Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

stage: research / work / exhibition / commerce / recent_work / competition / sign / stage / trade / documentation / red / photograph / equipment / product / facade / logo / sport / blue / design / text / brand / collaboration / component / 2012 / stand / repeat / system / loop / fair / box / arena / temporary / vehicle / race / transport / belief / structure / car / cycle / movement / driving / function / production / energy / game / video / ritual / drive / architecture / print / desire / circle / modular / light / darkness / elevation / space / installation / team / collection / fake / Norway / empty / model / booth / artificial / escape / 2013 / studio / collapse / sun / shop / time / communicaton / stadium / publication / sculpture / action / slogen / portable / body / package / range / board / Eleanor_Clare / 2011 / plan / furniture / 2010 / Entree / podium / diagramme / noise / universe / motivation / New_Age / plinth / win / religion / animation / black / training / yellow / drawing / enterprise / scenery / costume / death / white / tube / retail / screen / storage / sale / order / lights / label / stripe / cabinate / incomplete / solar / success / plastic / edition / process / sound / course / simulation / hippie / landscape / show / scaffold / orange / June_Twenty_First / map / gallery / geometry / music / catalogue / test / sponsorship / modified / archetype / fail / dance / cube / carnival / variations / scale / connection / destroy / engine / shelving / magic / big / wheel / steps / kit / dysfunctional / film / custom / dioramas / view / athletics / pyramid / fire / vinyl / new / kunsthall / residue / pile / camp / modern / platform / mill_race_gallery / motion / olympic / 2014 / machismo / disguise / audio / circus / store / midsummer / burn / advetisement / aluminium / museum / Tag_Team / crowd / dizzy / hole / field / skin / garage / helmet / summer / stair / track / Edinburgh_Sculpture_Workshop / dome / set / chamber / green / cosmos / billboard / rubber / steel / obstacle / presentation / solstice / chaos / spinning / dvd / court / Trophy / panoramic / earth / trick / Burnout / usa / club / wave / postcard / bergen_kjott / road / speed / riot / speaker / status / pod / determination / flag / wall / matter / nature / fruit / crate / chair / league / roundabout / America / rainbow / Proverommet / glitch / seek / still_life / constellation / nature / listening / water / press_release / theatre / cruise / Randi_Grov_Berger / Yorkshire_Sculpture_Park / Bergen_Kunsthall / rave / sound_system / mirror / Bergen / Apis_Press / Adventure_Island / sick / pool / festival / viewpoint / ride / touch / camera / reconstruction / discipline / feet / acoustic / giant / elephant / mdf / isometric / gantry / tank / suit / god / march / Rush / edge / dedication / triangle / interchange / priority / camouflage / plant / Skjoenne_Sjeler / fibreglass / hands / web / arch / glass / review / planets / sub / drum / decay / feel / florescent / tape / pipe / disappearance / Mathijs_van_Geest / hot_rod / overalls / case / free-party / 2016 / Seljord / international / delay / Moderna_Museet / overcome / rectangle / Archipelago / Oystein_Wyller_Odden / Ellen_H_Suhrke / vegetable / taxidermy / perspective / excitement / rubbing / cruising / Anond_Versto / back / gap / nordic / rail / 2009 / carpet / olympia / Gallery_Fisk / Mercedes / hurdle / dog / river / utopia / Toucher / winter / Messebau-Otto-Stebel / awkward / Emma_Houlihan / Bryndis_Bjornsdottir / Hulda_Stefansdottir / reveal / Reykjavik / Irma_Stanaityte / raft / flare / free_party / Metal / mud_flats / Southend / Hordaland_Kunstsenter / graph / bust / enamel_paint / Frankfurt / Pella_Kagerman / Domas_Rukas / Karen_Kipphoff / Olav_Westphalen / symposium / Kari_Stefansson / Helios / chariot / stack / motorcycle / geo-dome / nitrogen / unconscious / adidas / Asta_Ostrovskaja / Gabriele_Edlbauer / Marjolijn_Dijkman / Sindri_Snaer_Sveinbjargar_Leifsson / Lina_Zaveckyte / concrete / Rhine / estuary / pier / low_tide / Buckminster_Fuller / 1967 / Stockholm / Baldvin_Einarsson / Helene_Norseth / Michelle_Teran / Werner_Nekes / Vilnius / 1978 / tide / fair ground / sea / jumping / Sir_Basil_Spence / 1980 / concert / sunrise / christmas / athens / Cinecitta / dinosaur / russ / techno / Jonas_Jensen / foam / 1936 / USSR / 1969 / soma / whale / Evelyn-White / Okeanos / Camilla _Brochs-Haukedal / Kunstforum / car_park / tunnel / kardashian / minimalism / huayizl / 1906 / Roush / Benjamin_Entner / Messe / Freddie_Mercury / Al_Pacino / Homer / David_LaChapelle / Frederik_Ruysch / Espen_Johansen / narrative / felini /


