Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

body: research / work / exhibition / recent_work / stage / trade / documentation / photograph / equipment / product / facade / logo / sport / blue / text / design / component / collaboration / repeat / system / loop / fair / box / arena / race / vehicle / transport / structure / belief / function / driving / car / cycle / movement / energy / production / game / video / ritual / drive / print / desire / circle / light / darkness / space / fake / quote / collection / team / installation / empty / artificial / booth / model / sun / collapse / escape / 2013 / studio / publication / time / communicaton / orbit / action / board / slogen / range / sculpture / body / podium / Entree / diagramme / Eleanor_Clare / plan / New_Age / universe / motivation / noise / religion / plinth / training / black / death / scenery / drawing / yellow / costume / screen / order / lights / label / plastic / cabinate / solar / creation / sale / incomplete / simulation / landscape / livery / course / sound / process / 2015 / edition / scaffold / show / orange / hippie / June_Twenty_First / map / modified / mask / carnival / archetype / scale / dance / kit / magic / dioramas / wheel / rock / film / big / custom / dysfunctional / therapy / view / fire / destroy / connection / engine / disguise / astronomy / 2014 / platform / machismo / tire / motion / residue / crowd / museum / burn / hole / dizzy / circus / audio / dome / panoramic / spinning / Trophy / fairing / skin / rubber / chaos / set / accumulator / chassis / cosmos / chamber / garage / summer / dvd / Edinburgh_Sculpture_Workshop / transformation / riot / Burnout / earth / pod / trick / speaker / wave / road / wall / determination / status / speed / matter / nature / sound_system / press_release / solar_system / megalith / creativity / seek / nature / water / boilersuits / still_life / roundabout / theatre / Yorkshire_Sculpture_Park / reconstruction / Apis_Press / barrier / touch / camera / ride / viewpoint / isolation / giant / Comedy_and_Tragedy / cardboard / rubish / Assembly_House_Studios / spectrum / sick / acoustic / Adventure_Island / pool / feet / elephant / colour / projection / shrine / true / planets / site / Rush / priority / suit / disappearance / tank / feel / 2016 / heliotherapy / web / The_Travels_of_The_Toucher / Bergen_Kommune / About_Time / edge / fibreglass / hot_rod / voice / Norsk_Kulturradet / ceramic / hands / decay / emotional / Mathijs_van_Geest / overalls / back / ancient / Lester_Drake / gap / river / Accidie / chacras / Matt_Wheeldon / Tigh_na_Cailleach / awkward / uniform / paper_mache / Toucher / taxidermy / roll-cage / sketch / winter / Mike_Winnard / Archipelago / melancholy / london / Ellie_MacGarry / Rufus_Newell / clay / rubbing / excitement / motto / oval / insulation / Paul_Marsh / Arthurs_Seat / tide / garbage / shit / reveal / Metal / fair ground / sea / Hordaland_Kunstsenter / stool / C-print / mud_flats / Southend / tattoo / cellar / chart / estuary / pier / unconscious / jumping / low_tide / sewer / sprintcar / monitor / painting / Poke_Holes / Basel / will-o-the-wisp / shaking / bass_amp / Granton_Mound / The_Hand_and_the_Hole / Buro_fur_Problem / lamp / whispering / forming / Halhjem_Helleristninger / Deuxpiece / book / berg / New_Haven_Bay / NEVERODDOREVEN / Bohumil_Hrabal / fat / constipation /


boilersuits 2016-07-13

boilersuits boilersuits boilersuits boilersuits boilersuits boilersuits boilersuits boilersuits

