Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

collaboration: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / sign / stage / trade / documentation / red / photograph / equipment / facade / logo / sport / blue / text / design / brand / component / collaboration / 2012 / repeat / stand / loop / system / box / fair / arena / race / temporary / vehicle / transport / belief / structure / function / cycle / movement / driving / car / production / game / energy / video / ritual / drive / architecture / print / desire / light / modular / darkness / circle / elevation / space / super / installation / fake / collection / artificial / model / Norway / empty / collapse / sun / studio / 2013 / time / shop / orbit / communicaton / publication / slogen / action / portable / package / body / sculpture / board / Entree / decal / plan / 2010 / furniture / podium / total / diagramme / Eleanor_Clare / New_Age / noise / universe / religion / training / animation / plinth / white / costume / death / drawing / scenery / screen / yellow / incomplete / creation / plastic / order / storage / solar / stripe / cabinate / lights / landscape / scaffold / course / orange / 2015 / process / livery / show / edition / June_Twenty_First / sound / simulation / gallery / map / catalogue / music / double / archetype / scale / dance / fail / cube / carnival / mask / therapy / film / shelving / rock / view / fire / connection / dysfunctional / destroy / custom / dioramas / wheel / engine / mill_race_gallery / platform / tire / disguise / new / residue / 2014 / astronomy / machismo / motion / audio / Tag_Team / store / midsummer / crowd / burn / collage / hole / screen_print / dizzy / Bjorn_Mortensen / museum / circus / future / rubber / green / skin / poster / presentation / stair / chaos / Edinburgh_Sculpture_Workshop / dvd / helmet / solstice / panoramic / cosmos / summer / spinning / set / crate / bergen_kjott / Burnout / wall / determination / fruit / riot / speed / nature / Patrick_Wagner / chair / earth / road / matter / speaker / wave / press_release / roundabout / Proverommet / glitch / megalith / theatre / seek / water / boilersuits / Yorkshire_Sculpture_Park / constellation / creativity / nature / sound_system / solar_system / Assembly_House_Studios / Adventure_Island / pool / Bernat_Daviu / true / Comedy_and_Tragedy / sick / projection / rubish / festival / camera / Bergen / Apis_Press / shrine / ride / feet / mdf / touch / cardboard / viewpoint / Francois_Hugo / acoustic / barrier / banana / march / web / Skjoenne_Sjeler / star / 2016 / pagan / ceramic / Norsk_Kulturradet / About_Time / Mathijs_van_Geest / planets / gold / Nestle / feel / edge / overalls / glass / international / hot_rod / checkered / voice / flyer / emotional / fibreglass / Tollbodallmeninngen_39 / tape / Bergen_Kommune / layer / The_Travels_of_The_Toucher / interchange / god / Appendix / site / suit / hands / decay / Rush / awkward / Rufus_Newell / Ellie_MacGarry / nordic / Oystein_Wyller_Odden / storm / back / uniform / Archipelago / Mike_Winnard / Toucher / london / Anond_Versto / excitement / river / Tigh_na_Cailleach / Matt_Wheeldon / Moderna_Museet / Ellen_H_Suhrke / winter / clay / vegetable / ancient / gap / Lester_Drake / perspective / head / rubbing / tie_dye / strawberry / Arthurs_Seat / Asta_Ostrovskaja / Gabriele_Edlbauer / Marjolijn_Dijkman / Sindri_Snaer_Sveinbjargar_Leifsson / Kari_Stefansson / Helios / meridian / pier / unconscious / gondolas / Zwischenlandung / Baldvin_Einarsson / Helene_Norseth / Michelle_Teran / Werner_Nekes / Stockholm / Irma_Stanaityte / archive / C-print / estuary / Hordaland_Kunstsenter / weather / Emma_Houlihan / Bryndis_Bjornsdottir / Hulda_Stefansdottir / Vilnius / Lina_Zaveckyte / chariot / spiral / Avebury / chart / Paul_Marsh / tide / fair ground / sea / low_tide / Joar_Nedberg / Audar_Kantun / Pella_Kagerman / Domas_Rukas / Karen_Kipphoff / Olav_Westphalen / symposium / Reykjavik / 1978 / green_man / graph / Metal / mud_flats / Southend / jumping / Evelyn-White / Okeanos / I_Ching / M._Dames / Homer / shaking / network / category / sandpaper / bass_amp / monitor / painting / Granton_Mound / The_Hand_and_the_Hole / Deuxpiece / narrative / Freddie_Mercury / W._Anderson / Helsinki / whispering / Halhjem_Helleristninger / Face / NEVERODDOREVEN / travel / Arne_Bakke / dortmunder_kunstverein / yin_yang / Georges_Bataille / mummers / lamp / forming / New_Haven_Bay / Mascots_and_Stones / Basel / Jan_Kolata / C.G._Jung / E.R._Dodds / Liege / tag / 1374 / Poke_Holes / Buro_fur_Problem /


Adventure Island, 22nd April - 8th May 2016-04-22

"Click to view Adventure Island, 22nd April - 8th May" Adventure Island, 22nd April - 8th May


Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

Hendene famler
Kloden roterer
Tidevannet stiger

Stadig å fortsette framover; å søke etter
Solen, som slynger sine slående stråler; som forsvinner
Under Brygga, et vesen lever; forråtner
Ved enden av Landet; Sjøen


Det finnes en innside og en utside, et mørkt indre og et lyst ytre. Under huden, inni kroppen, er mye flytende. Dette er stedet hvor det underbevisste virker, fordøyer og prosesserer og samler og skiller substanser.

De lette etter selve begynnelsene av mening og skapelse: for å sammenføye tusener av år tilbake med idag. De ville finne det, men da de ankom, visste de fortsatt ikke hva de skulle gjøre.

I dypene av himmelen fantes ingen speil, og i solens sted gapte et stort blødende hull der kanskje en jeksel hadde blitt vridd ut. Sjøen hadde sannsynligvis blitt tømt, og etterlot seg hulrommet av sin beholder omsluttet av et svimlende stup. Kloden selv hadde forsvunnet, hadde opphørt å være solid.
– Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare og Dillan Marsh bor i Bergen, og har lagd arbeider sammen siden 2013, et samarbeid som begynte som en utforskning av hvordan det å lage kunstverk og å skrive gjensidig kan påvirke hverandre i å forstå mening og utviklingen av form og struktur. Clare har en mastergrad i kunst fra Central Saint Martins, London (2011), og Marsh en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2011). Sammen har de produsert verk for følgende aktører: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Büro für Problem Basel og Apis Press Bergen.

