Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

fair: research / work / exhibition / commerce / recent_work / competition / sign / stage / trade / documentation / red / photograph / equipment / product / facade / logo / sport / blue / design / text / brand / collaboration / 2012 / component / repeat / stand / system / loop / fair / box / arena / temporary / vehicle / race / structure / transport / car / movement / function / cycle / driving / game / production / energy / video / ritual / drive / architecture / print / desire / darkness / circle / modular / light / space / elevation / team / super / quote / installation / collection / fake / model / Norway / empty / booth / artificial / collapse / escape / 2013 / studio / sun / communicaton / publication / shop / time / stadium / board / package / sculpture / body / slogen / portable / range / action / 2010 / Eleanor_Clare / furniture / diagramme / 2011 / podium / plan / New_Age / universe / noise / animation / plinth / training / win / black / enterprise / screen / yellow / drawing / retail / death / tube / scenery / costume / white / cabinate / incomplete / creation / storage / solar / lights / sale / plastic / simulation / edition / show / sound / orange / course / landscape / scaffold / hippie / 2015 / process / sponsorship / modified / geometry / gallery / test / music / catalogue / cube / archetype / carnival / variations / dance / mask / fail / scale / dioramas / kit / pyramid / fire / film / vinyl / custom / view / engine / big / steps / shelving / athletics / dysfunctional / wheel / olympic / 2014 / tire / modern / mill_race_gallery / motion / platform / kunsthall / machismo / residue / pile / camp / new / museum / advetisement / burn / dizzy / hole / audio / Tag_Team / crowd / aluminium / screen_print / circus / collage / store / field / dvd / presentation / obstacle / track / skin / stair / court / panoramic / future / cosmos / rubber / spinning / dome / solstice / steel / set / summer / poster / Trophy / accumulator / chaos / Edinburgh_Sculpture_Workshop / postcard / bergen_kjott / club / road / earth / speaker / chair / flag / riot / trick / Burnout / crate / status / wave / wall / nature / matter / speed / constellation / solar_system / Bergen_Kunsthall / cruise / rainbow / roundabout / water / rave / sound_system / Proverommet / listening / still_life / press_release / Yorkshire_Sculpture_Park / seek / glitch / nature / theatre / acoustic / phenomena / ride / viewpoint / feet / sick / mdf / isometric / camera / band / tool / touch / pool / festival / gantry / elephant / reconstruction / colour / Adventure_Island / giant / Francois_Hugo / increase / glass / review / flyer / edge / Seljord / tape / case / sub / gold / site / longing / Mathijs_van_Geest / hands / tree / Rush / triangle / free-party / feel / pipe / hot_rod / drum / Skjoenne_Sjeler / Nestle / decay / fibreglass / 2016 / florescent / paper_mache / Ellen_H_Suhrke / Mercedes / taxidermy / vegetable / river / Hugo_and_the_Cosmos / excitement / rubbing / Messebau-Otto-Stebel / perspective / utopia / Archipelago / Oystein_Wyller_Odden / Anond_Versto / back / rectangle / M25 / dots / Toucher / carpet / cruising / Top-Buzz / Stockholm / raft / stack / odyssey / eternal / mono-print / hexagon / Jan_van_Huysum / timer / Vanitas / Kohler / Bulgari / Rhine / Out_of_Key / estuary / pier / Sir_Basil_Spence / polygon / mountain / Sunderland / top / failure / tide / fair ground / sea / enamel_paint / Frankfurt / flare / 1990 / stripes / hour_meter / platonic_solids / Piramid Stage / free_party / mud_flats / Southend / low_tide / Buckminster_Fuller / 1967 / concrete / geo-dome / Dodecahedron / Infernal_Eternal / stool / Mayhem / nitrogen / Metal / unconscious / Hordaland_Kunstsenter / jumping / foam / Messe / Tomorrow_is_Born / marble / pumpkin / Milton_Keynes / concert / techno / Jacob_Glesson / MOLAF / plexiglass / minimalism / huayizl / dinosaur / Urnascher_Sylvesterchause / spanner / tunnel / Josefine_Lyche / Espen_Johansen / whale / Halloween / chocolate / children / car_park / russ / Andrew_Taggart / Nadia_Belerique / Odyssey_and_Sylvesterchlause / Jonas_Jensen / London_Book_Fair / 1969 / TOP_BUZ / 1992 / Arosa / Shepton_Mallet / sunrise / Chloe_Lewis / Vancouver_Art_Gallery / Bronte /


