Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

competition: research / work / exhibition / commerce / competition / recent_work / sign / stage / trade / documentation / red / photograph / equipment / product / facade / logo / sport / blue / design / text / brand / component / collaboration / 2012 / repeat / stand / system / loop / box / fair / arena / temporary / race / vehicle / structure / belief / transport / car / movement / function / driving / cycle / energy / game / production / video / drive / ritual / print / architecture / desire / darkness / modular / light / circle / space / elevation / super / collection / team / installation / fake / booth / empty / artificial / Norway / escape / 2013 / collapse / studio / orbit / time / communicaton / stadium / shop / sculpture / slogen / range / package / action / board / portable / plan / decal / total / 2010 / diagramme / furniture / 2011 / podium / Entree / noise / New_Age / motivation / win / plinth / training / religion / animation / black / retail / yellow / death / white / enterprise / scenery / tube / drawing / screen / costume / stripe / order / incomplete / plastic / success / sale / solar / label / lights / storage / cabinate / course / sound / show / June_Twenty_First / livery / square / scaffold / edition / orange / process / simulation / catalogue / test / geometry / modified / gallery / map / sponsorship / variations / fail / cube / carnival / dance / scale / double / dysfunctional / steps / pyramid / big / custom / dioramas / athletics / engine / destroy / wheel / fire / connection / film / vinyl / kit / shelving / kunsthall / tire / new / modern / residue / disguise / mill_race_gallery / pile / machismo / camp / olympic / platform / Tag_Team / store / circus / field / audio / screen_print / burn / midsummer / aluminium / crowd / billboard / steel / dome / court / stair / Trophy / helmet / fairing / obstacle / poster / track / chassis / garage / presentation / rubber / solstice / summer / postcard / flag / Patrick_Wagner / usa / bergen_kjott / dissolve / chair / determination / wall / club / Burnout / road / fruit / status / speaker / league / riot / theatre / Bergen_Kunsthall / listening / Randi_Grov_Berger / rave / creativity / cruise / America / increase / barrier / isometric / giant / pool / gantry / mdf / discipline / feet / now / hard / review / tape / dedication / pipe / checkered / priority / balance / march / 2016 / web / layer / arch / price / hot_rod / florescent / headline / delay / sub / star / free-party / international / triangle / fibreglass / Goodyear / Gallery_Fisk / dog / vegetable / olympia / Mercedes / roll-cage / uniform / will / back / overcome / cone / rail / winter / carpet / Messebau-Otto-Stebel / hurdle / adidas / Sir_Basil_Spence / 1967 / 1980 / bike / nascar / camel / Buckminster_Fuller / 1952 / Daytona / motorcycle / chariot / enamel_paint / Datsun / graph / free_party / huayizl / athens / 1988 / Roush / Camilla _Brochs-Haukedal / Kunstforum / Jonas_Jensen / ochua / 1936 / Fram / 1976 / 1975 / fan / children / minimalism / 1906 / USSR / Meisel-Motorsport / Brennenstuhl / football / Espen_Johansen / foam / lis_hartel / LESTR / bob_sharp_racing / LSK / Helsinki /


Carnival Map 2016-08-01

Master slide C A R N I V A L M A S K C O S T U M E T H E A T R E T R A G E D Y C O M E D Y G R E E C E R I T U A L R E P E T I T I O N C Y C L E A D D I C T I O N O Y L I M P I A S P O R T A R E N A C O M P E T I T I O N E X C E S S F E S T I V A L F A I R M A R K E T T R A D E F A I R T R A D E D R I V E S S E A S O N S T I M E D A R K L I G H T D E S T R O Y B U I L D C O M M E R C E F A C A D E F I C T I O N E S C A P E V I R T U A L S C E N E I L L U S I O N D I S P L A Y C O R P O R A T I O N G U I L D T E M P O R A R Y D E A T H R E B I R T H F R E E P A R T Y R I O T C A M P M O T I O N F I L M F I R E F A N T A S Y M A G I C