Prosjektet er støttet av Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

www.fossilsandstars.blogspot.no


Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.
Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

The hands are scrabbling
The earth is turning
The tide is rising

Constantly forging onwards; seeking
The Sun, casting its glorious rays; disappearing
Under the Pier, a creature lives; decaying
At the end of the Land; the Sea


There is an inside and an outside, a dark interior and a light exterior. Under the skin, in the body, much is fluid. This is where the unconscious is at work, digesting and processing and merging and separating matter.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn't know what to do.

In the depths of the sky, there were no mirrors, and in place of the sun a great bleeding hole gaped where perhaps a molar had been wrenched out. The sea had probably emptied, leaving the hollow of its basin rimmed by a dizzy precipice. The earth itself had disappeared, had ceased to be solid.
Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare and Dillan Marsh live in Bergen, and have been producing works together since 2013, a collaboration which began as an investigation into how making artwork and writing can mutually influence one another in the understanding of meaning, development of form and structure. Clare received MA Fine Art from Central Saint Martins in 2011, and Marsh MA Visual Art from Bergen Academy of Art and Design, 2011. They have produced collaborative work for the following organisations: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Buro fur Problem Basel and Apis Press Bergen.

Research and development has been supported by Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune and Norwegian Arts Council.

Fossils and Stars

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space. Archipelago is programmed with short lead times for each new project, with the intention of reinserting curatorial agility and real-time engagement into the institution. This initiative follows a different schedule to Hordaland kunstsenter's main exhibition programme, and is conceived as a group of 'thought islands' appearing in time.Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / movement / energy / video / darkness / light / installation / fake / artificial / sun / time / publication / body / action / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / view / film / wheel / motion / residue / dizzy / hole / circus / set / spinning / panoramic / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / rubber / wave / matter / nature / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / press_release / Adventure_Island / ride / camera / pool / viewpoint / sick / touch / feet / Mathijs_van_Geest / fibreglass / decay / edge / 2016 / feel / hands / Archipelago / river / excitement / Toucher / fair ground / pier / jumping / Metal / unconscious / low_tide / estuary / mud_flats / sea / Hordaland_Kunstsenter / tide / Southend /


Adventure Island, Hordaland Kunstsenter 2016-04-22

Adventure Island, Hordaland Kunstsenter

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / vehicle / movement / energy / video / darkness / light / fake / installation / artificial / sun / publication / time / action / body / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / wheel / film / view / residue / motion / dizzy / hole / circus / panoramic / skin / rubber / Edinburgh_Sculpture_Workshop / spinning / set / wave / matter / earth / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / seek / press_release / Adventure_Island / pool / sick / camera / ride / viewpoint / feet / touch / Mathijs_van_Geest / 2016 / edge / decay / feel / Rush / fibreglass / hands / Toucher / Archipelago / excitement / rubbing / Southend / fair ground / mud_flats / Metal / tide / low_tide / sea / estuary / Hordaland_Kunstsenter / pier / unconscious / jumping /


The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds 2015-12-15

The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds
The Travels of The Toucher

Dillan Marsh & Eleanor Clare

Video projection with audio played through a bass amp, 45 sec. loop
Framed digital C-print, 60x85cm
Audio, played through a mini guitar amp, 5.20min. loop
Digital photograph on 32 inch monitor
Stud wall with two poke holes cut through it
Five terracotta clay objects on different sized plinths
Framed painting, acrylic on two 21x15cm sheets of paper
Work lamp, lighting back yard
Publication, in edition of 50

The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds

Tags: work / exhibition / recent_work / documentation / photograph / text / collaboration / loop / box / cycle / video / ritual / print / darkness / light / collection / installation / studio / time / publication / sculpture / body / Eleanor_Clare / noise / plinth / screen / creation / plastic / landscape / show / sound / 2015 / view / film / rock / connection / hole / audio / chaos / Edinburgh_Sculpture_Workshop / earth / matter / wall / nature / speaker / Yorkshire_Sculpture_Park / megalith / sound_system / nature / water / Assembly_House_Studios / shrine / acoustic / barrier / rubish / projection / site / voice / Bergen_Kommune / The_Travels_of_The_Toucher / Norsk_Kulturradet / About_Time / ceramic / feel / hands / back / Mike_Winnard / gap / winter / Ellie_MacGarry / Rufus_Newell / clay / Lester_Drake / Tigh_na_Cailleach / ancient / Matt_Wheeldon / C-print / Arthurs_Seat / New_Haven_Bay / monitor / whispering / Granton_Mound / Poke_Holes / lamp / painting / Halhjem_Helleristninger / The_Hand_and_the_Hole / bass_amp /


About Time Festival 2015-12-15


Eleanor Clare & Dillan Marsh: The Travels of The Toucher
20th-29th Nov

With cardboard boxes over their heads, and two holes punched out for their arms, they began with wet clay, and without any other idea than to see what came by handling it. What they arrived at was not a sculpture, but a way to begin. The forms were destroyed and remodelled – the possibility to reform them was always there. It was a way to get to the thing.

On a wet and windy day, they journeyed out to Tigh na Cailleach, home of the Old Woman of the Glen, just before she withdrew into her shelter for the winter. They were not sure what they might find, or what to do when they got there. They were walking a path that had been walked for thousands of years. They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they found it, they didn’t know what to do next. Not there at the shrine, nor in the studio with the clay.

About Time is a satellite programme of contemporary art running from October 2015 – January 2016. It is curated by a consortium of Leeds-based artists and curators led by Mexico, Pavilion and SPUR with contributions from Assembly House Leeds, Basement Arts, Black Dogs, Leeds Animation Workshop, Left Bank, Pyramid of Arts, Seize, Set The Controls For The Heart of The Sun and many others. Coinciding with the launch of the British Art Show 8, this city-wide initiative features commissioned artworks, texts and events which aim to highlight the work of artists, cultural producers and curatorial projects based in Leeds, alongside their international peers. The programme takes place across a diverse set of venues including artist-led spaces, museums and heritage buildings.