Carnival Map 2016-08-01

Master slide C A R N I V A L M A S K C O S T U M E T H E A T R E T R A G E D Y C O M E D Y G R E E C E R I T U A L R E P E T I T I O N C Y C L E A D D I C T I O N O Y L I M P I A S P O R T A R E N A C O M P E T I T I O N E X C E S S F E S T I V A L F A I R M A R K E T T R A D E F A I R T R A D E D R I V E S S E A S O N S T I M E D A R K L I G H T D E S T R O Y B U I L D C O M M E R C E F A C A D E F I C T I O N E S C A P E V I R T U A L S C E N E I L L U S I O N D I S P L A Y C O R P O R A T I O N G U I L D T E M P O R A R Y D E A T H R E B I R T H F R E E P A R T Y R I O T C A M P M O T I O N F I L M F I R E F A N T A S Y M A G I C

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / stage / trade / documentation / facade / system / temporary / cycle / ritual / desire / darkness / fake / escape / time / action / diagramme / religion / black / death / costume / drawing / incomplete / simulation / map / dance / carnival / destroy / dioramas / film / fire / olympic / camp / disguise / burn / summer / riot / rave / theatre / free-party / 2016 / web / winter / olympia / graph / free_party /


Adventure Island, 22nd April - 8th May 2016-04-22

"Click to view Adventure Island, 22nd April - 8th May" Adventure Island, 22nd April - 8th May


Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

Hendene famler
Kloden roterer
Tidevannet stiger

Stadig å fortsette framover; å søke etter
Solen, som slynger sine slående stråler; som forsvinner
Under Brygga, et vesen lever; forråtner
Ved enden av Landet; Sjøen


Det finnes en innside og en utside, et mørkt indre og et lyst ytre. Under huden, inni kroppen, er mye flytende. Dette er stedet hvor det underbevisste virker, fordøyer og prosesserer og samler og skiller substanser.

De lette etter selve begynnelsene av mening og skapelse: for å sammenføye tusener av år tilbake med idag. De ville finne det, men da de ankom, visste de fortsatt ikke hva de skulle gjøre.

I dypene av himmelen fantes ingen speil, og i solens sted gapte et stort blødende hull der kanskje en jeksel hadde blitt vridd ut. Sjøen hadde sannsynligvis blitt tømt, og etterlot seg hulrommet av sin beholder omsluttet av et svimlende stup. Kloden selv hadde forsvunnet, hadde opphørt å være solid.
– Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare og Dillan Marsh bor i Bergen, og har lagd arbeider sammen siden 2013, et samarbeid som begynte som en utforskning av hvordan det å lage kunstverk og å skrive gjensidig kan påvirke hverandre i å forstå mening og utviklingen av form og struktur. Clare har en mastergrad i kunst fra Central Saint Martins, London (2011), og Marsh en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2011). Sammen har de produsert verk for følgende aktører: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Büro für Problem Basel og Apis Press Bergen.

Prosjektet er støttet av Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

www.fossilsandstars.blogspot.no


Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.
Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

The hands are scrabbling
The earth is turning
The tide is rising

Constantly forging onwards; seeking
The Sun, casting its glorious rays; disappearing
Under the Pier, a creature lives; decaying
At the end of the Land; the Sea


There is an inside and an outside, a dark interior and a light exterior. Under the skin, in the body, much is fluid. This is where the unconscious is at work, digesting and processing and merging and separating matter.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn't know what to do.

In the depths of the sky, there were no mirrors, and in place of the sun a great bleeding hole gaped where perhaps a molar had been wrenched out. The sea had probably emptied, leaving the hollow of its basin rimmed by a dizzy precipice. The earth itself had disappeared, had ceased to be solid.
Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare and Dillan Marsh live in Bergen, and have been producing works together since 2013, a collaboration which began as an investigation into how making artwork and writing can mutually influence one another in the understanding of meaning, development of form and structure. Clare received MA Fine Art from Central Saint Martins in 2011, and Marsh MA Visual Art from Bergen Academy of Art and Design, 2011. They have produced collaborative work for the following organisations: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Buro fur Problem Basel and Apis Press Bergen.

Research and development has been supported by Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune and Norwegian Arts Council.

Fossils and Stars

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space. Archipelago is programmed with short lead times for each new project, with the intention of reinserting curatorial agility and real-time engagement into the institution. This initiative follows a different schedule to Hordaland kunstsenter's main exhibition programme, and is conceived as a group of 'thought islands' appearing in time.Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / movement / energy / video / light / darkness / installation / fake / artificial / sun / publication / time / action / body / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / view / film / wheel / motion / residue / circus / dizzy / hole / set / spinning / panoramic / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / rubber / speed / wave / matter / nature / nature / water / press_release / Yorkshire_Sculpture_Park / feet / Adventure_Island / ride / camera / pool / viewpoint / sick / touch / feel / hands / Mathijs_van_Geest / fibreglass / decay / edge / 2016 / Toucher / Archipelago / river / excitement / tide / Southend / fair ground / pier / jumping / Metal / unconscious / low_tide / estuary / mud_flats / sea / Hordaland_Kunstsenter /