Villette 2016-07-18


In a land of enchantment, a garden most gorgeous, a plain sprinkled with coloured meteors, a forest with sparks of purple and ruby and golden fire gemming the foliage; a region, not of trees and shadow, but of strangest architectural wealth - of altar and of temple, of pyramid, obelisk, and sphinx; incredible to say, the wonders and the symbols of Egypt teemed throughout the park of Villette.
No matter that in five minutes the secret was mine - the key of the mystery picked up, and its illusion unveiled - no matter that I quickly recognised the material of these solemn fragments - the timber, the paint, and the pasteboard - these inevitable discoveries failed to quite destroy the charm, or undermine the marvel of that night. No matter that I now seized the explanation of the whole great fete - a fete of which the conventual Rue Fossette had not tasted, though it had opened at dawn that morning, and was still in full vigour near midnight.

Charlotte Bronte, Villette


Tags: research / text / fair / light / quote / fake / model / scenery / pyramid / crowd / theatre / tree / paper_mache / Bronte /


Adventure Island, 22nd April - 8th May 2016-04-22

Adventure Island, 22nd April - 8th May


Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

Hendene famler
Kloden roterer
Tidevannet stiger

Stadig å fortsette framover; å søke etter
Solen, som slynger sine slående stråler; som forsvinner
Under Brygga, et vesen lever; forråtner
Ved enden av Landet; Sjøen


Det finnes en innside og en utside, et mørkt indre og et lyst ytre. Under huden, inni kroppen, er mye flytende. Dette er stedet hvor det underbevisste virker, fordøyer og prosesserer og samler og skiller substanser.

De lette etter selve begynnelsene av mening og skapelse: for å sammenføye tusener av år tilbake med idag. De ville finne det, men da de ankom, visste de fortsatt ikke hva de skulle gjøre.

I dypene av himmelen fantes ingen speil, og i solens sted gapte et stort blødende hull der kanskje en jeksel hadde blitt vridd ut. Sjøen hadde sannsynligvis blitt tømt, og etterlot seg hulrommet av sin beholder omsluttet av et svimlende stup. Kloden selv hadde forsvunnet, hadde opphørt å være solid.
– Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare og Dillan Marsh bor i Bergen, og har lagd arbeider sammen siden 2013, et samarbeid som begynte som en utforskning av hvordan det å lage kunstverk og å skrive gjensidig kan påvirke hverandre i å forstå mening og utviklingen av form og struktur. Clare har en mastergrad i kunst fra Central Saint Martins, London (2011), og Marsh en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2011). Sammen har de produsert verk for følgende aktører: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Büro für Problem Basel og Apis Press Bergen.

Prosjektet er støttet av Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

www.fossilsandstars.blogspot.no


Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.
Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

The hands are scrabbling
The earth is turning
The tide is rising

Constantly forging onwards; seeking
The Sun, casting its glorious rays; disappearing
Under the Pier, a creature lives; decaying
At the end of the Land; the Sea


There is an inside and an outside, a dark interior and a light exterior. Under the skin, in the body, much is fluid. This is where the unconscious is at work, digesting and processing and merging and separating matter.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn't know what to do.

In the depths of the sky, there were no mirrors, and in place of the sun a great bleeding hole gaped where perhaps a molar had been wrenched out. The sea had probably emptied, leaving the hollow of its basin rimmed by a dizzy precipice. The earth itself had disappeared, had ceased to be solid.
Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare and Dillan Marsh live in Bergen, and have been producing works together since 2013, a collaboration which began as an investigation into how making artwork and writing can mutually influence one another in the understanding of meaning, development of form and structure. Clare received MA Fine Art from Central Saint Martins in 2011, and Marsh MA Visual Art from Bergen Academy of Art and Design, 2011. They have produced collaborative work for the following organisations: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Buro fur Problem Basel and Apis Press Bergen.

Research and development has been supported by Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune and Norwegian Arts Council.