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / stage / trade / documentation / facade / system / temporary / cycle / ritual / desire / darkness / fake / escape / time / action / diagramme / religion / black / death / costume / drawing / incomplete / simulation / map / dance / carnival / destroy / dioramas / film / fire / olympic / camp / disguise / burn / summer / riot / rave / theatre / free-party / 2016 / web / winter / olympia / graph / free_party /


patriotic nascar 2014-02-23

patriotic nascar

Tags: research / commerce / competition / red / photograph / sport / blue / loop / race / vehicle / movement / driving / car / drive / team / orbit / stadium / decal / white / course / show / sponsorship / engine / wheel / machismo / chassis / fairing / flag / cruise / America / fibreglass / star / roll-cage / Goodyear / Daytona / chariot / nascar /


4824589026_548963af86 2014-02-23

4824589026_548963af86

Tags: research / exhibition / competition / red / sport / blue / box / fair / game / portable / yellow / process / show / cube / modern / children /


Modified Car Cruise Burnout 2013-09-08

Modified Car Cruise Burnout

Tags: research / competition / photograph / arena / race / vehicle / transport / driving / car / movement / energy / drive / ritual / circle / escape / action / noise / sound / modified / wheel / custom / engine / destroy / fire / machismo / tire / burn / crowd / rubber / track / Burnout / road / club / cruise / hot_rod / balance /


Burnout 2013-09-08

Burnout

Tags: research / competition / photograph / sport / arena / vehicle / race / cycle / movement / driving / energy / ritual / drive / circle / team / action / noise / sound / modified / custom / wheel / engine / fire / machismo / tire / burn / helmet / track / rubber / Burnout / road / cruise / Goodyear / bike / motorcycle /


Camilla Brochs-Haukedal, Kunstforum Review 2013-07-12

KUNSTforum

Fart, glede og kosmiske referanser

Camilla Brochs-Haukedal - 12.07.2013

Med utstillingen June Twenty-First pa entree i Bergen, byr Dillan Marsh pa flere assosiasjoner, fra pop art til motorsykkellop, fra midtsommerfeiring til reklameskilt.

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

Slagverk, motorsykkel og reklame

Gjennom en stor skjelettlignende stalkonstruksjon trer vi inn i Dillan Marshs (f. 1980, UK) romdekkende installasjon, June Twenty-First, laget spesielt for entree. Utstillingen bestar av flere komponenter som hver for seg fungerer som selvstendige verk, men utstillingen har en tittel og ingen verksliste, det er derfor naturlig a lese den som en installasjon.

Langs veggene, innenfor porten, er det snekret opp benker, eller temporaere tribuner, umalte og ubehandlede. Med en skranende fremside er de litt ubehagelige a sitte pa, og uten a ha bli invitert til det, hadde jeg nok ansett dem som en ramme rundt resten av utstillingen, en ramme som for ovrig fint knytter de enkelte verkene sammen til en helhet i rommet.

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

I midten av hesteskoen av tribuner troner fire soyler i forskjellig hoyde, bygget opp av gummidekk, trommer, flerkantede esker og motorsport-hjelmer. alle komponentene ser ut til a vaere godt brukt og baerer preg av a ha levd et liv for de som object trouve; ble deler av Marshs kunstverk.

Bak soylene pa motsatt vegg, vis a vis inngangsdoren, er to flagg i kryss i rod og gult. Fargene og monstrene gar igjen i den store stripen som dominerer hele vindusveggen til entree, og pa skjermene som apenbarer seg i sideblikket idet man gar inn i rommet. Denne skulpturen er satt sammen av tre skjermer, stroppet sammen i en stabel. Bildene pa skjermene varierer i hastighet og virker bade forstyrrende og samtidig levende og livlig, mye takket vaere fargene og de raske, repetetive bevegelsene.

a day at the races

Dekkene, flaggene, materialene og ikke minst hjelmene, sammen med en sterkt tilstedevaerende lukt av gummi fra dekkene og de sterke fargene gult og rodt, gjor; det vanskelig a losrive seg fra assosiasjoner til motorsykkellop. Jeg innrommer et tidligere flerarig fan-forhold til eurosport, MotoGP, alex Barros og Valentino Rossi, men selv uten dette er assosiasjonen svaert naerliggende.