Adventure Island, Hordaland Kunstsenter 2016-04-22

Adventure Island, Hordaland Kunstsenter

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / vehicle / movement / energy / video / darkness / light / fake / installation / artificial / sun / time / publication / action / body / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / view / wheel / film / residue / motion / dizzy / hole / circus / set / panoramic / skin / rubber / Edinburgh_Sculpture_Workshop / spinning / wave / matter / earth / speed / seek / press_release / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / touch / Adventure_Island / pool / sick / camera / ride / viewpoint / feet / fibreglass / hands / Mathijs_van_Geest / 2016 / edge / decay / feel / Rush / Toucher / Archipelago / excitement / rubbing / estuary / Hordaland_Kunstsenter / pier / unconscious / jumping / Southend / fair ground / mud_flats / Metal / tide / low_tide / sea /


untitled installation, Skjoenne Sjeler 2014-07-13

untitled installation, Skjoenne Sjeler untitled installation, Skjoenne Sjeler untitled installation, Skjoenne Sjeler

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / documentation / repeat / loop / fair / arena / vehicle / temporary / transport / car / cycle / movement / energy / video / drive / ritual / desire / darkness / light / circle / installation / Norway / sun / time / action / noise / universe / solar / lights / landscape / carnival / archetype / custom / view / machismo / camp / 2014 / motion / burn / field / crowd / dizzy / dvd / spinning / panoramic / chaos / Burnout / speaker / trick / speed / theatre / sound_system / constellation / rave / cruise / pool / camera / festival / Seljord / free-party / Rush / Skjoenne_Sjeler / Ellen_H_Suhrke / river / Anond_Versto / cruising / Oystein_Wyller_Odden / nitrogen / free_party / Rhine / concert / tunnel / car_park / sunrise / russ / techno /


festival 2014-02-23

festival

Tags: research / stage / photograph / fair / temporary / vehicle / transport / movement / car / drive / escape / portable / New_Age / hippie / music / dance / fire / camp / circus / crowd / dome / club / flag / road / sound_system / festival / drum / geo-dome / flare /


Kardashian_Christmas_Card 2013-12-20

Kardashian_Christmas_Card

Tags: research / exhibition / stage / photograph / brand / stand / ritual / desire / darkness / light / fake / artificial / booth / collapse / 2013 / studio / shop / podium / retail / costume / cabinate / plastic / lights / simulation / archetype / pyramid / dioramas / residue / pile / advetisement / billboard / Trophy / chaos / status / America / mirror / rainbow / reconstruction / camera / plant / utopia / awkward / bust / kardashian / David_LaChapelle / christmas /


Sound Systems 2013-09-08

Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems Sound Systems

Tags: research / stage / photograph / equipment / stand / system / box / fair / temporary / collection / escape / New_Age / noise / scaffold / sound / modified / music / carnival / dance / pyramid / custom / big / platform / pile / audio / crowd / set / summer / club / wave / speaker / wall / listening / sound_system / acoustic / sub / case / rectangle / stack /


American Flag 2013-09-05Tags: research / work / sign / stage / documentation / facade / loop / video / light / board / screen / lights / stripe / film / magic / machismo / billboard / flag / America / cruising / 1980 / Al_Pacino /


Helios (text by Eleanor CLare) 2013-08-14As he rides his chariot, he shines upon men and deathless gods, and piercingly he gazes
with his eyes from his golden helmet. Bright rays beam dazzlingly from him, and his
bright locks streaming from the temples of his head gracefully enclose his far-seen face: a rich,
fine-spun garment glows upon his body and flutters in the wind: and stallions carry him.
Then, when he has stayed his golden-yoked chariot and horses, he rests there upon the
highest point of heaven, until he marvellously drives them down again through heaven to Okeanos."

Homeric Hymn 31 to Helios (trans. Evelyn-White) (Greek epic C7th - 4th B.C.)

*

I lived to dance all night. A surging energy created a new and unprecedented confidence:
that it was possible to cheat time. I felt invincible - transcendent. Life was light, without fear
of death; at least not in this state of being. I sensed in my body vibrations of sound.
The closer I got to the source, the more it enveloped me, becoming a physical entwinement with
music and space. I felt one with it. But as the years passed, inevitably my heart began to
beat out of time. The breath did not come so easily. I held it at the top for a few seconds,
afraid to exhale. In these moments, the perceived syncopation that was once such a joy had
started to become a dissonance.

*

I feel alive, and the world - it's turning inside out Yeah!
I'm floating around in ecstasy
So don't stop me now,

I'm a shooting star leaping through the skies
Like a tiger, defying the laws of gravity
I'm a racing car passing by like Lady Godiva
I'm gonna go! go! go!
There's no stopping me!

I'm a rocket ship on my way to Mars
On a collision course
I am a satellite, I'm out of control
I am a sex machine ready to reload
Like an atom bomb about to
Oh -oh-oh-oh-oh explode!

(Extracts from 'Don't Stop Me Now' lyrics by Freddie Mercury, 1978)

Tags: work / recent_work / stage / text / collaboration / vehicle / belief / car / energy / darkness / light / space / 2013 / sun / publication / time / action / Eleanor_Clare / Entree / death / solar / edition / June_Twenty_First / music / dance / wheel / midsummer / cosmos / summer / solstice / helmet / Apis_Press / planets / god / march / Helios / 1978 / chariot / Evelyn-White / Okeanos / Freddie_Mercury / Homer /


Camilla Brochs-Haukedal, Kunstforum Review 2013-07-12

KUNSTforum

Fart, glede og kosmiske referanser

Camilla Brochs-Haukedal - 12.07.2013

Med utstillingen June Twenty-First pa entree i Bergen, byr Dillan Marsh pa flere assosiasjoner, fra pop art til motorsykkellop, fra midtsommerfeiring til reklameskilt.