Tags: research / work / trade / product / blue / production / team / body / range / black / costume / yellow / sale / orange / livery / kit / disguise / boilersuits / overalls / suit / uniform /


tattoo motto 2016-07-12

tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto

Against all odds
Beyond fear lies freedom
Believe in yourself
Be true to yourself
There's a brave new world that's raging inside of me
Chase you dreams
Courage strength mom dad
Don't dream it be it
My first act of treason was picking up a pen my first act of love was finding myself again
Freedom
Freedom is not free
Get busy living or get busy dying
People living deeply have no fear of death
Death before dishonour
I will not surrender
I am not afraid to walk this world alone
If you don't live for something you'll die for nothing
Individuality
I never give up
Integrity
I shall stand fast
It's better to be hated for what you are, than loved for what you're not
I will not conform to this world
I'll make it to the moon if I have to crawl
I found within me an invincible summer
Life is a lesson you learn when you're through
Live life
Monsters are real and ghosts are real too. They live inside us and sometimes they win
My cup truly overflows
My life is my art, my art is my life
Never give up
Never let your fear decide your fate
Never surrender
No net enslaves me
No retreat no surrender
Not with strength but with hope
Only the strong survive
Only you can define yourself
Out of the darkness cometh light
The pain you feel today, will be the strength you feel tomorrow
I'm richer then all y' all I've got a bank full of pride
Remember who you are
Stand alone
Stay true
Stay the coarse
To thine own self be true
Trust the voice within
The creation of reality is in the hands of the weaver
To live a creative life, we must lose our fear of being wrong


tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto

Tags: research / photograph / logo / text / design / belief / ritual / desire / collection / quote / body / slogen / motivation / training / label / magic / therapy / transformation / status / creativity / true / projection / touch / priority / voice / motto / tattoo /


Adventure Island, 22nd April - 8th May 2016-04-22
Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

Hendene famler
Kloden roterer
Tidevannet stiger

Stadig å fortsette framover; å søke etter
Solen, som slynger sine slående stråler; som forsvinner
Under Brygga, et vesen lever; forråtner
Ved enden av Landet; Sjøen


Det finnes en innside og en utside, et mørkt indre og et lyst ytre. Under huden, inni kroppen, er mye flytende. Dette er stedet hvor det underbevisste virker, fordøyer og prosesserer og samler og skiller substanser.

De lette etter selve begynnelsene av mening og skapelse: for å sammenføye tusener av år tilbake med idag. De ville finne det, men da de ankom, visste de fortsatt ikke hva de skulle gjøre.

I dypene av himmelen fantes ingen speil, og i solens sted gapte et stort blødende hull der kanskje en jeksel hadde blitt vridd ut. Sjøen hadde sannsynligvis blitt tømt, og etterlot seg hulrommet av sin beholder omsluttet av et svimlende stup. Kloden selv hadde forsvunnet, hadde opphørt å være solid.
– Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare og Dillan Marsh bor i Bergen, og har lagd arbeider sammen siden 2013, et samarbeid som begynte som en utforskning av hvordan det å lage kunstverk og å skrive gjensidig kan påvirke hverandre i å forstå mening og utviklingen av form og struktur. Clare har en mastergrad i kunst fra Central Saint Martins, London (2011), og Marsh en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2011). Sammen har de produsert verk for følgende aktører: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Büro für Problem Basel og Apis Press Bergen.

Prosjektet er støttet av Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

www.fossilsandstars.blogspot.no


Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.
Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

The hands are scrabbling
The earth is turning
The tide is rising

Constantly forging onwards; seeking
The Sun, casting its glorious rays; disappearing
Under the Pier, a creature lives; decaying
At the end of the Land; the Sea


There is an inside and an outside, a dark interior and a light exterior. Under the skin, in the body, much is fluid. This is where the unconscious is at work, digesting and processing and merging and separating matter.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn't know what to do.

In the depths of the sky, there were no mirrors, and in place of the sun a great bleeding hole gaped where perhaps a molar had been wrenched out. The sea had probably emptied, leaving the hollow of its basin rimmed by a dizzy precipice. The earth itself had disappeared, had ceased to be solid.
Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare and Dillan Marsh live in Bergen, and have been producing works together since 2013, a collaboration which began as an investigation into how making artwork and writing can mutually influence one another in the understanding of meaning, development of form and structure. Clare received MA Fine Art from Central Saint Martins in 2011, and Marsh MA Visual Art from Bergen Academy of Art and Design, 2011. They have produced collaborative work for the following organisations: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Buro fur Problem Basel and Apis Press Bergen.