Fossils and Stars

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space. Archipelago is programmed with short lead times for each new project, with the intention of reinserting curatorial agility and real-time engagement into the institution. This initiative follows a different schedule to Hordaland kunstsenter's main exhibition programme, and is conceived as a group of 'thought islands' appearing in time.

"Click to view Adventure Island, 22nd April - 8th May"

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / movement / energy / video / light / darkness / fake / installation / artificial / sun / publication / time / action / body / Eleanor_Clare / scenery / simulation / landscape / carnival / wheel / view / film / motion / residue / hole / circus / dizzy / rubber / set / spinning / panoramic / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / speed / wave / matter / nature / press_release / nature / water / Yorkshire_Sculpture_Park / touch / camera / pool / viewpoint / sick / feet / Adventure_Island / ride / 2016 / hands / feel / Mathijs_van_Geest / fibreglass / edge / decay / excitement / Toucher / Archipelago / river / estuary / mud_flats / sea / Hordaland_Kunstsenter / tide / Southend / fair ground / pier / jumping / low_tide / Metal / unconscious /


Adventure Island, Hordaland Kunstsenter 2016-04-22

Adventure Island, Hordaland Kunstsenter

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / vehicle / movement / energy / video / light / darkness / installation / fake / artificial / sun / time / publication / body / action / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / view / film / wheel / motion / residue / hole / circus / dizzy / spinning / rubber / Edinburgh_Sculpture_Workshop / set / panoramic / skin / wave / matter / earth / speed / nature / water / seek / press_release / Yorkshire_Sculpture_Park / feet / touch / sick / Adventure_Island / pool / camera / ride / viewpoint / feel / Rush / decay / fibreglass / hands / Mathijs_van_Geest / 2016 / edge / rubbing / Toucher / Archipelago / excitement / tide / low_tide / sea / jumping / estuary / Hordaland_Kunstsenter / pier / unconscious / Southend / fair ground / mud_flats / Metal /


TOP BUZ 2015-12-15

TOP BUZ

Tags: work / documentation / logo / facade / design / fair / vehicle / movement / energy / ritual / print / desire / elevation / super / screen / lights / 2015 / edition / music / carnival / motion / dizzy / advetisement / spinning / solstice / riot / rainbow / phenomena / increase / ride / Rush / dots / Top-Buzz / top / TOP_BUZ /


MOLAF, Vancouver Art Gallery 2015-10-20


The Museum of Longing and Failure is a collecting entity that seeks to reveal the visual terrain of its thematic concern.
Installment No. 16 appeared at the Vancouver Art/Book Fair in the courtrooms of the Vancouver Art Gallery in Vancouver, Canada, from October 16th to 18th, 2015.

MOLAF

MOLAF, No. 16, Oct. 16 - 18. 2015

Nadia Belerique (CA)
Jacob Glesson (CA)
Josefine Lyche (NO)
Dillan Marsh (NO/UK)


DILLAN MARSH Trophy
Marble, dumbbell spanner, chocolate wrapper, 13x6x6 cm, 2015

MOLAF, Vancouver Art Gallery MOLAF, Vancouver Art Gallery

Tags: exhibition / documentation / fair / collection / sculpture / podium / plinth / 2015 / gallery / fail / platform / court / Trophy / press_release / longing / failure / Andrew_Taggart / Nadia_Belerique / Chloe_Lewis / Vancouver_Art_Gallery / Jacob_Glesson / MOLAF / Josefine_Lyche /


Top Buzz 2015-09-23


Top Buzz, Screen Print on Plexiglass, 2015
Top Buzz

Tags: work / recent_work / trade / documentation / fair / energy / print / slogen / plastic / edition / orange / 2015 / carnival / advetisement / screen_print / presentation / spinning / speed / rainbow / Top-Buzz / plexiglass /