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

Slagverk, motorsykkel og reklame

Gjennom en stor skjelettlignende stalkonstruksjon trer vi inn i Dillan Marshs (f. 1980, UK) romdekkende installasjon, June Twenty-First, laget spesielt for entree. Utstillingen bestar av flere komponenter som hver for seg fungerer som selvstendige verk, men utstillingen har en tittel og ingen verksliste, det er derfor naturlig a lese den som en installasjon.

Langs veggene, innenfor porten, er det snekret opp benker, eller temporaere tribuner, umalte og ubehandlede. Med en skranende fremside er de litt ubehagelige a sitte pa, og uten a ha bli invitert til det, hadde jeg nok ansett dem som en ramme rundt resten av utstillingen, en ramme som for ovrig fint knytter de enkelte verkene sammen til en helhet i rommet.

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

I midten av hesteskoen av tribuner troner fire soyler i forskjellig hoyde, bygget opp av gummidekk, trommer, flerkantede esker og motorsport-hjelmer. alle komponentene ser ut til a vaere godt brukt og baerer preg av a ha levd et liv for de som object trouve; ble deler av Marshs kunstverk.

Bak soylene pa motsatt vegg, vis a vis inngangsdoren, er to flagg i kryss i rod og gult. Fargene og monstrene gar igjen i den store stripen som dominerer hele vindusveggen til entree, og pa skjermene som apenbarer seg i sideblikket idet man gar inn i rommet. Denne skulpturen er satt sammen av tre skjermer, stroppet sammen i en stabel. Bildene pa skjermene varierer i hastighet og virker bade forstyrrende og samtidig levende og livlig, mye takket vaere fargene og de raske, repetetive bevegelsene.

a day at the races

Dekkene, flaggene, materialene og ikke minst hjelmene, sammen med en sterkt tilstedevaerende lukt av gummi fra dekkene og de sterke fargene gult og rodt, gjor; det vanskelig a losrive seg fra assosiasjoner til motorsykkellop. Jeg innrommer et tidligere flerarig fan-forhold til eurosport, MotoGP, alex Barros og Valentino Rossi, men selv uten dette er assosiasjonen svaert naerliggende.

Med gult og rodt som dominante farger i utstillingen, er assosiasjoner til store reklameskilt for bensinstasjoner som Shell heller ikke langt unna. Marsh har tidligere brukt grep fra reklameskilt og merkevarebygging i sine verk. I utstillingen June Twenty-First er det selve virkemidlene i den kommersielle markedsforingen Marsh tar i bruk: de sterke fargene, brandingen av entrees store vindu og det repetetive monsteret pa skjermene.

Med utstillingen gjor Marsh galleriet til en storre del av sin utstilling enn bare et rom a vise kunsten i. entrees egen logo er fjernet fra vinduet, i stedet er vinduene dominert av to store, rode linjer som motes i en spiss i midten og som gjor entree svaert synlig fra utsiden, et blikkfang i gaten pa samme mate som de store Shell-skiltene er langs motorveiene. Som entree skriver pa sin nettside: 'entree finds itself re-branded and built into the concept of the work on show'.

Med disse grepene er referansene til pop art ogsa sterkt tilstedevaerende, i bade bade form og innhold. De sterke fargene og det repetetive monsteret samt Marshs bevisste bruk av kommersiell markedsforingsvirkemidler kan ikke annet enn a gjenkalle andy Warhol.

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

a samles rundt balet

Apningsdagen til Marshs utstilling falt pa 21. juni, som er sommersolverv, arets lengste dag. Fest og feiring er assosiert med tiden rett etter denne dagen i aret med flest soltimer. Her i Norge er det Sankthans som gjelder, med feiring, bal og fest, men det a feire midtsommer har tradisjoner mye eldre enn kristendommen. Ved a kalle utstillingen, eller installasjonen, June Twenty-First, pakaller Marsh en positiv stemning assosiert med sommer, sol, fest og ritualer. Tittelen har tilsynelatende ikke noe umiddelbar sammenheng med verkene utstilt, annet enn at apningen falt pa denne fredagen. Sammenhengen ma vi derfor reflektere rundt selv, hjulpet av introduksjonen pa entrees nettsider, ogsa de for anledningen rod- og gulrutet lik monsteret pa skjermene og ett av flaggene i visningsrommet.

Gjennom tittelens referanse til sommersolverv soker utstillingen, ifolge nettsiden, a vise hvordan vi gjennom deltakelse i storre eller mindre feiringer, tilstelninger og ritualer ogsa er del av et storre system, faktisk et kosmisk system. Denne forbindelsen synes svaert subtil i opplevelsen av installasjonen, det er ikke lett a fa fatt i hvordan kunstnerens overordnede budskap skal overfores. Men den nye publikasjonen av apis Press, lansert samme dag og i forbindelse med utstillingen, med tekster av eleanor Clare, kan kaste lys over Marshs inspirasjonskilder, og hvordan vi kan tolke tittelen og verkene utstilt.