Research and development has been supported by Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune and Norwegian Arts Council.

Fossils and Stars

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space. Archipelago is programmed with short lead times for each new project, with the intention of reinserting curatorial agility and real-time engagement into the institution. This initiative follows a different schedule to Hordaland kunstsenter's main exhibition programme, and is conceived as a group of 'thought islands' appearing in time.

"Click to view Adventure Island, 22nd April - 8th May" Adventure Island, 22nd April - 8th May

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / movement / energy / video / light / darkness / installation / fake / artificial / sun / time / publication / body / action / Eleanor_Clare / scenery / simulation / landscape / carnival / film / wheel / view / motion / residue / dizzy / hole / circus / panoramic / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / rubber / set / spinning / speed / wave / matter / nature / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / press_release / Adventure_Island / ride / camera / pool / viewpoint / sick / touch / feet / decay / edge / 2016 / feel / hands / Mathijs_van_Geest / fibreglass / Archipelago / river / excitement / Toucher / Metal / unconscious / low_tide / estuary / mud_flats / sea / Hordaland_Kunstsenter / tide / Southend / fair ground / pier / jumping /


Adventure Island, Hordaland Kunstsenter 2016-04-22

Adventure Island, Hordaland Kunstsenter

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / vehicle / movement / energy / video / darkness / light / fake / installation / artificial / sun / time / publication / action / body / Eleanor_Clare / scenery / simulation / landscape / carnival / view / wheel / film / residue / motion / hole / circus / dizzy / rubber / Edinburgh_Sculpture_Workshop / spinning / set / panoramic / skin / speed / wave / matter / earth / nature / water / seek / press_release / Yorkshire_Sculpture_Park / camera / ride / viewpoint / feet / touch / Adventure_Island / pool / sick / 2016 / edge / decay / feel / Rush / fibreglass / hands / Mathijs_van_Geest / Toucher / Archipelago / excitement / rubbing / fair ground / mud_flats / Metal / tide / low_tide / sea / estuary / Hordaland_Kunstsenter / pier / unconscious / jumping / Southend /


The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds 2015-12-15

The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds
The Travels of The Toucher

Dillan Marsh & Eleanor Clare

Video projection with audio played through a bass amp, 45 sec. loop
Framed digital C-print, 60x85cm
Audio, played through a mini guitar amp, 5.20min. loop
Digital photograph on 32 inch monitor
Stud wall with two poke holes cut through it
Five terracotta clay objects on different sized plinths
Framed painting, acrylic on two 21x15cm sheets of paper
Work lamp, lighting back yard
Publication, in edition of 50

The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds

Tags: work / exhibition / recent_work / documentation / photograph / text / collaboration / loop / box / cycle / video / ritual / print / light / darkness / collection / installation / studio / publication / time / body / sculpture / Eleanor_Clare / noise / plinth / screen / creation / plastic / sound / 2015 / landscape / show / rock / connection / view / film / hole / audio / chaos / Edinburgh_Sculpture_Workshop / wall / nature / speaker / earth / matter / megalith / sound_system / nature / water / Yorkshire_Sculpture_Park / shrine / acoustic / barrier / rubish / projection / Assembly_House_Studios / voice / Bergen_Kommune / The_Travels_of_The_Toucher / Norsk_Kulturradet / About_Time / ceramic / feel / hands / site / winter / Ellie_MacGarry / Rufus_Newell / clay / Lester_Drake / Tigh_na_Cailleach / ancient / Matt_Wheeldon / back / Mike_Winnard / gap / Arthurs_Seat / C-print / monitor / whispering / Granton_Mound / Poke_Holes / lamp / painting / Halhjem_Helleristninger / The_Hand_and_the_Hole / bass_amp / New_Haven_Bay /


Toucher 2015-10-26

Toucher

Tags: work / documentation / collaboration / desire / publication / action / body / Eleanor_Clare / drawing / creation / 2015 / simulation / archetype / connection / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / Yorkshire_Sculpture_Park / touch / About_Time / hands / feel / The_Travels_of_The_Toucher / rubbing / clay / Toucher / forming /