About Time Festival

Tags: exhibition / text / collaboration / cycle / circle / installation / sculpture / Eleanor_Clare / costume / creation / 2015 / show / mask / rock / collage / Edinburgh_Sculpture_Workshop / helmet / poster / nature / fruit / matter / megalith / press_release / shrine / Assembly_House_Studios / festival / flyer / About_Time / pagan / suit / Norsk_Kulturradet / The_Travels_of_The_Toucher / Bergen_Kommune / Ellie_MacGarry / Rufus_Newell / Tigh_na_Cailleach / ancient / Lester_Drake / clay / Matt_Wheeldon / head / vegetable / Mike_Winnard / uniform / Avebury / Mascots_and_Stones /


The Travels of The Toucher 2015-12-14


With cardboard boxes over their heads and two holes punched out for their arms, they began with wet clay, and without any other idea than to see what came by handling it. What they arrived at was not a sculpture, but a way to begin. The possibility to destroy and remake was always there: it was just a means of getting to the thing.

On a wet and windy day, they journeyed out to Tigh na Cailleach, home of the Old Woman of the Glen, just before she withdrew into her shelter for winter. They were not sure what they might find, or what to do when they got there. They were walking a path that had been walked for thousands of years. They were hopeful that they would make their destination on time, and fearful of regret, lest they should have to turn back. It was not that time or nature were against them; it was simply that the elements continued, and would continue interminably, before them, after them and in spite of them. The night was drawing closer with every step further into the heart of the glen. Colours were changing to soft and rusty ochres, greens and bluey-greys. The form of the land was becoming gentler and more rounded. The deep, broad loch had now tapered off into a trickling stream; yet the wind raged on, and the rain beat with a stinging patter against against their faces.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn’t know what to do. Not there at the shrine, nor in the studio with the clay.

This work has been kindly supported by: Assembly House Studios, About Time, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, Bergen Kommune, Norsk Kulturradet (Arts Council Norway)

The Travels of The Toucher

The Travels of The ToucherDillan Marsh & Eleanor Clare
Assembly House Studios 20-29 Nov. 2015
Sat. & Sun. 1-4pm or by appointment
Tags: work / exhibition / recent_work / documentation / photograph / text / collaboration / cycle / video / drive / ritual / darkness / light / installation / time / publication / sculpture / Eleanor_Clare / religion / creation / edition / landscape / 2015 / sound / catalogue / archetype / rock / audio / chaos / Edinburgh_Sculpture_Workshop / future / wall / Yorkshire_Sculpture_Park / megalith / sound_system / seek / water / creativity / press_release / nature / touch / Assembly_House_Studios / shrine / cardboard / pagan / The_Travels_of_The_Toucher / Norsk_Kulturradet / About_Time / ceramic / site / Bergen_Kommune / Mike_Winnard / storm / Matt_Wheeldon / Tigh_na_Cailleach / Lester_Drake / winter / ancient / Rufus_Newell / Ellie_MacGarry / Arthurs_Seat / weather / travel / Face /


Toucher 2015-10-26

Toucher

Tags: work / documentation / collaboration / desire / publication / action / body / Eleanor_Clare / drawing / creation / 2015 / simulation / archetype / connection / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / Yorkshire_Sculpture_Park / touch / The_Travels_of_The_Toucher / About_Time / hands / feel / Toucher / rubbing / clay / forming /


Comedy and Tragedy, Collage 2015-02-14

Comedy and Tragedy, Collage

Tags: work / exhibition / recent_work / documentation / photograph / collaboration / repeat / box / cycle / energy / ritual / darkness / studio / orbit / Eleanor_Clare / universe / costume / 2015 / mask / carnival / dance / double / therapy / disguise / collage / dizzy / chaos / spinning / theatre / sick / Comedy_and_Tragedy / tape / head / rubbing / mummers / sandpaper /