IMG_0422

Dillan Marsh June Twenty-First, 2013. Foto: Randi Grov Berger

I tillegg til a havne pa arets lengste dag, markerte apningen av June Twenty-First lanseringen av nevnte publikasjon, og lanseringen av forste utgave av Utstillingsguide for Bergen (utstillingsguide.no). Vernissagen markerte altsa flere begivenheter og gjorde installasjonen i seg selv til en arena for festligheter og feiring. Og det er en positiv opplevelse a vaere i rommet med de bevegelige skjermbildene og soylene av dekk og trommer og hjelmer, de sterke fargene og den litt skarpe lukten. Som installasjon har Marsh fatt mye ut av entrees lokaler, det er en vellykket bruk av rommet.

Installasjonen kan leses og tolkes pa mange mater, det er mye a ta av bade i referansene og i opplevelsen av rommet, og er vel verd et besok.  Men pa tross av at jeg aner noen interessante assosiasjonene rundt ritualer, systemer og var alles soken etter tilhorighet og plass i den store sammenhengen, ma jeg innromme at jeg fremdeles finner det litt vanskelig a losrive meg fra inntrykket av a vaere pa et MotorGP-lop.
Tags: work / exhibition / commerce / competition / stage / red / text / repeat / loop / box / arena / race / structure / driving / cycle / drive / circle / Norway / 2013 / action / sculpture / Entree / noise / New_Age / yellow / solar / June_Twenty_First / process / gallery / connection / new / midsummer / solstice / summer / Randi_Grov_Berger / march / arch / review / motorcycle / Camilla _Brochs-Haukedal / Kunstforum /


22_1073897941 2013-07-03

22_1073897941

Tags: research / stage / red / product / facade / blue / studio / black / yellow / costume / scenery / screen / lights / orange / set / green / trick / camouflage / overalls / suit /


whales and dinosaurs 2013-04-28

whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs

Tags: research / exhibition / stage / facade / fair / transport / fake / collection / model / artificial / scenery / simulation / show / scale / big / dioramas / museum / set / skin / postcard / elephant / giant / reconstruction / taxidermy / raft / dinosaur / whale /


Frankfurt Messe 2013-04-25

Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe

Tags: research / work / exhibition / commerce / stage / trade / red / photograph / brand / stand / fair / architecture / artificial / 2013 / enterprise / sale / show / camp / roundabout / concrete / Frankfurt / Messe /


disappearances 2013-03-09Tags: work / exhibition / recent_work / stage / documentation / repeat / loop / box / belief / game / video / collection / fake / empty / show / simulation / magic / garage / crate / trick / chair / disappearance / 2009 / reveal /


trophies 2012-12-05

trophies trophies trophies trophies trophies trophies trophies trophies trophies trophies

Tags: research / competition / stage / product / sport / stand / race / belief / game / drive / desire / elevation / stadium / podium / plinth / win / success / show / sponsorship / athletics / olympic / platform / Trophy / determination / league / discipline / dedication /


Horizon Publication 2012-10-20

Horizon Publication Horizon Publication Horizon Publication

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / documentation / collaboration / stand / structure / architecture / elevation / Norway / publication / sculpture / podium / plinth / scenery / landscape / scaffold / scale / view / dioramas / platform / museum / panoramic / stair / viewpoint / Bergen / international / interchange / Mathijs_van_Geest / nordic / perspective / Moderna_Museet / Asta_Ostrovskaja / Gabriele_Edlbauer / Marjolijn_Dijkman / Sindri_Snaer_Sveinbjargar_Leifsson / Irma_Stanaityte / Baldvin_Einarsson / Helene_Norseth / Michelle_Teran / Werner_Nekes / Reykjavik / symposium / Kari_Stefansson / Emma_Houlihan / Bryndis_Bjornsdottir / Hulda_Stefansdottir / Stockholm / Lina_Zaveckyte / Pella_Kagerman / Domas_Rukas / Karen_Kipphoff / Olav_Westphalen / Vilnius /


bolt guard rails 2012-10-20

bolt guard rails

Tags: research / exhibition / commerce / competition / stage / equipment / product / component / stand / temporary / structure / production / modular / elevation / stadium / communicaton / portable / podium / plinth / tube / scenery / lights / show / scaffold / steps / platform / aluminium / gantry / carpet / rail /


Simulator 2012-10-20

Simulator

Tags: research / stage / product / sport / stand / system / race / vehicle / driving / fake / booth / artificial / model / escape / podium / training / cabinate / simulation / chamber / stair / pod / trick / tank /


253-1 2012-10-07

253-1 253-1

Tags: research / stage / facade / component / box / game / light / fake / empty / escape / plan / podium / diagramme / plinth / scenery / cabinate / cube / magic / trick / mirror / delay / glass /


A-frame 2012-10-07

A-frame

Tags: research / exhibition / competition / stage / equipment / sport / component / race / game / board / training / win / success / course / steps / athletics / obstacle / league / discipline / triangle / dedication / dog / hurdle /


untitled 2012-10-01

untitled untitled untitled untitled

Tags: work / commerce / recent_work / sign / stage / documentation / 2012 / stand / temporary / function / production / light / modular / Norway / collapse / studio / board / sculpture / black / plinth / scenery / retail / incomplete / lights / vinyl / shelving / dysfunctional / aluminium / set / postcard / glass / florescent / soma /


