelving / dysfunctional / vinyl / aluminium / set / postcard / florescent / glass / soma /


Supply Pricing 2012-01-16

Supply Pricing

Tags: research / product / component / repeat / package / range / yellow / variations / vinyl / tape /


E Johansen review 2011-08-17

E Johansen review www.masterbloggen.no
Forfatter: Espen Johansen

Hver var blir et knippe studenter ferdige med mastergraden i kunst pa kunstakademiene og kunsthogskolene her til lands. Tradisjonen er at studentene viser eksamensarbeidene sine i en felles avgangsutstilling som ikke finner sted pa skolen, men pa et profesjonelt galleri. Masterbloggen har bedt masterstudenter i kunsthistorie ved universitetetene i Oslo, Bergen og Trondheim om a skrive en liten rapport fra masterutstillingen i deres hjemby. Forst ut er Espen Johansen, som har tatt turen innom utstillingen Pines & Powerlines i Bergen Kunsthall, der 24 studenter fra Kunsthogskolen i Bergen viser sine prosjekter. Utstillingen er allerede pakket ned, og nettopp derfor er det fint at Espen deler sin opplevelse av utstillingen og beskriver noen av verkene han likte aller best her pa Masterbloggen:

Det forste man opplever inne pa Bergen Kunsthall er avvisning. En slags barrikade, satt sammen av velbrukte, tilsynelatende tilfeldige elementer, er plassert like innenfor doren. Fra inngangspartiet skimter man noen ansikter over barrikaden, pa bakre vegg. Man blir fort nysgjerrig pa disse personene.

I verket, Tunings, av Sol Hallset, er den samme gutten gjengitt atte ganger i helfigur og i full storrelse (eller storre). To og to er de tegnet pa brede ruller av papir som holdes oppe av store klyper. De ulike tegningene er varierte til tross for at motivet repeteres, fordi Hallset forsterker ulike omrader med fargelegging og detaljrikdom i hver tegning. Gutten ser levende ut, og er gjengitt kjaerlig og personlig av en sirlig strek. Spesielt tegningen hvor gutten bryter den litt stive posituren og smiler bredt, vitner om et naert band mellom kunstner og motiv.

Corrina Thorntons verk, Reaching, bestar av en rekke stenger av malt leire. Noen er lent opp mot veggen, andre er montert sammen med garn, til en skulptur som strekker seg helt opp til taket. verket synes a folge en tilfeldighetens logikk. Med utgangspunkt i arr i rommets overflate har skulpturen tatt form. Thornton fant et merke pa en av lysboksene i taket. Det kvadratiske glasset er loftet pa glott, tilsynelatende holdt oppe av skulpturen som strekker seg oppover. Verket kan lett leses inn i en kunsthistorisk tradisjon, til modernistisk skulptur og prinsippet om 'drawing in space'. Samtidig er materialiteten interessant. Den harde leiren far sin motvekt i det myke garnet, og de roffe materialene gir et vakkert uttrykk. I neste rom stoter man pa et verk man forst bare ser baksiden av.

Dillan Marsh har laget en stram og usentimental modul som leder tankene mot business. Marshs verk ser ut som en vanlig 'stand' fra en (kunst-) messe, bestaende av hoyglansede MDF-plater med stenderverk av aluminium. To av sidene er apne, og innsiden er kraftig belyst av overhengende lysstoffror. Slik retter den fokus mot en del kommersielle aspekter man ofte unnlater a trekke fram. Til tross for verkets konseptuelle karakter, er det ogsa mulig a betrakte verket som et uttrykk for en industriell estetikk, grunnet dets minimalistiske formsprak. Minimalistene pa 1960-tallet gjorde seg kjent for a anvende industrielle materialer som stal, plexiglass, billakk og finerplater, til a produsere enkle og mer umiddelbare former.

Vilde Andrea Brun drofter subjektivitet og kjonnskonstruksjoner gjennom fotografi og video. Subjektivitet og femininitet er mangefasettert, og Brun sine fotografier spenner fra det mest intime gjennom en brutal aerlighet til mer poetiske skildringer. Felles er at de alltid er dypt personlige. I et videoverk skjaerer Brun et stort fotografi av en vagina i tynne strimler. Forst ett bilde pa tvers, sa et annet pa langs. De to bildene flettes deretter ritualistisk sammen, slik at motivet igjen blir synlig. Prosessen blir viktigere enn resultatet, noe tittelen Selvrefleksjon underbygger. Kunst som tematiserer femininitet benytter seg ofte av et velkjent formsprak, men Brun unngar gjentakelser, og skaper i stedet en ny sammenstilling av tankevekkende enkeltelementer gjennom sin apne og personlige tilnaerming.

Som seg hor og bor pa en slik avgangsutstilling favner kunststudentene bredt, bade med tanke pa uttrykk og tema. Flere av verkene er utfordrende, bade estetisk og konseptuelt, og i det ryddige utstillingsrommet blir verkene til de 24 kunstnerne godt representert.


Tags: work / exhibition / commerce / competition / stage / brand / stand / fair / structure / architecture / modular / space / booth / Norway / vinyl / kunsthall / modern / aluminium / Bergen_Kunsthall / mdf / review / carpet / Espen_Johansen / minimalism /


documentation (Bergen Kunsthall) 2011-06-01

documentation (Bergen Kunsthall) photo Jonas IB Jensen documentation (Bergen Kunsthall) documentation (Bergen Kunsthall)

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / stage / trade / documentation / red / facade / stand / fair / arena / temporary / architecture / modular / empty / booth / Norway / sculpture / 2011 / white / vinyl / kunsthall / aluminium / Bergen_Kunsthall / mdf / florescent / carpet / Jonas_Jensen /


Component Design (large sign) 2010-11-15

Component Design (large sign)

Tags: work / commerce / competition / sign / trade / red / facade / logo / blue / design / brand / component / arena / board / plan / decal / 2010 / stripe / process / livery / test / scale / double / vinyl / Tag_Team /


installation process tag team 2010-08-19

installation process tag team installation process tag team

Tags: work / exhibition / recent_work / competition / sign / stage / equipment / sport / component / stand / fair / arena / temporary / race / transport / game / team / portable / 2010 / plan / training / retail / storage / course / process / test / vinyl / residue / Tag_Team / court / steel / florescent / tape / enamel_paint / foam /


top of page