Med gult og rodt som dominante farger i utstillingen, er assosiasjoner til store reklameskilt for bensinstasjoner som Shell heller ikke langt unna. Marsh har tidligere brukt grep fra reklameskilt og merkevarebygging i sine verk. I utstillingen June Twenty-First er det selve virkemidlene i den kommersielle markedsforingen Marsh tar i bruk: de sterke fargene, brandingen av entrees store vindu og det repetetive monsteret pa skjermene.

Med utstillingen gjor Marsh galleriet til en storre del av sin utstilling enn bare et rom a vise kunsten i. entrees egen logo er fjernet fra vinduet, i stedet er vinduene dominert av to store, rode linjer som motes i en spiss i midten og som gjor entree svaert synlig fra utsiden, et blikkfang i gaten pa samme mate som de store Shell-skiltene er langs motorveiene. Som entree skriver pa sin nettside: 'entree finds itself re-branded and built into the concept of the work on show'.

Med disse grepene er referansene til pop art ogsa sterkt tilstedevaerende, i bade bade form og innhold. De sterke fargene og det repetetive monsteret samt Marshs bevisste bruk av kommersiell markedsforingsvirkemidler kan ikke annet enn a gjenkalle andy Warhol.

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

a samles rundt balet

Apningsdagen til Marshs utstilling falt pa 21. juni, som er sommersolverv, arets lengste dag. Fest og feiring er assosiert med tiden rett etter denne dagen i aret med flest soltimer. Her i Norge er det Sankthans som gjelder, med feiring, bal og fest, men det a feire midtsommer har tradisjoner mye eldre enn kristendommen. Ved a kalle utstillingen, eller installasjonen, June Twenty-First, pakaller Marsh en positiv stemning assosiert med sommer, sol, fest og ritualer. Tittelen har tilsynelatende ikke noe umiddelbar sammenheng med verkene utstilt, annet enn at apningen falt pa denne fredagen. Sammenhengen ma vi derfor reflektere rundt selv, hjulpet av introduksjonen pa entrees nettsider, ogsa de for anledningen rod- og gulrutet lik monsteret pa skjermene og ett av flaggene i visningsrommet.

Gjennom tittelens referanse til sommersolverv soker utstillingen, ifolge nettsiden, a vise hvordan vi gjennom deltakelse i storre eller mindre feiringer, tilstelninger og ritualer ogsa er del av et storre system, faktisk et kosmisk system. Denne forbindelsen synes svaert subtil i opplevelsen av installasjonen, det er ikke lett a fa fatt i hvordan kunstnerens overordnede budskap skal overfores. Men den nye publikasjonen av apis Press, lansert samme dag og i forbindelse med utstillingen, med tekster av eleanor Clare, kan kaste lys over Marshs inspirasjonskilder, og hvordan vi kan tolke tittelen og verkene utstilt.

IMG_0422

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

I tillegg til a havne pa arets lengste dag, markerte apningen av June Twenty-First lanseringen av nevnte publikasjon, og lanseringen av forste utgave av Utstillingsguide for Bergen (utstillingsguide.no). Vernissagen markerte altsa flere begivenheter og gjorde installasjonen i seg selv til en arena for festligheter og feiring. Og det er en positiv opplevelse a vaere i rommet med de bevegelige skjermbildene og soylene av dekk og trommer og hjelmer, de sterke fargene og den litt skarpe lukten. Som installasjon har Marsh fatt mye ut av entrees lokaler, det er en vellykket bruk av rommet.

Installasjonen kan leses og tolkes pa mange mater, det er mye a ta av bade i referansene og i opplevelsen av rommet, og er vel verd et besok.  Men pa tross av at jeg aner noen interessante assosiasjonene rundt ritualer, systemer og var alles soken etter tilhorighet og plass i den store sammenhengen, ma jeg innromme at jeg fremdeles finner det litt vanskelig a losrive meg fra inntrykket av a vaere pa et MotorGP-lop.
Tags: work / exhibition / commerce / competition / stage / red / text / repeat / loop / box / arena / race / structure / driving / cycle / drive / circle / Norway / 2013 / action / sculpture / Entree / noise / New_Age / yellow / solar / June_Twenty_First / process / gallery / connection / new / midsummer / solstice / summer / Randi_Grov_Berger / march / arch / review / motorcycle / Camilla _Brochs-Haukedal / Kunstforum /