Map01:Tags_and_Categories 2015-02-08

red rectangle Organisations united Places Vilnius viewpoint USSR Dates_and_Times solstice midsummer Trade_Systems June_Twenty_First usa track Miscellaneous Contact Tollbodallmeninngen_39 rainbow Objects_and_Things wheel whale weight white wall vinyl Tag_Team video sun vehicle vegetable studio uniform store tube trophy storage geo-dome Stockholm triangle steps 1981 tree Piramid_Stage Blooddawn_Productions pyramid stand People Marduk Infernal_Eternal Peter_Cailler stage Kohler 6018_B.C. 2013 stadium polygon pentagon pear pattern Glastonbury oval St._Hansbal space orange octagon moire loop line light solar_system lemon shop set tool roundabout tire 2012 2011 room road Reykjavik isometric pool podium hexagon 2010 green florescent tape tank suit plinth sub platform strawberry dots dome Dodecahedron cube steel star plant E_C_Cawte planets stair stack speed Work work orbit sprintcar olympia speaker Okeanos sound_system nordic museum soap skin sign 2009 shelving sculpture screen_print screen scenery scaffold rubish rubber roll-cage rock residue reconstruction tie_dye stripe square spiral spectrum summer win will wave view variations urgent undone truth true trick cone transport transmissions training trade total tornado Moderna_Museet time therapy temporary rail the_mathematical_soc... team taxidermy system survival super success structure mill_race_gallery storm status sport sponsorship sound soma solar slogen sketch sin simulation show sequence self_sufficient seek scale sale ritual Switlik riot reveal Roush repeat religion 2007 range 1998 race production process priority puck price potlatch portable phenomena perspective pathos pass Werner_Nekes pagan package review recent_work overcome W._Anderson order olympic obsolete now noise 1988 new_age new raft publication product print poster postcard pod plastic quote plan pipe pineapple pile photograph patent paper_mache overalls orgone obstacle motorcycle model mirror melon megalith mdf mask map mango livery lights ladder label kiwi kit narrative 1980 Messe 1978 music meridian Sir_Basil_Spence Sindri_Snaer_Sveinbj... R_Murray_Schafer Rumiko_Hagiwara insulation Richard_Kallweit Richard_J. Benson Randi_Grov_Berger Patrick_Wagner Olav_Westphalen Olaus_Magnus magnetic_field M25 London_Book_Fair london Liege Las_Vegas landscape lab kunsthall Kilnsea international hurdle hot_rod helmet headline head handle gondolas glass gift ghillie gap gantry game furniture fruit football foam flag fire film fibreglass feet fairing colour installation edition documentation facade motivation equipment engine modular modified modern enamel_paint minimalism midnight_sun Nikolai_Astrup elephant electromagnetic earth march design collaboration 1976 interchange machismo listening Michelle_Teran Michael_Maier Mathijs_van_Geest Marjolijn_Dijkman M._Dames lis_hartel Lina_Zaveckyte Laurie_Edson Kenneth_Anger Kari_Stefansson Karen_Kipphoff Justin_Lieberman dvd drum drawing dog display disguise dioramas dinosaur diagramme decal dashboard crystal crate infinity Josef_Gabriel_Frey court ikea garage 1975 1969 Gallery_Fisk circle checkered camouflage Jonathan_Goldman course league layer gallery Frankfurt Jonas_Mekas Jonas_Jensen Joar_Nedberg costume connection JoAnn_Bernofsky JC_Lincoln increase incomplete hunt hippie helios hard Jan_Kolata animation Finnmark green_man fair god glitch exhibition Entree drop_city dortmunder_kunstverein giant Ivan_Sanderson Ivan_Gutierrez Irma_Stanaityte Ingvar_Kamprad Hulda_Stefansdottir huayizl Homer Helene_Norseth Harry_Houdini Hannah_Conroy Gimpo Georges_Bataille Gene_Bernofsky Gabriele_Edlbauer Frederik_Ruysch Freddie_Mercury felini Evelyn-White Espen_Johansen concrete component collection club circuitry Daytona geometry chassis Elizabeth_Rowe 1967 1966 1965 1960 function chariot chamber fragile fan fake fail Eleanor_Clare chair ceramic 1952 cosmos E.R._Dodds 1936 D_Graham_Burnett escape enterprise energy circus empty catalogue emotional elevation 1928 Duchamp 1921 Domas_R&#363,kas case carpet box Dillan_Marsh cardboard Proverommet Promo_Wholesale polaris ochua obmokhu nascar military Messebau-Otto-Stebel Mercedes Meisel-Motorsport Major_League_Baseball LSK LESTR Kunstforum isuzu Indy_Racing_League Human_Design_System Higher_Power_Technol... Goodyear FSIndustrie Fram dodge Datsun Cinecitta Castle_and_Elephant BSD-City Brennenstuhl Clark_Richert Charles_DiJulio earthquake car blue dysfunctional bob_sharp_racing dusch drive Camilla__Brochs-Hauk... C.G._Jung 1906 double dissolve B_Taylor 1905 camera 1715 discipline carnival Cairo disappearance determination destroy desire black big Bergen_Kunsthall delay definition dedication camel Buckminster_Fuller 1618 cabinate bust Bryndis_Bjornsdottir death darkness dance cycle custom cruise crowd creativity creation constructivist booth competition boilersuits body communicaton arch board billboard bike commerce collapse chord base barrier band banana balloon Boris_Groys bag apple ants bergen_kjott 1617 chacras cantellation Bjorn_Mortensen Bill_Drummond burnout Bernat_Daviu 1555 burn Bergen brand belief Benjamin_Entner balance Avebury Baldvin_Einarsson back author awkward atlantis Audar_Kantun 1374 athens Asta_Ostrovskaja Arne_Bakke Apis_Press aurora audio _Robert_Fludd aluminium arena atmosphere artificial Pella_Kagerman action accumulator adidas Emma_Houlihan camp festival flare children stripes house termites Natasha_Marie_Llorens Peforma13_Hub New_York performa Mela_Yerka Ben_Turner Giusy_Pirrotta Justin_Piperger Elsa_Philippe Olivia_Notaro Tom_Mason Iyvone_Khoo John_Higgins Tom_Harrison Eleni_Foundoukis Pallas_Citroen Carolina_Ambida yellow Cristina_Bodgan The_Glass_Magazine America Al_Pacino cruising hour_meter Zwischenlandung Wilhelm_Reich platonic_solids dice free-party rave drinking_straws Sunderland Guisers Mayhem Francois_Hugo Archway Nothing_About_Trees Nestle 2000

Tags: work / design / collaboration / system / structure / model / communicaton / diagramme / order / 2015 / map / connection / view / new / constellation / site / web / graph / Paul_Marsh / archive / chart / network / tag / category /


Skjonne Sjeler Catalogue 2014-08-10

Skjonne Sjeler Catalogue Skjonne Sjeler Catalogue Skjonne Sjeler Catalogue

Tags: work / exhibition / text / collaboration / super / Norway / publication / total / universe / costume / landscape / catalogue / mask / astronomy / motion / 2014 / helmet / cosmos / poster / nature / solar_system / constellation / Francois_Hugo / gold / star / Skjoenne_Sjeler / Nestle / Oystein_Wyller_Odden / Anond_Versto / Ellen_H_Suhrke /


Comedy and Tragedy, Video 2014-03-27Tags: work / recent_work / collaboration / loop / box / cycle / energy / video / ritual / empty / studio / body / action / Eleanor_Clare / training / costume / archetype / mask / 2014 / dizzy / spinning / determination / Comedy_and_Tragedy / emotional / awkward /


Comedy and Tragedy, Text 2014-02-08

Comedy and Tragedy, Text

Comedy and Tragedy
text by Eleanor Clare, 2014, published in NEVERODDOREVEN, Deuxpiece and Buro fur Problem, Basel


I was frantic, feeling a little sick and dizzy, but determined to carry on.
What had to be done, had to be done. It was a desperate attempt.
It was a hollow action.
It was just doing for the sake of doing.
It was doing to find some momentary release from the feeling of total inertia, of being stuck.
Now I must talk of hollow laughter.
Some say it is the laughter of a psychopath: cold, hard, unfeeling.
I say it is simply laughter at the end of the tether.
They say, if you don't laugh you'll cry.
I have been laughing this way.
I cry until I laugh, and laugh until I cry.
There is not much in between, but for an empty and desolate expanse stretching out ahead.
When I am laughing, I do not know if the laughter itself feels unreal, or if I myself am unreal.
It seems like I have been caught by something I cannot quite grasp.
I am in its grip: the grip of humour.
Watching myself on a screen, I make myself laugh, for I am hysterical.
Here I am comedy.
I laugh a senseless, reasonless laughter that has no meaning, other than to shake and move in a way that is ridiculous.
It is laughter in the extreme, because it cannot end until it reaches the opposite pole: tragedy.