untitled collection, Skjoenne Sjeler 2014-09-09

untitled collection, Skjoenne Sjeler


- collage with Francois Hugo dans son atelier and a stamp from the Album Nestle, Series 22
- role playing dice with the numbers removed and in the forms of the 5 Platonic Solids
- collage with Bulgari advertisement Eternal Values and bookmark with Vanitas by Jan van Huysum
- RUSH, Yikes and Power Promotions (1992) on a small white stool
- Collage with Odyssey, a Journey into Dance and postcard Urnascher Sylvesterchause
- Trophy, marble base, universal imperial spanner and chocolate wrapper
- Tomorrow is Born, Acidica Productions (Shepton Mallet, 1992)
- postcard of Arosa 1800m, Innerarosa, Alpentobel, Erzhorn
- digital machine timer Red Lion 202/95EC (counting the time in milliseconds)
- NEW AGE (Milton Keynes)
- a toy Halloween pumpkin
- mono-print on paper Mayhem in 1990 printed with an empty black ink cartridge


untitled collection, Skjoenne Sjeler untitled collection, Skjoenne Sjeler

Tags: work / exhibition / commerce / recent_work / documentation / fair / cycle / energy / production / ritual / print / space / installation / collection / Norway / time / sculpture / New_Age / noise / black / white / scenery / death / costume / creation / plastic / landscape / orange / geometry / music / dance / mask / cube / carnival / pyramid / motion / 2014 / new / advetisement / collage / future / poster / Trophy / cosmos / presentation / summer / postcard / wall / chair / nature / riot / club / still_life / constellation / rainbow / solar_system / rave / cruise / colour / tool / festival / Francois_Hugo / band / triangle / free-party / Skjoenne_Sjeler / flyer / Nestle / gold / Seljord / Rush / utopia / Anond_Versto / Oystein_Wyller_Odden / M25 / Ellen_H_Suhrke / vegetable / Hugo_and_the_Cosmos / mountain / Bulgari / 1990 / hexagon / Jan_van_Huysum / stool / Piramid Stage / Out_of_Key / timer / Vanitas / Kohler / odyssey / mono-print / polygon / hour_meter / Sunderland / Mayhem / eternal / Dodecahedron / stripes / Infernal_Eternal / platonic_solids / Shepton_Mallet / Odyssey_and_Sylvesterchlause / marble / 1992 / Halloween / chocolate / Arosa / Tomorrow_is_Born / pumpkin / spanner / Milton_Keynes / Urnascher_Sylvesterchause /


untitled sculpture, Skjoenne Sjeler 2014-08-10

untitled sculpture, Skjoenne Sjeler untitled sculpture, Skjoenne Sjeler Incomplete pyramid structure built from powder coated steel tube provisionally fastened together with brightly coloured cable ties and weighted with a pile of used tires. The sculpture is placed outside the exhibition entrance, in a circular arena and opposite the unofficial meeting place for young, local car enthusiasts. untitled sculpture, Skjoenne Sjeler

Tags: work / exhibition / documentation / fair / arena / temporary / movement / driving / car / ritual / drive / architecture / circle / modular / installation / Norway / sculpture / tube / incomplete / scaffold / dysfunctional / custom / pyramid / 2014 / tire / camp / summer / accumulator / presentation / Burnout / cruise / roundabout / festival / site / Skjoenne_Sjeler / Seljord / cruising /


untitled installation, Skjoenne Sjeler 2014-07-13

untitled installation, Skjoenne Sjeler untitled installation, Skjoenne Sjeler untitled installation, Skjoenne Sjeler

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / documentation / repeat / loop / fair / arena / temporary / vehicle / transport / car / cycle / movement / energy / video / drive / ritual / desire / light / circle / darkness / installation / Norway / sun / time / action / universe / noise / solar / lights / landscape / archetype / carnival / view / custom / motion / machismo / camp / 2014 / burn / field / crowd / dizzy / spinning / dvd / panoramic / chaos / speed / Burnout / speaker / trick / cruise / theatre / sound_system / constellation / rave / festival / pool / camera / Skjoenne_Sjeler / Seljord / Rush / free-party / Oystein_Wyller_Odden / river / Ellen_H_Suhrke / Anond_Versto / cruising / Rhine / nitrogen / free_party / tunnel / concert / sunrise / car_park / russ / techno /


4824589026_548963af86 2014-02-23

4824589026_548963af86

Tags: research / exhibition / competition / red / sport / blue / box / fair / game / portable / yellow / show / process / cube / modern / children /


festival 2014-02-23

festival

Tags: research / stage / photograph / fair / vehicle / temporary / transport / movement / car / drive / escape / portable / New_Age / hippie / music / dance / fire / camp / crowd / circus / dome / road / club / flag / sound_system / festival / drum / flare / geo-dome /