LSK 2013-07-02

LSK

Tags: research / competition / sport / stand / arena / energy / team / stadium / motivation / noise / black / yellow / show / sound / machismo / crowd / club / league / barrier / LSK / fan / football /


trophies 2012-12-05

trophies trophies trophies trophies trophies trophies trophies trophies trophies trophies

Tags: research / competition / stage / product / sport / stand / race / belief / game / drive / desire / elevation / stadium / podium / plinth / win / success / show / sponsorship / athletics / olympic / platform / Trophy / determination / league / discipline / dedication /


bolt guard rails 2012-10-20

bolt guard rails

Tags: research / exhibition / commerce / competition / stage / equipment / product / component / stand / temporary / structure / production / modular / elevation / stadium / communicaton / portable / podium / plinth / tube / scenery / lights / show / scaffold / steps / platform / aluminium / gantry / carpet / rail /


A-frame 2012-10-07

A-frame

Tags: research / exhibition / competition / stage / equipment / sport / component / race / game / board / training / win / success / course / steps / athletics / obstacle / league / discipline / triangle / dedication / dog / hurdle /


Datsun 280Z 2012-08-30

Datsun 280Z

Tags: research / competition / photograph / equipment / component / race / structure / car / movement / driving / drive / decal / tube / sale / livery / engine / kit / chassis / fairing / garage / Datsun / 1975 /


agility kit 2012-08-30

agility kit

Tags: research / competition / stage / equipment / product / sport / component / race / game / collection / training / win / plastic / course / athletics / kit / field / track / obstacle / determination / discipline / dog / hurdle /


Mercedes 190 RM1 V8 JUDD 2012-08-26

Mercedes 190 RM1 V8 JUDD

Tags: research / competition / photograph / sport / system / race / vehicle / transport / function / car / driving / drive / team / decal / modified / chassis / fairing / Mercedes / Meisel-Motorsport /


Drag Edition Modified 2012-08-26

Drag Edition Modified

Tags: research / exhibition / competition / stage / photograph / equipment / sport / fair / vehicle / transport / movement / car / driving / drive / modified / engine / status / pipe / hot_rod /


car stereo 2012-08-26

car stereo car stereo car stereo car stereo

Tags: research / competition / photograph / equipment / facade / sport / vehicle / transport / movement / car / driving / drive / desire / noise / cabinate / sound / modified / big / audio / speaker / listening / sub / cone /


Advanced Audio 2012-08-26

Advanced Audio

Tags: research / exhibition / competition / equipment / vehicle / car / movement / driving / noise / incomplete / sound / modified / big / audio / status / speaker / listening / mdf / sub /


sub wall 2012-08-26

sub wall sub wall

Tags: research / competition / photograph / equipment / vehicle / transport / driving / noise / sound / modified / big / engine / pile / audio / speaker / wall / listening / sub / cone /


athletics 2012-08-25

athletics athletics

Tags: research / competition / stage / sport / blue / stand / fair / arena / race / movement / team / stadium / win / training / course / athletics / olympic / court / track / obstacle /


olympia stadium 2012-08-25

olympia stadium

Tags: research / exhibition / competition / stage / photograph / sport / arena / race / belief / architecture / empty / stadium / course / big / athletics / olympic / field / olympia /


arena 2012-08-25

arena

Tags: research / exhibition / commerce / competition / stage / photograph / sport / stand / arena / movement / game / space / team / stadium / action / sponsorship / court /


stadium and swimming pool 2012-08-25

stadium and swimming pool stadium and swimming pool

Tags: research / exhibition / commerce / competition / stage / trade / photograph / arena / temporary / race / game / architecture / space / stadium / win / athletics / modern / olympic / pool / international / 1936 / athens / 1906 /


winners 2012-08-25

winners

Tags: research / competition / stage / photograph / sport / arena / elevation / stadium / podium / training / win / success / athletics / steps / stair / usa /


USSR 1980 gold medal winners 2012-08-25

USSR 1980 gold medal winners

Tags: research / competition / stage / photograph / sport / game / team / win / enterprise / success / athletics / olympic / status / 1980 / USSR /


podium 2012-08-25

podium

Tags: research / exhibition / competition / stage / photograph / sport / stand / arena / race / game / elevation / team / stadium / podium / motivation / training / win / plinth / order / success / show / course / athletics / steps / olympic / platform / stair / track / Trophy / obstacle / court / status / league / usa / feet / priority / overcome / olympia / adidas /


lis hartel 1952 2012-08-25

lis hartel 1952

Tags: research / exhibition / competition / sport / arena / game / elevation / podium / training / plinth / win / success / olympic / obstacle / 1952 / lis_hartel /