Mercedes Frankfurt 2012-08-30

Mercedes Frankfurt

Tags: research / exhibition / commerce / stage / trade / photograph / facade / sport / system / fair / arena / temporary / car / driving / drive / modular / elevation / podium / plinth / enterprise / gantry / Mercedes / Frankfurt / 1969 /


elephant 2012-08-30

elephant elephant

Tags: research / exhibition / stage / photograph / facade / structure / fake / collection / installation / booth / model / studio / body / podium / plinth / scenery / incomplete / cabinate / simulation / scaffold / scale / dioramas / big / disguise / platform / museum / panoramic / Trophy / skin / pod / still_life / reconstruction / elephant / giant / taxidermy /


agility kit 2012-08-30

agility kit

Tags: research / competition / stage / equipment / product / sport / component / race / game / collection / training / win / plastic / course / athletics / kit / field / track / obstacle / determination / discipline / dog / hurdle /


Drag Edition Modified 2012-08-26

Drag Edition Modified

Tags: research / exhibition / competition / stage / photograph / equipment / sport / fair / vehicle / transport / movement / car / driving / drive / modified / engine / status / pipe / hot_rod /


athletics 2012-08-25

athletics athletics

Tags: research / competition / stage / sport / blue / stand / fair / arena / race / movement / team / stadium / win / training / course / athletics / olympic / court / track / obstacle /


olympia stadium 2012-08-25

olympia stadium

Tags: research / exhibition / competition / stage / photograph / sport / arena / race / belief / architecture / empty / stadium / course / big / athletics / olympic / field / olympia /


arena 2012-08-25

arena

Tags: research / exhibition / commerce / competition / stage / photograph / sport / stand / arena / movement / game / space / team / stadium / action / sponsorship / court /


stadium and swimming pool 2012-08-25

stadium and swimming pool stadium and swimming pool

Tags: research / exhibition / commerce / competition / stage / trade / photograph / arena / temporary / race / game / architecture / space / stadium / win / athletics / modern / olympic / pool / international / 1936 / athens / 1906 /


winners 2012-08-25

winners

Tags: research / competition / stage / photograph / sport / arena / elevation / stadium / podium / training / win / success / athletics / steps / stair / usa /


USSR 1980 gold medal winners 2012-08-25

USSR 1980 gold medal winners

Tags: research / competition / stage / photograph / sport / game / team / win / enterprise / success / athletics / olympic / status / 1980 / USSR /


podium 2012-08-25

podium

Tags: research / exhibition / competition / stage / photograph / sport / stand / arena / race / game / elevation / team / stadium / podium / motivation / training / win / plinth / order / success / show / course / athletics / steps / olympic / platform / stair / track / Trophy / obstacle / court / status / league / usa / feet / priority / overcome / olympia / adidas /


super total documentation 2012-08-15

super total documentation super total documentation super total documentation

Tags: work / commerce / recent_work / sign / stage / documentation / red / equipment / facade / logo / blue / brand / collaboration / component / 2012 / stand / repeat / loop / fair / box / transport / function / elevation / installation / Norway / communicaton / slogen / portable / furniture / animation / white / storage / cabinate / fail / dioramas / mill_race_gallery / museum / dvd / crate / bergen_kjott / Proverommet / glitch / glass /


expo67 2012-08-12

expo67 expo67

Tags: research / exhibition / commerce / competition / stage / trade / facade / brand / stand / fair / arena / temporary / structure / architecture / modular / sponsorship / geometry / pyramid / camp / olympic / dome / postcard / Buckminster_Fuller / 1967 / Sir_Basil_Spence /


fig7 2012-08-12

fig7

Tags: research / exhibition / stage / trade / equipment / product / fair / temporary / modular / steps / stair /


frederik-ruysch 2012-08-12

frederik-ruysch

Tags: research / stage / driving / print / artificial / diagramme / death / dioramas / museum / Frederik_Ruysch /


giant pumpkin winners 2012-08-12

giant pumpkin winners

Tags: research / exhibition / competition / stage / photograph / sport / podium / win / plinth / scaffold / big / pile / fruit / giant / vegetable /


museum 2012-08-12

museum

Tags: research / exhibition / stage / photograph / collection / model / sculpture / podium / plinth / gallery / dioramas / museum / arch / bust /


tag-team katalog 2012-03-19

"Click to view tag-team katalog"

Installation for me is the staging of an arena; a temporal place, where there is the suggestion of narrative, but without the acting out or realisation of it. A tension or awkwardness is arrived at through the procedure. There can be an ambiguity of state; between definitives is where I find space for the work. I construct exhibition components like film or theatre scenery; with a facade of functionality. I am interested in light constructions, that can reflect the temporal and theatrical nature of an exhibition, mobility rather than permanence can be implied. A crude and provisional construction will be revealed in places; I am curious to make components that are ill fitting or dysfunctional. I want to create gaps that can be entries into the work. A gap is a hole, the place of desire; a sense of incompleteness in ourselves, we perpetually seek fulfilment, to be whole. Fantasy is continually renewed, we return again and again to the same place. For me this is also a metaphor for the creative process: the continual making and unmaking of work, the building of ideas and their subsequent deconstruction and the need build new again.Tags: work / recent_work / stage / documentation / facade / sport / text / 2012 / collaboration / repeat / arena / temporary / function / production / desire / space / Norway / portable / scenery / incomplete / catalogue / destroy / dysfunctional / Tag_Team / gap / awkward / narrative /