Too Loud a Solitude 2015-07-18For thirty-five years now I've been compacting waste-paper, and if I had it all to do over I'd do just what I've done for the past thirty-five years. Even so, three or four times a year my job turns from plus to minus: the cellar suddenly goes bad, the nags and niggles and whines of my boss pound in my ears and head and make the room into an inferno; the wastepaper, piled to the ceiling, wet and moldy, ferments in a way that makes manure seem sweet, a swamp decomposing in the depths of my cellar, with bubbles rising to the surface like will-o'-the-wisps from a stump rotting in the mire. And I have to come up for air, get away from the press, but I never go out, I can't stand fresh air anymore, it makes me cough and choke and sputter like a Havana cigar. So while my boss is screaming and wringing his hands and raining threats down on me, I slip away and set off in search of other basements, other cellars.
Most of all I enjoy central-heating control rooms, where men with higher education, chained to their jobs like dogs to their kennels, write the history of their times as a sort of sociological survey and where I learned how the fourth estate was depopulated and the proletariat went from base to superstructure and how the university-trained elite now carries on its work. My best friends are two former member of our Academy of Sciences who have been set to work in the sewers, so they've decided to write a book about them, about their crissings and crossings under Prague, and they are the ones who taught me that the excrement entering the sewage plant at Podbaba on Sundays differs substantially from the excrement entering it on Mondays, and that each day is so clearly differentiated from the rest that the rate of flux may be plotted on a graph, and according to the ebb and flow of prophylactics one may determine the relative frequency with which varying sections of Prague indulge in sexual intercourse.

Too Loud a Solitude, Bohumil Hrabal, 1976, translation Michael Henry Heim


Tags: research / work / text / cycle / print / desire / darkness / quote / body / noise / process / dysfunctional / destroy / residue / dizzy / boilersuits / sick / decay / melancholy / paper_mache / Accidie / garbage / cellar / sewer / will-o-the-wisp / book / Bohumil_Hrabal /


Sewer Fat 2015-07-18

Sewer Fat

Tags: research / work / photograph / body / residue / hole / cellar / shit / sewer / stool / fat / berg / constipation /


Map02:Work_Category 2015-02-13

untitled_installation video disappearances Castle_and_Elephant Kustom_Kar_Kommandos super_repeat_loop animation video_loop_(ikea) super_video_loop_clip_ stand_design-b-c-d_s... stand_design-a_series series_a01w-a17w super_total_document... tag_team_documentation video_loop_(fruit) shelves_chairs_boile... installation June_Twenty_First elephant Installation_Process... Appendix_2_(texy_by_... recent_work Documentation_(Berge... red_square installation_process... now_new_checkered Untitled-2 untitled_animation total_video_loop_(cl... kunsthall_isometric_... DMA_Design documentation Super_Total_Design square_design_print_ Black_Square_Animation Documentation_(insta... Ant_Circle American_Flag the_Mathematical_Soc... quote fail dysfunctional glorious_future self-design Nikolai_Astrup Jonas_Mekes_Quote Look_at_the_Sun Gimpos_M25_25_Hour_S... the_New_Era Fire_and_Truth super_total_screen_p... total super_total_screen_p... super edition screen_print Patrick_Wagner_Scree... June_Twenty_First_(p... 50x70_Screen_Print_E... 70x100_Screen_Print_... Apis_Press_Publication E_Clare_Review review E_Johansen_review Camilla__Brochs-Hauk... Glass_Magazine_Review Work sculpture super_total_plan_dia... museum Documentation_(untit... untitled Appendix_3_(text_by_... kunsthall_isometric_... Blue_Square_Design design tag_team_design Square_Design overcome now_new component_design_(sm... Component_Design_(la... Blue_and_Red_Design will_win model_forms Entree Blue_Super_Design red_square_(full) now_new_repeat Increase_Design Blue_and_Red_Design_2 Belief_Design work total_test studio_test_modules_ mill_race_gallery_(s... Double_Dusch super_test_loop research_area_map total_repeat_loop super_total_isometri... collaboration tag-team_press_release shelves_chairs_and_b... morgenbladet mill_race_gallery Helios_(text_by_Elea... Zwischenlandung Horizon_Publication Panoramic_Interchange publication Mask_(text_by_Eleano... Burnout_(text_by_Ele... Appendix_1_(text_by_... Flag_New_york_City Flag_New_York_City shelves_chairs_and_b... tag-team_katalog