3D 2012-08-25

3D

Tags: research / competition / sign / sport / system / belief / desire / escape / stadium / slogen / diagramme / motivation / training / enterprise / success / fail / determination / discipline / triangle / dedication / overcome /


super total screen print edition 2012-08-15

super total screen print edition super total screen print edition

Tags: work / commerce / competition / recent_work / sign / documentation / red / logo / blue / design / collaboration / 2012 / repeat / print / super / board / total / edition / screen_print / Patrick_Wagner /


super repeat loop 2012-08-15

super repeat loop super repeat loop super repeat loop super repeat loop super repeat loop super repeat loop super repeat loop super repeat loop super repeat loop super repeat loop

Tags: work / commerce / recent_work / competition / sign / red / logo / blue / design / component / 2012 / repeat / loop / video / super / communicaton / total / animation / screen / test / headline /


total repeat loop 2012-08-15

total repeat loop total repeat loop total repeat loop total repeat loop total repeat loop total repeat loop total repeat loop total repeat loop total repeat loop total repeat loop

Tags: work / commerce / competition / recent_work / sign / logo / facade / blue / design / component / 2012 / repeat / loop / video / communicaton / slogen / total / animation / screen / test / mill_race_gallery / billboard / bergen_kjott / delay /


expo67 2012-08-12

expo67 expo67

Tags: research / exhibition / commerce / competition / stage / trade / facade / brand / stand / fair / arena / temporary / structure / architecture / modular / sponsorship / geometry / pyramid / camp / olympic / dome / postcard / Buckminster_Fuller / 1967 / Sir_Basil_Spence /


success-de3fcb1a8d 2012-08-12

success-de3fcb1a8d

Tags: research / commerce / competition / component / belief / function / production / slogen / diagramme / motivation / win / success / poster / creativity / headline / hard /


giant pumpkin winners 2012-08-12

giant pumpkin winners

Tags: research / exhibition / competition / stage / photograph / sport / podium / win / plinth / scaffold / big / pile / fruit / giant / vegetable /


super test loop 2012-08-10

super test loop super test loop

Tags: work / commerce / competition / red / logo / design / 2012 / repeat / loop / super / slogen / total / motivation / animation /


MC-ONE-Mirage-IIIC-decal 2012-08-09

MC-ONE-Mirage-IIIC-decal

Tags: research / competition / sign / red / logo / sport / brand / component / vehicle / transport / driving / car / decal / stripe / livery / scale /


Sale_Tags_Labels_Color_Coding 2012-08-09

Sale_Tags_Labels_Color_Coding

Tags: research / commerce / competition / sign / trade / shop / sale / label / store / price /


Sale1 2012-08-09

Sale1

Tags: research / commerce / competition / sign / trade / red / shop / range / slogen / label / sale / increase / price /


will win 2012-07-15

will win

Tags: work / commerce / competition / sign / trade / logo / sport / design / 2012 / game / team / motivation / win / double / billboard / will /


red square 2012-07-11

red square

Tags: work / commerce / competition / recent_work / sign / red / logo / design / game / print / empty / board / 2011 / square / billboard /


70x100 Screen Print Edition 2012-05-15

70x100 Screen Print Edition
Screen Print Edition in collaboration with Patrick Wagner/Handsome Boy Press.
Supported by Entree/Norsk-finsk kulturfond.
70x100 Screen Print Edition 70x100 Screen Print Edition 70x100 Screen Print Edition 70x100 Screen Print Edition 70x100 Screen Print Edition 70x100 Screen Print Edition 70x100 Screen Print Edition

Tags: work / commerce / recent_work / competition / sign / trade / documentation / logo / blue / design / brand / collaboration / 2012 / transport / print / decal / stripe / edition / orange / livery / double / screen_print / Patrick_Wagner /