Seeking Disappearance and Escape 2012-01-11

Seeking Disappearance and Escape Seeking Disappearance and Escape Seeking Disappearance and Escape

Tags: research / exhibition / stage / facade / box / game / fake / booth / escape / body / screen / cabinate / show / simulation / magic / trick / seek / disappearance / reveal /


stand design-b-c-d series 2011-12-30

stand design-b-c-d series

Tags: exhibition / commerce / competition / stage / trade / facade / brand / stand / fair / arena / temporary / architecture / modular / booth / plan / animation / kunsthall / isometric / Messebau-Otto-Stebel /


Cinecitta 2011-08-30

Cinecitta Cinecitta Cinecitta photography Benjamin Entner Cinecitta

Tags: research / stage / photograph / facade / structure / function / production / space / elevation / fake / model / empty / studio / escape / stadium / 2011 / incomplete / scale / film / set / gap / Benjamin_Entner / Cinecitta / felini /


E Johansen review 2011-08-17

www.masterbloggen.no
Forfatter: Espen Johansen

Hver var blir et knippe studenter ferdige med mastergraden i kunst pa kunstakademiene og kunsthogskolene her til lands. Tradisjonen er at studentene viser eksamensarbeidene sine i en felles avgangsutstilling som ikke finner sted pa skolen, men pa et profesjonelt galleri. Masterbloggen har bedt masterstudenter i kunsthistorie ved universitetetene i Oslo, Bergen og Trondheim om a skrive en liten rapport fra masterutstillingen i deres hjemby. Forst ut er Espen Johansen, som har tatt turen innom utstillingen Pines & Powerlines i Bergen Kunsthall, der 24 studenter fra Kunsthogskolen i Bergen viser sine prosjekter. Utstillingen er allerede pakket ned, og nettopp derfor er det fint at Espen deler sin opplevelse av utstillingen og beskriver noen av verkene han likte aller best her pa Masterbloggen:

Det forste man opplever inne pa Bergen Kunsthall er avvisning. En slags barrikade, satt sammen av velbrukte, tilsynelatende tilfeldige elementer, er plassert like innenfor doren. Fra inngangspartiet skimter man noen ansikter over barrikaden, pa bakre vegg. Man blir fort nysgjerrig pa disse personene.

I verket, Tunings, av Sol Hallset, er den samme gutten gjengitt atte ganger i helfigur og i full storrelse (eller storre). To og to er de tegnet pa brede ruller av papir som holdes oppe av store klyper. De ulike tegningene er varierte til tross for at motivet repeteres, fordi Hallset forsterker ulike omrader med fargelegging og detaljrikdom i hver tegning. Gutten ser levende ut, og er gjengitt kjaerlig og personlig av en sirlig strek. Spesielt tegningen hvor gutten bryter den litt stive posituren og smiler bredt, vitner om et naert band mellom kunstner og motiv.

Corrina Thorntons verk, Reaching, bestar av en rekke stenger av malt leire. Noen er lent opp mot veggen, andre er montert sammen med garn, til en skulptur som strekker seg helt opp til taket. verket synes a folge en tilfeldighetens logikk. Med utgangspunkt i arr i rommets overflate har skulpturen tatt form. Thornton fant et merke pa en av lysboksene i taket. Det kvadratiske glasset er loftet pa glott, tilsynelatende holdt oppe av skulpturen som strekker seg oppover. Verket kan lett leses inn i en kunsthistorisk tradisjon, til modernistisk skulptur og prinsippet om 'drawing in space'. Samtidig er materialiteten interessant. Den harde leiren far sin motvekt i det myke garnet, og de roffe materialene gir et vakkert uttrykk. I neste rom stoter man pa et verk man forst bare ser baksiden av.

Dillan Marsh har laget en stram og usentimental modul som leder tankene mot business. Marshs verk ser ut som en vanlig 'stand' fra en (kunst-) messe, bestaende av hoyglansede MDF-plater med stenderverk av aluminium. To av sidene er apne, og innsiden er kraftig belyst av overhengende lysstoffror. Slik retter den fokus mot en del kommersielle aspekter man ofte unnlater a trekke fram. Til tross for verkets konseptuelle karakter, er det ogsa mulig a betrakte verket som et uttrykk for en industriell estetikk, grunnet dets minimalistiske formsprak. Minimalistene pa 1960-tallet gjorde seg kjent for a anvende industrielle materialer som stal, plexiglass, billakk og finerplater, til a produsere enkle og mer umiddelbare former.