*


"Emotions exist beyond time, as the pulse of pure physical connection to the world and its music.
Like music, they are a form of movement _ the origin of the word emotion lies in the Latin, emovere, to move out, remove, agitiate."
(Little)
Tags: work / recent_work / documentation / photograph / text / collaboration / repeat / loop / box / movement / game / video / ritual / darkness / artificial / empty / studio / collapse / publication / orbit / communicaton / body / action / Eleanor_Clare / universe / screen / costume / edition / dance / mask / carnival / archetype / motion / disguise / 2014 / circus / dizzy / dvd / spinning / speed / theatre / sick / Comedy_and_Tragedy / cardboard / emotional / excitement / shaking / Buro_fur_Problem / Deuxpiece / NEVERODDOREVEN / Basel /


Patrick Wagner Screen Print Edition 2013-08-15

Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Screen print collaboration with Patrick Wagner, contact Entree for further information. Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition Patrick Wagner Screen Print Edition

Tags: work / recent_work / documentation / red / blue / design / collaboration / print / 2013 / Entree / yellow / June_Twenty_First / edition / screen_print / green / Patrick_Wagner / checkered / layer /


June Twenty First (printed by Patrick Wagner) 2013-08-14

June Twenty First (printed by Patrick Wagner) June Twenty First (printed by Patrick Wagner) June Twenty First (printed by Patrick Wagner) Produced in collaboration with Patrick Wagner June Twenty First (printed by Patrick Wagner) June Twenty First (printed by Patrick Wagner)

Tags: work / exhibition / recent_work / documentation / red / blue / design / collaboration / print / 2013 / Entree / yellow / edition / June_Twenty_First / screen_print / Patrick_Wagner /


Apis Press Publication 2013-08-14

Apis Press Publication Apis Press Publication printed by Apis Press in collaboration with Bjorn Mortensen and Entree all texts by Eleanor Clare Apis Press Publication Apis Press Publication Apis Press Publication Apis Press Publication Apis Press Publication Apis Press Publication Apis Press Publication Apis Press Publication Apis Press Publication

Tags: work / exhibition / recent_work / documentation / collaboration / print / 2013 / publication / Eleanor_Clare / Entree / universe / June_Twenty_First / edition / midsummer / Bjorn_Mortensen / Bergen / Apis_Press / Appendix /


Helios (text by Eleanor CLare) 2013-08-14As he rides his chariot, he shines upon men and deathless gods, and piercingly he gazes
with his eyes from his golden helmet. Bright rays beam dazzlingly from him, and his
bright locks streaming from the temples of his head gracefully enclose his far-seen face: a rich,
fine-spun garment glows upon his body and flutters in the wind: and stallions carry him.
Then, when he has stayed his golden-yoked chariot and horses, he rests there upon the
highest point of heaven, until he marvellously drives them down again through heaven to Okeanos."

Homeric Hymn 31 to Helios (trans. Evelyn-White) (Greek epic C7th - 4th B.C.)

*

I lived to dance all night. A surging energy created a new and unprecedented confidence:
that it was possible to cheat time. I felt invincible - transcendent. Life was light, without fear
of death; at least not in this state of being. I sensed in my body vibrations of sound.
The closer I got to the source, the more it enveloped me, becoming a physical entwinement with
music and space. I felt one with it. But as the years passed, inevitably my heart began to
beat out of time. The breath did not come so easily. I held it at the top for a few seconds,
afraid to exhale. In these moments, the perceived syncopation that was once such a joy had
started to become a dissonance.

*

I feel alive, and the world - it's turning inside out Yeah!
I'm floating around in ecstasy
So don't stop me now,

I'm a shooting star leaping through the skies
Like a tiger, defying the laws of gravity
I'm a racing car passing by like Lady Godiva
I'm gonna go! go! go!
There's no stopping me!

I'm a rocket ship on my way to Mars
On a collision course
I am a satellite, I'm out of control
I am a sex machine ready to reload
Like an atom bomb about to
Oh -oh-oh-oh-oh explode!

(Extracts from 'Don't Stop Me Now' lyrics by Freddie Mercury, 1978)

Tags: work / recent_work / stage / text / collaboration / vehicle / belief / car / energy / light / darkness / space / sun / 2013 / publication / time / action / Entree / Eleanor_Clare / death / solar / edition / June_Twenty_First / music / dance / wheel / midsummer / summer / solstice / helmet / cosmos / Apis_Press / planets / god / march / chariot / Helios / 1978 / Evelyn-White / Okeanos / Freddie_Mercury / Homer /


Burnout (text by Eleanor Clare) 2013-08-14Burn Out

Through the grainy unsteady image and the sound, distorted by low quality compression, it
seems like something is trying to break through. The first few seconds sound like noise
pulled through a synthesizer, screaming and kicking as it emerges, fighting for life in its new
digital form. Something about it is alarming, frightening, tortured and angry. It is half-formed,
raw and unrefined. Streaks of red and white light flash across the screen.

It is an arena for action. Something about this situation that is chaotic; yet there is an
element of control. The driver makes tight circles around a central axis. At first this is
demarcated by a traffic cone, but as things proceed, the silhouette of a young man moves into the
centre. The car stops and revs up, creating billows of smoke in the air, obliterating vision for
a few moments. As the car skids and screeches, I feel a sense of alarm. This is coming close to
disaster for the lone, central figure, potential victim of the anonymous driver, a sacrifice for
the entertainment of onlookers. I can sense also the collusion. One figure willingly places his
trust in the other. There is a tension between these two.

*

A smoky, fiery object is spinning recklessly. One might say things had spun out of control.
Not quite though; for to completely lose control would mean total destruction. It would mean the
end. It all went up in flames. This is a sudden, intense and short lived burst of energy. More
like a supernova than the sun, and more akin to a meteor careering around a planet, than a planet
orbiting the sun. It was more than this, though. This scene was not simply about objects in space;
it was human. It was a game or a task, perhaps even a ritual.

Although I can identify it as a human activity, shot through with the implications of one's
relationship to another, from my vantage point it also seemed anonymous. In the dark, these
figures could be anyone, totally unrecognisable by the light of day. In this moment they had a
relationship to one another. Certainly for the two central protagonists, it was one of great
significance and trust. At any other time, on any other level, it was unclear. In this sense, the
action had become symbolic. The figures could be understood as archetypes. Ones which, for reasons
I cannot yet identify, I associate with the masculine.