50x70 Screen Print Edition 2012-04-15

50x70 Screen Print Edition 50x70 Screen Print Edition 50x70 Screen Print Edition 50x70 Screen Print Edition
Screen Print Edition in collaboration with Patrick Wagner/Handsome Boy Press.
Supported by Entree/Norsk-finsk kulturfond.
50x70 Screen Print Edition 50x70 Screen Print Edition 50x70 Screen Print Edition

Tags: work / commerce / recent_work / competition / sign / trade / documentation / logo / blue / design / brand / 2012 / collaboration / transport / print / decal / Entree / stripe / orange / livery / edition / double / screen_print / Patrick_Wagner / Helsinki /


super 2012-02-15

super

Tags: work / commerce / competition / sign / red / logo / design / 2012 / print / super / slogen / board / 2011 / total / success / edition / mill_race_gallery / billboard /


super total screen print edition (2) 2012-02-15

super total screen print edition (2)

Tags: work / commerce / competition / sign / documentation / red / logo / blue / design / collaboration / 2012 / repeat / loop / print / super / board / total / edition / screen_print / Patrick_Wagner /


total test 2012-02-15

total test

Tags: work / commerce / competition / sign / logo / blue / design / 2012 / repeat / loop / total / test / dissolve / layer /


total 2012-02-15

total

Tags: work / commerce / competition / sign / logo / blue / design / 2012 / print / slogen / total / edition / test / mill_race_gallery / billboard /


now new repeat 2012-01-15

now new repeat now new repeat now new repeat

Tags: work / commerce / competition / sign / red / blue / design / 2012 / repeat / slogen / motivation / new / now /


now new 2012-01-04

now new

Tags: work / commerce / competition / sign / red / blue / design / 2012 / repeat / print / slogen / motivation / new / now / headline /


fair stand basis 2011-12-31

fair stand basis fair stand basis fair stand basis fair stand basis fair stand basis

Tags: research / exhibition / commerce / competition / trade / red / product / facade / brand / stand / arena / temporary / architecture / modular / booth / 2011 / white / variations / kunsthall / Bergen_Kunsthall / isometric / Messebau-Otto-Stebel /


stand design-a series 2011-12-30

stand design-a series

Tags: work / exhibition / commerce / competition / trade / facade / stand / fair / temporary / architecture / modular / booth / 2011 / animation / kunsthall / isometric / Messebau-Otto-Stebel /


stand design-b-c-d series 2011-12-30

stand design-b-c-d series

Tags: exhibition / commerce / competition / stage / trade / facade / brand / stand / fair / arena / temporary / architecture / modular / booth / plan / animation / kunsthall / isometric / Messebau-Otto-Stebel /


adidasleosforusa 2011-11-16

adidasleosforusa

Tags: research / competition / trade / red / equipment / logo / sport / blue / brand / race / game / team / package / win / training / white / sponsorship / kit / olympic / usa / uniform / adidas /


E Johansen review 2011-08-17

www.masterbloggen.no
Forfatter: Espen Johansen

Hver var blir et knippe studenter ferdige med mastergraden i kunst pa kunstakademiene og kunsthogskolene her til lands. Tradisjonen er at studentene viser eksamensarbeidene sine i en felles avgangsutstilling som ikke finner sted pa skolen, men pa et profesjonelt galleri. Masterbloggen har bedt masterstudenter i kunsthistorie ved universitetetene i Oslo, Bergen og Trondheim om a skrive en liten rapport fra masterutstillingen i deres hjemby. Forst ut er Espen Johansen, som har tatt turen innom utstillingen Pines & Powerlines i Bergen Kunsthall, der 24 studenter fra Kunsthogskolen i Bergen viser sine prosjekter. Utstillingen er allerede pakket ned, og nettopp derfor er det fint at Espen deler sin opplevelse av utstillingen og beskriver noen av verkene han likte aller best her pa Masterbloggen:

Det forste man opplever inne pa Bergen Kunsthall er avvisning. En slags barrikade, satt sammen av velbrukte, tilsynelatende tilfeldige elementer, er plassert like innenfor doren. Fra inngangspartiet skimter man noen ansikter over barrikaden, pa bakre vegg. Man blir fort nysgjerrig pa disse personene.