Vilde Andrea Brun drofter subjektivitet og kjonnskonstruksjoner gjennom fotografi og video. Subjektivitet og femininitet er mangefasettert, og Brun sine fotografier spenner fra det mest intime gjennom en brutal aerlighet til mer poetiske skildringer. Felles er at de alltid er dypt personlige. I et videoverk skjaerer Brun et stort fotografi av en vagina i tynne strimler. Forst ett bilde pa tvers, sa et annet pa langs. De to bildene flettes deretter ritualistisk sammen, slik at motivet igjen blir synlig. Prosessen blir viktigere enn resultatet, noe tittelen Selvrefleksjon underbygger. Kunst som tematiserer femininitet benytter seg ofte av et velkjent formsprak, men Brun unngar gjentakelser, og skaper i stedet en ny sammenstilling av tankevekkende enkeltelementer gjennom sin apne og personlige tilnaerming.

Som seg hor og bor pa en slik avgangsutstilling favner kunststudentene bredt, bade med tanke pa uttrykk og tema. Flere av verkene er utfordrende, bade estetisk og konseptuelt, og i det ryddige utstillingsrommet blir verkene til de 24 kunstnerne godt representert.
E Johansen review

Tags: work / exhibition / commerce / competition / stage / brand / stand / fair / structure / architecture / modular / space / Norway / booth / vinyl / kunsthall / modern / aluminium / Bergen_Kunsthall / mdf / review / carpet / minimalism / Espen_Johansen /


pop-up pannel range 2011-08-17

pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range

Tags: research / exhibition / commerce / competition / sign / stage / equipment / product / facade / brand / component / stand / system / fair / arena / temporary / architecture / modular / artificial / booth / collapse / communicaton / shop / range / package / portable / furniture / enterprise / retail / variations / circus /


Exhibition-Booth-3-3- 2011-08-17

Exhibition-Booth-3-3-

Tags: research / exhibition / commerce / competition / sign / stage / trade / product / facade / logo / component / stand / fair / arena / structure / function / architecture / modular / space / collection / booth / empty / communicaton / shop / package / range / portable / furniture / retail / white / lights / sale / sponsorship / kit / camp / chair / huayizl /


kunsthall isometric diagrammes 2011-06-17

kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes

Tags: work / exhibition / commerce / recent_work / stage / trade / documentation / equipment / product / facade / design / brand / component / stand / repeat / system / fair / arena / temporary / structure / production / architecture / print / modular / space / collection / booth / empty / shop / range / portable / 2011 / diagramme / drawing / enterprise / process / gallery / catalogue / variations / kunsthall / modern / Bergen_Kunsthall /


documentation (Bergen Kunsthall) 2011-06-01

documentation (Bergen Kunsthall) documentation (Bergen Kunsthall) photo Jonas IB Jensen documentation (Bergen Kunsthall)

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / stage / trade / documentation / red / facade / stand / fair / arena / temporary / architecture / modular / empty / booth / Norway / sculpture / 2011 / white / vinyl / kunsthall / aluminium / Bergen_Kunsthall / mdf / florescent / carpet / Jonas_Jensen /


kunsthall isometric colour 2011-05-30

kunsthall isometric colour

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / stage / trade / documentation / red / product / facade / design / stand / fair / arena / temporary / print / architecture / modular / empty / booth / studio / plan / 2011 / white / drawing / catalogue / kunsthall / Bergen_Kunsthall / isometric /


scale tests 2011-03-30

scale tests scale tests scale tests scale tests

Tags: work / exhibition / stage / space / plan / 2011 / gallery / test / scale / kunsthall / Bergen_Kunsthall /


tag team documentation 2010-11-19

tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation tag team documentation

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / sign / stage / trade / documentation / red / equipment / logo / facade / sport / blue / brand / component / fair / arena / race / temporary / transport / game / production / installation / team / empty / Norway / communicaton / 2010 / white / screen / storage / course / dysfunctional / residue / Tag_Team / court / steel / obstacle / presentation / back / enamel_paint /


viewpoint 2010-10-20

viewpoint

Tags: research / sign / stage / brand / elevation / scenery / map / view / platform / viewpoint / interchange / nordic /


Documentation (untitled sculpture) 2010-09-20

Documentation (untitled sculpture)

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / documentation / facade / fair / arena / game / architecture / elevation / fake / empty / model / escape / sculpture / podium / 2010 / furniture / plinth / scenery / course / scaffold / landscape / scale / steps / view / dioramas / platform / circus / panoramic / obstacle / perspective / Stockholm /


Jack Roush 2010-08-29

Jack Roush Jack Roush Jack Roush

Tags: research / commerce / competition / sign / stage / equipment / logo / sport / vehicle / race / car / driving / game / communicaton / stadium / label / sponsorship / engine / Roush /


installation process tag team 2010-08-19

installation process tag team installation process tag team

Tags: work / exhibition / recent_work / competition / sign / stage / equipment / sport / component / stand / fair / arena / race / temporary / transport / game / team / portable / 2010 / plan / training / retail / storage / course / process / test / vinyl / residue / Tag_Team / court / steel / florescent / tape / enamel_paint / foam /


Documentation (installation 5.11) 2010-05-29

Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11) Documentation (installation 5.11)

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / sign / stage / trade / documentation / facade / logo / sport / stand / box / temporary / production / light / fake / installation / booth / empty / Norway / studio / shop / communicaton / board / 2010 / podium / retail / scenery / lights / storage / stripe / incomplete / sale / gallery / sponsorship / shelving / destroy / dysfunctional / store / florescent / Gallery_Fisk /


top of page