***

In the threat of a loss of control, images had already flooded my mind. I remember as the
helicopters circled in the air above my house one evening in August. I had no idea why it was
happening, but this circling was incessant, the noise repeatedly coming close and fading away,
swelling and receding, but never quite out of my consciousness. It always gives me a slight sense
of unease, the idea of something being under surveillance, coupled with the notion that something
might be wrong. Why this surveillance from such a great height? It is a safe distance for the one
who watches. Then I remembered the destruction that had taken place, just minutes away from my home.
The aerial images of buildings and cars set alight, and rioters surging through the streets, anonymous
from this point of view. London's Burning.

Tags: work / recent_work / sport / text / collaboration / loop / arena / vehicle / race / car / movement / cycle / driving / game / energy / video / drive / ritual / darkness / circle / light / 2013 / publication / orbit / action / body / Entree / Eleanor_Clare / noise / death / lights / show / course / June_Twenty_First / dance / engine / wheel / custom / fire / destroy / machismo / tire / burn / crowd / rubber / road / riot / Burnout / roundabout / Apis_Press / hot_rod / london /


Mask (text by Eleanor Clare) 2013-08-14You feel your breath inside the mask.

It is hot and damp.

You hear yourself breathing, heightened.

The mask is here: between the wearer and the world, the watcher and the watched.

Tags: work / text / collaboration / 2013 / publication / Entree / Eleanor_Clare / June_Twenty_First / mask / Apis_Press /


Appendix 1 (text by Eleanor Clare) 2013-08-14Appendix 1: Extracts from C.G. Jung, Commentary on the Secret of the Golden Flower

The wise Chinese would say in the words of the I Ching: When yang has reached its
greatest strength, the dark power of yin is born within its depths, for night begins at midday
when yang breaks up and begins to change into yin.

...

The ‘enclosure’, or circumambulation, is expressed in our text by the idea of a ‘circulation’.
The ‘circulation is not merely motion in a circle, but means, on the one hand, the marking off
of a sacred precinct, and, on the other, fixation and concentration. The sun wheel begins to run;
that is to say, the sun is animated and begins to take its course, or in other words, the Tao begins
to work and to take over the leadership. Action is reversed into non-action; all that is peripheral is
subjected to the command of what is central. [...]

Thus the circular movement also has the moral significance of activating all the light and all
the dark forces of human nature, and with them, all the psychological opposites of whatever
kind they may be.

...

If viewed correctly in the psychological sense, death is not an end but a goal, and therefore
life towards death begins as soon as the meridian is passed.

Tags: work / recent_work / text / collaboration / repeat / loop / darkness / circle / 2013 / sun / publication / orbit / time / Eleanor_Clare / order / June_Twenty_First / wheel / midsummer / solstice / Appendix / meridian / yin_yang / I_Ching / C.G._Jung /


Appendix 2 (texy by Eleanor Clare) 2013-08-14Appendix 2: Georges Bataille, Inner Experience

In this way existence closes the circle, but it couldn’t do this without including the night
from which it proceeds only in order to enter it again. Since it moved from the unknown to the
known, it is necessary that it inverse itself at the summit and go back to the unknown.

...

Action introduces the known (manufactured); then understanding, which is linked to it, relates the
non-manufactured, unknown elements, one after the other, to the known. But desire, poetry and
laughter increasingly cause life to slip in the opposite direction, moving from the known to the
unknown. Existence in the end causes the blind spot of understanding and right away becomes
completely absorbed in it. It could not be otherwise, unless a possibility for rest were to present
itself at a certain point. But nothing of the kind takes place: what alone remains is circular
agitation – which does not exhaust itself in ecstasy and begins again from it.

...

The upper part of my body – above the solar plexus – had disappeared, or at least no longer gave
rise to sensations which could be isolated. Only my legs – which kept me standing upright,
connected what I had become to the floor – kept a link to what I had been: the rest was an enflamed
gushing forth, overpowering, even free of its own convulsion. A character of dance and of
decomposing agility (as if made of a thousand idle futilities and of life’s thousand moments of
uncontrollable laughter) situated the flame ‘outside of me’. And as everything mingles in dance,
so there was nothing which didn’t go there to become consumed.

Tags: work / recent_work / text / collaboration / cycle / desire / circle / 2013 / publication / action / Entree / Eleanor_Clare / June_Twenty_First / dance / Apis_Press / Appendix / meridian / Georges_Bataille /


Appendix 3 (text by Eleanor Clare) 2013-08-14Appendix 3: Miscellaneous

As cosmic man or the personification of the intelligence in the tree of life, the Green Man is
the point at which the truth is manifested in creation, whether as life, light, song, words or
other figurative forms of art. He is the medium through which divine inspiration guides the works
of time in the fullness of space. He is the point of entry of eternity into time. Space is the
medium of sound, and therefore the music of praise.

W. Anderson, Green Man: The Archetype of our Oneness with the Earth.

...

Such circles designate, like the spirals, the paths of entry between worlds, and the pacing or
dancing of such designs in imitation of the journeys of the Gods, offers a perfect explanation of
these structures.

The Avebury henge was not a sculpture in the sense of being a finite, completed object.
Instead, it was brought to completion at the right time by human participation.

M. Dames The Avebury Cycle

...

In the extraordinary madness which periodically invaded Europe from the fourteenth to the
seventeenth century, people danced until they dropped.

At Liege in 1374, after certain possessed folk had come dancing half naked into the town
with garlands on their heads, dancing in the name of St John, we are told that many persons
seemingly sound in mind and body were suddenly possessed by devils and joined the dancers.