Tags: work / recent_work / design / collection / communicaton / body / plan / diagramme / drawing / order / 2015 / map / connection / web / sketch / chart / Paul_Marsh /


Comedy and Tragedy, Video 2014-03-27Tags: work / recent_work / collaboration / loop / box / cycle / energy / video / ritual / empty / studio / action / body / Eleanor_Clare / training / costume / mask / archetype / 2014 / dizzy / spinning / determination / Comedy_and_Tragedy / emotional / awkward /


Comedy and Tragedy, Text 2014-02-08

Comedy and Tragedy, Text

Comedy and Tragedy
text by Eleanor Clare, 2014, published in NEVERODDOREVEN, Deuxpiece and Buro fur Problem, Basel


I was frantic, feeling a little sick and dizzy, but determined to carry on.
What had to be done, had to be done. It was a desperate attempt.
It was a hollow action.
It was just doing for the sake of doing.
It was doing to find some momentary release from the feeling of total inertia, of being stuck.
Now I must talk of hollow laughter.
Some say it is the laughter of a psychopath: cold, hard, unfeeling.
I say it is simply laughter at the end of the tether.
They say, if you don't laugh you'll cry.
I have been laughing this way.
I cry until I laugh, and laugh until I cry.
There is not much in between, but for an empty and desolate expanse stretching out ahead.
When I am laughing, I do not know if the laughter itself feels unreal, or if I myself am unreal.
It seems like I have been caught by something I cannot quite grasp.
I am in its grip: the grip of humour.
Watching myself on a screen, I make myself laugh, for I am hysterical.
Here I am comedy.
I laugh a senseless, reasonless laughter that has no meaning, other than to shake and move in a way that is ridiculous.
It is laughter in the extreme, because it cannot end until it reaches the opposite pole: tragedy.


*


"Emotions exist beyond time, as the pulse of pure physical connection to the world and its music.
Like music, they are a form of movement _ the origin of the word emotion lies in the Latin, emovere, to move out, remove, agitiate."
(Little)
Tags: work / recent_work / documentation / photograph / text / collaboration / repeat / loop / box / movement / game / video / ritual / darkness / empty / artificial / studio / collapse / orbit / communicaton / publication / action / body / Eleanor_Clare / universe / screen / costume / edition / mask / carnival / archetype / dance / 2014 / motion / disguise / dizzy / circus / dvd / spinning / speed / theatre / sick / Comedy_and_Tragedy / cardboard / emotional / excitement / Deuxpiece / NEVERODDOREVEN / Basel / shaking / Buro_fur_Problem /


Burnout (text by Eleanor Clare) 2013-08-14Burn Out

Through the grainy unsteady image and the sound, distorted by low quality compression, it
seems like something is trying to break through. The first few seconds sound like noise
pulled through a synthesizer, screaming and kicking as it emerges, fighting for life in its new
digital form. Something about it is alarming, frightening, tortured and angry. It is half-formed,
raw and unrefined. Streaks of red and white light flash across the screen.

It is an arena for action. Something about this situation that is chaotic; yet there is an
element of control. The driver makes tight circles around a central axis. At first this is
demarcated by a traffic cone, but as things proceed, the silhouette of a young man moves into the
centre. The car stops and revs up, creating billows of smoke in the air, obliterating vision for
a few moments. As the car skids and screeches, I feel a sense of alarm. This is coming close to
disaster for the lone, central figure, potential victim of the anonymous driver, a sacrifice for
the entertainment of onlookers. I can sense also the collusion. One figure willingly places his
trust in the other. There is a tension between these two.