Sound Systems 2013-09-08

Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems

Tags: research / stage / photograph / equipment / stand / system / fair / box / temporary / collection / escape / New_Age / noise / scaffold / sound / music / modified / dance / carnival / big / pyramid / custom / platform / pile / audio / crowd / summer / set / wall / club / wave / speaker / listening / sound_system / acoustic / case / sub / rectangle / stack /


whales and dinosaurs 2013-04-28

whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs

Tags: research / exhibition / stage / facade / fair / transport / collection / fake / artificial / model / scenery / show / simulation / scale / big / dioramas / museum / set / skin / postcard / elephant / giant / reconstruction / taxidermy / raft / whale / dinosaur /


Frankfurt Messe 2013-04-25

Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe

Tags: research / work / exhibition / commerce / stage / trade / red / photograph / brand / stand / fair / architecture / artificial / 2013 / enterprise / sale / show / camp / roundabout / concrete / Frankfurt / Messe /


Mercedes Frankfurt 2012-08-30

Mercedes Frankfurt

Tags: research / exhibition / commerce / stage / trade / photograph / facade / sport / system / fair / arena / temporary / car / driving / drive / modular / elevation / podium / plinth / enterprise / gantry / Mercedes / Frankfurt / 1969 /


Drag Edition Modified 2012-08-26

Drag Edition Modified

Tags: research / exhibition / competition / stage / photograph / equipment / sport / fair / vehicle / transport / car / driving / movement / drive / modified / engine / status / pipe / hot_rod /


athletics 2012-08-25

athletics athletics

Tags: research / competition / stage / sport / blue / stand / fair / arena / race / movement / team / stadium / training / win / course / athletics / olympic / obstacle / court / track /


super total documentation 2012-08-15

super total documentation super total documentation super total documentation

Tags: work / commerce / recent_work / sign / stage / documentation / red / equipment / logo / facade / blue / brand / collaboration / component / 2012 / stand / repeat / loop / box / fair / transport / function / elevation / installation / Norway / communicaton / slogen / portable / furniture / animation / white / storage / cabinate / fail / dioramas / mill_race_gallery / museum / dvd / crate / bergen_kjott / Proverommet / glitch / glass /


expo67 2012-08-12

expo67 expo67

Tags: research / exhibition / commerce / competition / stage / trade / facade / brand / stand / fair / arena / temporary / structure / architecture / modular / sponsorship / geometry / pyramid / olympic / camp / dome / postcard / Buckminster_Fuller / 1967 / Sir_Basil_Spence /


fig7 2012-08-12

fig7

Tags: research / exhibition / stage / trade / equipment / product / fair / temporary / modular / steps / stair /


Display System 2012-08-12

Display System Display System Display System

Tags: research / exhibition / commerce / trade / equipment / product / facade / stand / system / fair / structure / architecture / modular / booth / shop / furniture / sale / modern / aluminium / store /


stand design-a series 2011-12-30

stand design-a series

Tags: work / exhibition / commerce / competition / trade / facade / stand / fair / temporary / architecture / modular / booth / 2011 / animation / kunsthall / isometric / Messebau-Otto-Stebel /


stand design-b-c-d series 2011-12-30

stand design-b-c-d series

Tags: exhibition / commerce / competition / stage / trade / facade / brand / stand / fair / arena / temporary / architecture / modular / booth / plan / animation / kunsthall / isometric / Messebau-Otto-Stebel /


E Johansen review 2011-08-17

E Johansen review www.masterbloggen.no
Forfatter: Espen Johansen

Hver var blir et knippe studenter ferdige med mastergraden i kunst pa kunstakademiene og kunsthogskolene her til lands. Tradisjonen er at studentene viser eksamensarbeidene sine i en felles avgangsutstilling som ikke finner sted pa skolen, men pa et profesjonelt galleri. Masterbloggen har bedt masterstudenter i kunsthistorie ved universitetetene i Oslo, Bergen og Trondheim om a skrive en liten rapport fra masterutstillingen i deres hjemby. Forst ut er Espen Johansen, som har tatt turen innom utstillingen Pines & Powerlines i Bergen Kunsthall, der 24 studenter fra Kunsthogskolen i Bergen viser sine prosjekter. Utstillingen er allerede pakket ned, og nettopp derfor er det fint at Espen deler sin opplevelse av utstillingen og beskriver noen av verkene han likte aller best her pa Masterbloggen:

Det forste man opplever inne pa Bergen Kunsthall er avvisning. En slags barrikade, satt sammen av velbrukte, tilsynelatende tilfeldige elementer, er plassert like innenfor doren. Fra inngangspartiet skimter man noen ansikter over barrikaden, pa bakre vegg. Man blir fort nysgjerrig pa disse personene.

I verket, Tunings, av Sol Hallset, er den samme gutten gjengitt atte ganger i helfigur og i full storrelse (eller storre). To og to er de tegnet pa brede ruller av papir som holdes oppe av store klyper. De ulike tegningene er varierte til tross for at motivet repeteres, fordi Hallset forsterker ulike omrader med fargelegging og detaljrikdom i hver tegning. Gutten ser levende ut, og er gjengitt kjaerlig og personlig av en sirlig strek. Spesielt tegningen hvor gutten bryter den litt stive posituren og smiler bredt, vitner om et naert band mellom kunstner og motiv.

Corrina Thorntons verk, Reaching, bestar av en rekke stenger av malt leire. Noen er lent opp mot veggen, andre er montert sammen med garn, til en skulptur som strekker seg helt opp til taket. verket synes a folge en tilfeldighetens logikk. Med utgangspunkt i arr i rommets overflate har skulpturen tatt form. Thornton fant et merke pa en av lysboksene i taket. Det kvadratiske glasset er loftet pa glott, tilsynelatende holdt oppe av skulpturen som strekker seg oppover. Verket kan lett leses inn i en kunsthistorisk tradisjon, til modernistisk skulptur og prinsippet om 'drawing in space'. Samtidig er materialiteten interessant. Den harde leiren far sin motvekt i det myke garnet, og de roffe materialene gir et vakkert uttrykk. I neste rom stoter man pa et verk man forst bare ser baksiden av.

Dillan Marsh har laget en stram og usentimental modul som leder tankene mot business. Marshs verk ser ut som en vanlig 'stand' fra en (kunst-) messe, bestaende av hoyglansede MDF-plater med stenderverk av aluminium. To av sidene er apne, og innsiden er kraftig belyst av overhengende lysstoffror. Slik retter den fokus mot en del kommersielle aspekter man ofte unnlater a trekke fram. Til tross for verkets konseptuelle karakter, er det ogsa mulig a betrakte verket som et uttrykk for en industriell estetikk, grunnet dets minimalistiske formsprak. Minimalistene pa 1960-tallet gjorde seg kjent for a anvende industrielle materialer som stal, plexiglass, billakk og finerplater, til a produsere enkle og mer umiddelbare former.

Vilde Andrea Brun drofter subjektivitet og kjonnskonstruksjoner gjennom fotografi og video. Subjektivitet og femininitet er mangefasettert, og Brun sine fotografier spenner fra det mest intime gjennom en brutal aerlighet til mer poetiske skildringer. Felles er at de alltid er dypt personlige. I et videoverk skjaerer Brun et stort fotografi av en vagina i tynne strimler. Forst ett bilde pa tvers, sa et annet pa langs. De to bildene flettes deretter ritualistisk sammen, slik at motivet igjen blir synlig. Prosessen blir viktigere enn resultatet, noe tittelen Selvrefleksjon underbygger. Kunst som tematiserer femininitet benytter seg ofte av et velkjent formsprak, men Brun unngar gjentakelser, og skaper i stedet en ny sammenstilling av tankevekkende enkeltelementer gjennom sin apne og personlige tilnaerming.

Som seg hor og bor pa en slik avgangsutstilling favner kunststudentene bredt, bade med tanke pa uttrykk og tema. Flere av verkene er utfordrende, bade estetisk og konseptuelt, og i det ryddige utstillingsrommet blir verkene til de 24 kunstnerne godt representert.