E.R. Dodds The Greeks and the Irrational

Tags: work / recent_work / text / collaboration / belief / cycle / energy / ritual / desire / circle / time / publication / action / sculpture / Eleanor_Clare / New_Age / death / creation / June_Twenty_First / music / archetype / dance / cosmos / megalith / true / god / pagan / Appendix / spiral / 1978 / green_man / Avebury / M._Dames / 1374 / W._Anderson / Liege / E.R._Dodds /


Horizon Publication 2012-10-20

Horizon Publication Horizon Publication Horizon Publication

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / documentation / collaboration / stand / structure / architecture / elevation / Norway / publication / sculpture / podium / plinth / scenery / landscape / scaffold / scale / dioramas / view / platform / museum / panoramic / stair / viewpoint / Bergen / Mathijs_van_Geest / international / interchange / nordic / perspective / Moderna_Museet / Baldvin_Einarsson / Helene_Norseth / Michelle_Teran / Werner_Nekes / Reykjavik / symposium / Kari_Stefansson / Emma_Houlihan / Bryndis_Bjornsdottir / Hulda_Stefansdottir / Stockholm / Lina_Zaveckyte / Pella_Kagerman / Domas_Rukas / Karen_Kipphoff / Olav_Westphalen / Vilnius / Asta_Ostrovskaja / Gabriele_Edlbauer / Marjolijn_Dijkman / Sindri_Snaer_Sveinbjargar_Leifsson / Irma_Stanaityte /


super total screen print edition 2012-08-15

super total screen print edition super total screen print edition

Tags: work / commerce / competition / recent_work / sign / documentation / red / logo / blue / design / 2012 / collaboration / repeat / print / super / board / total / edition / screen_print / Patrick_Wagner /


super total documentation 2012-08-15

super total documentation super total documentation super total documentation

Tags: work / commerce / recent_work / sign / stage / documentation / red / equipment / logo / facade / blue / brand / component / 2012 / collaboration / stand / repeat / loop / fair / box / transport / function / elevation / installation / Norway / communicaton / portable / slogen / furniture / animation / white / storage / cabinate / fail / dioramas / mill_race_gallery / museum / dvd / crate / bergen_kjott / glitch / Proverommet / glass /


mill race gallery 2012-08-15

Mill Race is an object as well as a Gallery space. It is portable and can be opened anywhere, this paves the way for artists to work both in a white cube, but also with the environment and the external context in which the gallery is placed. Instead of only bringing the art into the gallery, the gallery itself, can be incorporated in a site specific work or project, and open a dialogue between the public space and more specifically the gallery space. Most of all, Mill Race Gallery is a physical and mental playground for artists who want to explore this format and the issues it entails.

Tags: work / text / collaboration / 2012 / space / Norway / portable / package / white / gallery / cube / mill_race_gallery / crate / bergen_kjott / Joar_Nedberg / Audar_Kantun /


super total isometric drawing 2012-08-15

super total isometric drawing

Tags: work / recent_work / documentation / red / blue / design / collaboration / component / 2012 / repeat / box / transport / function / print / super / plan / diagramme / total / drawing / storage / process / double / mill_race_gallery / poster / crate / bergen_kjott / Proverommet /


super total plan diagramme 2012-08-15

super total plan diagramme super total plan diagramme

Tags: work / exhibition / commerce / recent_work / sign / documentation / red / equipment / blue / design / collaboration / 2012 / component / box / transport / function / production / elevation / super / package / sculpture / total / diagramme / plan / drawing / cabinate / process / gallery / double / mill_race_gallery / museum / crate / Proverommet / gondolas /


shelves chairs boilersuits 2012-08-14

photo bjorn mortensen shelves chairs boilersuits

Tags: work / recent_work / documentation / blue / 2012 / collaboration / function / production / modular / installation / model / sculpture / furniture / catalogue / shelving / Bjorn_Mortensen / poster / presentation / chair / boilersuits / mdf / Bernat_Daviu / Tollbodallmeninngen_39 / overalls / ceramic /


morgenbladet 2012-08-14

Olsson anbefaler 18. - 24. mai, morgenbladet.no
Tommy Olsson gir deg hver uke sine kunstanbefalinger.
Publisert: 16. mai 2012 - 9:30

Shelves, Chairs and Boilersuits, Tollbodallmeninngen 39, Bergen
Det er noe spesiellt pirrende med visningsteder som bare har en adresse a vise til, og denne aner jeg fint lite om, bortsett fra at den ikke burde være vanskelig a finne. Og fordi pressemeldingen sier 'Art is design that has become dysfunctional because the society that provided the basis for it suffered a historical collapse' og ikke sa veldig mye mer. Men mer trengs ikke for a fa meg interessert, egentlig. Historisk kollaps, huh? Det beskriver jo tingenes tilstand til enhver tid, spor du meg.


Tags: work / text / 2012 / collaboration / production / Norway / collapse / Bjorn_Mortensen / Bernat_Daviu / Tollbodallmeninngen_39 /


shelves chairs and boilersuits press release 2012-08-14

What value does an object have, if it has lost it's function?

What happens when a chair is something that you cannot sit down on any more?

The function of art is not so clearly defined, theorists and critics are still discussing this question. What is the function of art and where is the art in a piece of work? We are proposing to explore this through the making of objects that appear to be functional at first glance.

The seemingly functional is turned completely useless or perhaps the useless object has suddenly become functional; could this be at the core of where fine art production separates from other genres? The question of what are we left with when art fails to tell stories, fails to prove craftsmanship, fails to be conceptual, fails to document, fails to critique, fails to construct a better world, and so on and so on. A dysfunctional object in our culture is at best a problematic object.


Tags: work / recent_work / text / 2012 / collaboration / function / production / Norway / furniture / fail / dysfunctional / Bjorn_Mortensen / boilersuits / Bernat_Daviu / Tollbodallmeninngen_39 /


shelves chairs and boilersuits documentation 2012-08-12

shelves chairs and boilersuits documentation shelves chairs and boilersuits documentation shelves chairs and boilersuits documentation shelves chairs and boilersuits documentation shelves chairs and boilersuits documentation

Tags: work / exhibition / commerce / trade / documentation / facade / 2012 / collaboration / repeat / stand / loop / box / temporary / function / production / installation / fake / Norway / artificial / shop / furniture / storage / plastic / shelving / store / Bjorn_Mortensen / fruit / chair / boilersuits / Bernat_Daviu / Tollbodallmeninngen_39 / overalls / banana / tape / ceramic / tie_dye / strawberry /


70x100 Screen Print Edition 2012-05-15

70x100 Screen Print Edition 70x100 Screen Print Edition 70x100 Screen Print Edition
Screen Print Edition in collaboration with Patrick Wagner/Handsome Boy Press.
Supported by Entree/Norsk-finsk kulturfond.
70x100 Screen Print Edition 70x100 Screen Print Edition 70x100 Screen Print Edition 70x100 Screen Print Edition 70x100 Screen Print Edition