I verket, Tunings, av Sol Hallset, er den samme gutten gjengitt atte ganger i helfigur og i full storrelse (eller storre). To og to er de tegnet pa brede ruller av papir som holdes oppe av store klyper. De ulike tegningene er varierte til tross for at motivet repeteres, fordi Hallset forsterker ulike omrader med fargelegging og detaljrikdom i hver tegning. Gutten ser levende ut, og er gjengitt kjaerlig og personlig av en sirlig strek. Spesielt tegningen hvor gutten bryter den litt stive posituren og smiler bredt, vitner om et naert band mellom kunstner og motiv.

Corrina Thorntons verk, Reaching, bestar av en rekke stenger av malt leire. Noen er lent opp mot veggen, andre er montert sammen med garn, til en skulptur som strekker seg helt opp til taket. verket synes a folge en tilfeldighetens logikk. Med utgangspunkt i arr i rommets overflate har skulpturen tatt form. Thornton fant et merke pa en av lysboksene i taket. Det kvadratiske glasset er loftet pa glott, tilsynelatende holdt oppe av skulpturen som strekker seg oppover. Verket kan lett leses inn i en kunsthistorisk tradisjon, til modernistisk skulptur og prinsippet om 'drawing in space'. Samtidig er materialiteten interessant. Den harde leiren far sin motvekt i det myke garnet, og de roffe materialene gir et vakkert uttrykk. I neste rom stoter man pa et verk man forst bare ser baksiden av.

Dillan Marsh har laget en stram og usentimental modul som leder tankene mot business. Marshs verk ser ut som en vanlig 'stand' fra en (kunst-) messe, bestaende av hoyglansede MDF-plater med stenderverk av aluminium. To av sidene er apne, og innsiden er kraftig belyst av overhengende lysstoffror. Slik retter den fokus mot en del kommersielle aspekter man ofte unnlater a trekke fram. Til tross for verkets konseptuelle karakter, er det ogsa mulig a betrakte verket som et uttrykk for en industriell estetikk, grunnet dets minimalistiske formsprak. Minimalistene pa 1960-tallet gjorde seg kjent for a anvende industrielle materialer som stal, plexiglass, billakk og finerplater, til a produsere enkle og mer umiddelbare former.

Vilde Andrea Brun drofter subjektivitet og kjonnskonstruksjoner gjennom fotografi og video. Subjektivitet og femininitet er mangefasettert, og Brun sine fotografier spenner fra det mest intime gjennom en brutal aerlighet til mer poetiske skildringer. Felles er at de alltid er dypt personlige. I et videoverk skjaerer Brun et stort fotografi av en vagina i tynne strimler. Forst ett bilde pa tvers, sa et annet pa langs. De to bildene flettes deretter ritualistisk sammen, slik at motivet igjen blir synlig. Prosessen blir viktigere enn resultatet, noe tittelen Selvrefleksjon underbygger. Kunst som tematiserer femininitet benytter seg ofte av et velkjent formsprak, men Brun unngar gjentakelser, og skaper i stedet en ny sammenstilling av tankevekkende enkeltelementer gjennom sin apne og personlige tilnaerming.

Som seg hor og bor pa en slik avgangsutstilling favner kunststudentene bredt, bade med tanke pa uttrykk og tema. Flere av verkene er utfordrende, bade estetisk og konseptuelt, og i det ryddige utstillingsrommet blir verkene til de 24 kunstnerne godt representert.
E Johansen review

Tags: work / exhibition / commerce / competition / stage / brand / stand / fair / structure / architecture / modular / space / Norway / booth / vinyl / kunsthall / modern / aluminium / Bergen_Kunsthall / mdf / review / carpet / minimalism / Espen_Johansen /


pop-up pannel range 2011-08-17

pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range

Tags: research / exhibition / commerce / competition / sign / stage / equipment / product / facade / brand / component / stand / system / fair / arena / temporary / architecture / modular / artificial / booth / collapse / communicaton / shop / range / package / portable / furniture / enterprise / retail / variations / circus /


Exhibition-Booth-3-3- 2011-08-17

Exhibition-Booth-3-3-

Tags: research / exhibition / commerce / competition / sign / stage / trade / product / facade / logo / component / stand / fair / arena / structure / function / architecture / modular / space / collection / booth / empty / communicaton / shop / package / range / portable / furniture / retail / white / lights / sale / sponsorship / kit / camp / chair / huayizl /


documentation (Bergen Kunsthall) 2011-06-01

documentation (Bergen Kunsthall) documentation (Bergen Kunsthall) photo Jonas IB Jensen documentation (Bergen Kunsthall)