*

A smoky, fiery object is spinning recklessly. One might say things had spun out of control.
Not quite though; for to completely lose control would mean total destruction. It would mean the
end. It all went up in flames. This is a sudden, intense and short lived burst of energy. More
like a supernova than the sun, and more akin to a meteor careering around a planet, than a planet
orbiting the sun. It was more than this, though. This scene was not simply about objects in space;
it was human. It was a game or a task, perhaps even a ritual.

Although I can identify it as a human activity, shot through with the implications of one's
relationship to another, from my vantage point it also seemed anonymous. In the dark, these
figures could be anyone, totally unrecognisable by the light of day. In this moment they had a
relationship to one another. Certainly for the two central protagonists, it was one of great
significance and trust. At any other time, on any other level, it was unclear. In this sense, the
action had become symbolic. The figures could be understood as archetypes. Ones which, for reasons
I cannot yet identify, I associate with the masculine.

***

In the threat of a loss of control, images had already flooded my mind. I remember as the
helicopters circled in the air above my house one evening in August. I had no idea why it was
happening, but this circling was incessant, the noise repeatedly coming close and fading away,
swelling and receding, but never quite out of my consciousness. It always gives me a slight sense
of unease, the idea of something being under surveillance, coupled with the notion that something
might be wrong. Why this surveillance from such a great height? It is a safe distance for the one
who watches. Then I remembered the destruction that had taken place, just minutes away from my home.
The aerial images of buildings and cars set alight, and rioters surging through the streets, anonymous
from this point of view. London's Burning.

Tags: work / recent_work / sport / text / collaboration / loop / arena / race / vehicle / car / movement / cycle / driving / game / energy / video / ritual / drive / darkness / circle / light / 2013 / orbit / publication / body / action / Eleanor_Clare / Entree / noise / death / lights / course / June_Twenty_First / show / dance / engine / wheel / custom / fire / destroy / machismo / tire / crowd / burn / rubber / riot / Burnout / road / roundabout / Apis_Press / hot_rod / london /


Chakras 2013-07-02

Chakras Chakras Chakras

Tags: research / circle / light / sun / body / New_Age / universe / religion / solar / hippie / spectrum / colour / heliotherapy / chacras /


The Chakras and The Stars 2013-06-27

The Chakras and The Stars

Tags: research / loop / system / belief / cycle / space / orbit / body / New_Age / universe / solar / astronomy / cosmos / solar_system / planets / chacras /


Sprint Car 2012-10-20

Sprint Car Sprint Car Sprint Car

Tags: research / equipment / sport / race / vehicle / driving / car / movement / drive / team / body / board / livery / engine / kit / garage / fairing / chassis / pod / roll-cage / oval / sprintcar /


body parts 2012-10-07

body parts

Tags: research / equipment / facade / sport / component / system / race / vehicle / transport / function / movement / driving / car / drive / body / incomplete / modified / fairing / fibreglass /


elephant 2012-08-30

elephant elephant

Tags: research / exhibition / stage / photograph / facade / structure / collection / installation / fake / booth / model / studio / body / podium / plinth / scenery / cabinate / incomplete / scaffold / simulation / scale / dioramas / big / disguise / platform / museum / panoramic / Trophy / skin / pod / still_life / reconstruction / elephant / giant / taxidermy /


sun pod 2012-08-26

sun pod

Tags: research / photograph / product / box / belief / energy / light / booth / artificial / sun / body / podium / training / screen / cabinate / solar / plastic / orange / therapy / view / accumulator / skin / chamber / dome / summer / pod / isolation / tank / insulation /


Seeking Disappearance and Escape 2012-01-11

Seeking Disappearance and Escape Seeking Disappearance and Escape Seeking Disappearance and Escape

Tags: research / exhibition / stage / facade / box / game / fake / booth / escape / body / screen / cabinate / show / simulation / magic / trick / seek / disappearance / reveal /


top of page