Tags: work / exhibition / commerce / competition / stage / brand / stand / fair / structure / architecture / modular / space / Norway / booth / vinyl / modern / kunsthall / aluminium / Bergen_Kunsthall / mdf / review / carpet / minimalism / Espen_Johansen /


pop-up pannel range 2011-08-17

pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range

Tags: research / exhibition / commerce / competition / sign / stage / equipment / product / facade / brand / component / stand / system / fair / arena / temporary / architecture / modular / artificial / booth / collapse / shop / communicaton / portable / range / package / furniture / enterprise / retail / variations / circus /


London-Book-Fair 2011-08-17

London-Book-Fair London-Book-Fair London-Book-Fair London-Book-Fair London-Book-Fair

Tags: research / exhibition / commerce / sign / trade / photograph / equipment / stand / fair / temporary / architecture / space / empty / booth / shop / board / furniture / enterprise / retail / lights / sale / cabinate / shelving / chair / London_Book_Fair /


Ancasta-exhibition-display- 2011-08-17

Ancasta-exhibition-display-

Tags: research / exhibition / sign / trade / red / photograph / brand / stand / fair / temporary / structure / production / booth / shop / retail / white / incomplete / shelving /


Exhibition-Booth-3-3- 2011-08-17

Exhibition-Booth-3-3-

Tags: research / exhibition / commerce / competition / sign / stage / trade / product / facade / logo / component / stand / fair / arena / structure / function / architecture / modular / space / collection / booth / empty / communicaton / shop / portable / package / range / furniture / retail / white / sale / lights / sponsorship / kit / camp / chair / huayizl /


gantry 2011-08-17

gantry

Tags: research / exhibition / commerce / trade / photograph / equipment / stand / fair / temporary / structure / car / elevation / lights / aluminium / gantry /


kunsthall isometric diagrammes 2011-06-17

kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes

Tags: work / exhibition / commerce / recent_work / stage / trade / documentation / equipment / product / facade / design / brand / component / repeat / stand / system / fair / arena / temporary / structure / production / print / architecture / modular / space / collection / booth / empty / shop / portable / range / 2011 / diagramme / enterprise / drawing / process / catalogue / gallery / variations / kunsthall / modern / Bergen_Kunsthall /


documentation (Bergen Kunsthall) 2011-06-01

documentation (Bergen Kunsthall) documentation (Bergen Kunsthall) documentation (Bergen Kunsthall) photo Jonas IB Jensen

Tags: work / exhibition / commerce / recent_work / competition / stage / trade / documentation / red / facade / stand / fair / arena / temporary / architecture / modular / empty / booth / Norway / sculpture / 2011 / white / vinyl / kunsthall / aluminium / Bergen_Kunsthall / mdf / florescent / carpet / Jonas_Jensen /


kunsthall isometric colour 2011-05-30

kunsthall isometric colour

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / stage / trade / documentation / red / product / facade / design / stand / fair / arena / temporary / print / architecture / modular / empty / booth / studio / plan / 2011 / white / drawing / catalogue / kunsthall / Bergen_Kunsthall / isometric /


tag team documentation 2010-11-19

tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / sign / stage / trade / documentation / red / equipment / facade / logo / sport / blue / brand / component / fair / arena / race / temporary / transport / game / production / team / installation / empty / Norway / communicaton / 2010 / white / screen / storage / course / dysfunctional / residue / Tag_Team / obstacle / presentation / court / steel / back / enamel_paint /


Documentation (untitled sculpture) 2010-09-20

Documentation (untitled sculpture)

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / documentation / facade / fair / arena / game / architecture / elevation / fake / empty / model / escape / sculpture / furniture / podium / 2010 / plinth / scenery / landscape / course / scaffold / scale / steps / view / dioramas / platform / circus / panoramic / obstacle / perspective / Stockholm /


installation process tag team 2010-08-19

installation process tag team installation process tag team

Tags: work / exhibition / competition / recent_work / sign / stage / equipment / sport / component / stand / fair / arena / temporary / race / transport / game / team / portable / plan / 2010 / training / retail / storage / process / course / test / vinyl / residue / Tag_Team / court / steel / tape / florescent / enamel_paint / foam /


top of page