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / stage / trade / documentation / red / facade / stand / fair / arena / temporary / architecture / modular / empty / booth / Norway / sculpture / 2011 / white / vinyl / kunsthall / aluminium / Bergen_Kunsthall / mdf / florescent / carpet / Jonas_Jensen /


kunsthall isometric colour 2011-05-30

kunsthall isometric colour

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / stage / trade / documentation / red / product / facade / design / stand / fair / arena / temporary / print / architecture / modular / empty / booth / studio / plan / 2011 / white / drawing / catalogue / kunsthall / Bergen_Kunsthall / isometric /


tag team documentation 2010-11-19

tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / sign / stage / trade / documentation / red / equipment / logo / facade / sport / blue / brand / component / fair / arena / race / temporary / transport / game / production / installation / team / empty / Norway / communicaton / 2010 / white / screen / storage / course / dysfunctional / residue / Tag_Team / court / steel / obstacle / presentation / back / enamel_paint /


Component Design (large sign) 2010-11-15

Component Design (large sign)

Tags: work / commerce / competition / sign / trade / red / facade / logo / blue / design / brand / component / arena / board / plan / decal / 2010 / stripe / process / livery / test / double / scale / vinyl / Tag_Team /


component design (small sign) 2010-11-11

component design (small sign)

Tags: work / commerce / competition / sign / trade / red / logo / blue / design / brand / team / board / decal / 2010 / plan / white / stripe / label / livery / process / test / Tag_Team /


training-equipment-passing-hurdle-arch 2010-10-16

training-equipment-passing-hurdle-arch

Tags: research / competition / equipment / product / sport / race / game / training / course / obstacle / arch / hurdle / ochua /


tag team design 2010-10-15

tag team design tag team design

Tags: work / commerce / recent_work / competition / sign / trade / red / logo / blue / design / transport / decal / 2010 / stripe / process / livery / double / Tag_Team /


squash court 2010-08-30

squash court

Tags: research / competition / facade / sport / arena / structure / game / space / empty / training / athletics / Tag_Team / court /


logos 2010-08-29

logos logos logos logos logos logos logos

Tags: research / commerce / competition / sign / trade / red / equipment / sport / blue / text / brand / race / transport / car / game / team / stadium / communicaton / package / board / decal / enterprise / label / orange / livery / checkered / Goodyear / Daytona / Datsun / camel / LESTR / Fram / Brennenstuhl / 1988 / bob_sharp_racing / 1976 /


leagues 2010-08-29

leagues leagues

Tags: research / commerce / competition / sign / red / logo / sport / blue / brand / arena / race / car / team / stadium / communicaton / sponsorship / league /


Jack Roush 2010-08-29

Jack Roush Jack Roush Jack Roush

Tags: research / commerce / competition / sign / stage / equipment / logo / sport / vehicle / race / car / driving / game / communicaton / stadium / label / sponsorship / engine / Roush /


installation process tag team 2010-08-19

installation process tag team installation process tag team

Tags: work / exhibition / recent_work / competition / sign / stage / equipment / sport / component / stand / fair / arena / race / temporary / transport / game / team / portable / 2010 / plan / training / retail / storage / course / process / test / vinyl / residue / Tag_Team / court / steel / florescent / tape / enamel_paint / foam /


m3 body 2010-08-05

m3 body

Tags: research / commerce / competition / equipment / logo / facade / sport / brand / component / vehicle / race / transport / movement / driving / car / game / drive / team / range / decal / livery / sponsorship / kit / Tag_Team / fairing /


Documentation (installation 5.11) 2010-05-29

Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11)

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / sign / stage / trade / documentation / facade / logo / sport / stand / box / temporary / production / light / fake / installation / booth / empty / Norway / studio / shop / communicaton / board / 2010 / podium / retail / scenery / lights / storage / stripe / incomplete / sale / gallery / sponsorship / shelving / destroy / dysfunctional / store / florescent / Gallery_Fisk /


top of page