Tags: work / commerce / competition / recent_work / sign / trade / documentation / logo / blue / design / brand / collaboration / 2012 / transport / print / decal / stripe / orange / livery / edition / double / screen_print / Patrick_Wagner /


50x70 Screen Print Edition 2012-04-15

50x70 Screen Print Edition 50x70 Screen Print Edition 50x70 Screen Print Edition 50x70 Screen Print Edition 50x70 Screen Print Edition
Screen Print Edition in collaboration with Patrick Wagner/Handsome Boy Press.
Supported by Entree/Norsk-finsk kulturfond.
50x70 Screen Print Edition 50x70 Screen Print Edition

Tags: work / commerce / competition / recent_work / sign / trade / documentation / logo / blue / design / brand / 2012 / collaboration / transport / print / Entree / decal / stripe / livery / edition / orange / double / screen_print / Patrick_Wagner / Helsinki /


tag-team katalog 2012-03-19Installation for me is the staging of an arena; a temporal place, where there is the suggestion of narrative, but without the acting out or realisation of it. A tension or awkwardness is arrived at through the procedure. There can be an ambiguity of state; between definitives is where I find space for the work. I construct exhibition components like film or theatre scenery; with a facade of functionality. I am interested in light constructions, that can reflect the temporal and theatrical nature of an exhibition, mobility rather than permanence can be implied. A crude and provisional construction will be revealed in places; I am curious to make components that are ill fitting or dysfunctional. I want to create gaps that can be entries into the work. A gap is a hole, the place of desire; a sense of incompleteness in ourselves, we perpetually seek fulfilment, to be whole. Fantasy is continually renewed, we return again and again to the same place. For me this is also a metaphor for the creative process: the continual making and unmaking of work, the building of ideas and their subsequent deconstruction and the need build new again.

"Click to view tag-team katalog"

Tags: work / recent_work / stage / documentation / facade / sport / text / collaboration / 2012 / repeat / arena / temporary / function / production / desire / space / Norway / portable / scenery / incomplete / catalogue / destroy / dysfunctional / Tag_Team / gap / awkward / narrative /


Zwischenlandung 2012-03-03

Zwischenlandung Zwischenlandung Zwischenlandung Zwischenlandung

Tags: work / recent_work / documentation / text / collaboration / 2012 / publication / Zwischenlandung / dortmunder_kunstverein / Jan_Kolata /


super total screen print edition (2) 2012-02-15

super total screen print edition (2)

Tags: work / commerce / competition / sign / documentation / red / logo / blue / design / 2012 / collaboration / repeat / loop / print / super / board / total / edition / screen_print / Patrick_Wagner /


Panoramic Interchange 2010-10-20

Panoramic Interchange Hulda Stefánsdóttir
Travelling creates an odd conflict between longing to cut loose from yourself to see things in a different way while all the time consciously translating your same self into a foreign environment. Struggling to be just here while you are undeniably always also there, someplace else. Here are some moments travelled and places seen, both purposefully looking and aimlessly open towards what was there.

You Are Here is an exhibition of new work by 16 artists connected to the art academies of Bergen, Vilnius, Reykjavik and the Royal Art Institute, Stockholm.

http://panoramicinterchange.blogspot.com/

PANORAMIC INTERCHANGE: LANDSCAPE, SOCIETY AND THE INDIVIDUAL

International Symposium at
Moderna Museet, Cinema
Exercisplan 4,
Stockholm, Skeppsholmen

Friday, September 17th, from 10.00 – 18.00 hrs.

Historical panoramas used to offer a view of a city- or landscape - as seen from the point of view of an artist or photographer. Be it in painting, print or photography, the viewer received an often entertaining, informative and complete overview of a certain place at a certain time.

Digital media and networking have widened the scope of street, urban and landscape views to include 360” zoomable, interactive views, maps and directories - each in turn equipped with multiple options for further layers of information. Former blind spots might be rapidly disappearing in the ever more detailed complexity of available and accessible information. Furthermore the subject of individuality, the right to control, manipulate, protect and reveal personal information is challenged and hollowed out. The digital fingerprints left behind everywhere endanger our bank accounts and our privacy. In separate developments the decoding of the human gene is also leading to radical new perspectives regarding our rights to access information, questioning the individuality of humans and the way societies are organized.

Having arrived at this interchange, the artists, collectors, theoreticians and scientists participating in the symposium will present their material and ideas on the historical, current and emerging understanding of the observation, mapping and organization of different types of landscapes - beginning with historical viewing devices, the understanding and representation of landscapes (Werner Nekes) to the analysis of the genetic decoding of the individual and its social and cultural implications (Kári Stefánsson), further to an artists perspective of contemporary architecture, utopia and urban space (Marjolijn Dijkman) to the modelling, playing and interference with, as well as the questioning of, contemporary networked and mediatised societies (Michelle Teran).

WERNER NEKES
(b. 1944) lives in Mülheim an der Ruhr in Germany
Since 1965, filmmaker and media artist Werner Nekes has produced over 100 films and his work has been presented internationally at major museums and festivals.
Furthermore, Nekes has compiled one of the most important private collections of artifacts documenting 500 years of pre-cinematographic experiments as well as developments in the early history of film, focusing on spatial and temporal principles of representation.

MARJOLEIN DIJKMAN
(b. 1978) lives in Rotterdam in The Netherlands, Brussels in Belgium and Saint Mihiel in France.

Through her diverse work Dutch artist Marjolijn Dijkman often considers the foundations of how we perceive and experience our surroundings – the conventions and categories which underlie the comprehension, or not, of the world around us. Ranging from photographic archives and films, to landscape interventions and the organization of exhibitions and experimental residencies, Dijkman’s practice has concerned itself with futurology, public space, knowledge organization, cartography, utopian architecture or environmentalism, for example, with a particular emphasis on collaboration.

KARI STEFANSSON, M.D., DR. MED., Executive Chairman and President of Research
(b.1949) lives and works in Reykjavik in Iceland
Kári Stefánsson, M.D., Dr. Med. founded deCODE in August 1996. Dr. Stefánsson was previously a professor of Neurology, Neuropathology and Neuroscience at Harvard University and Director of Neuropathology at Beth Israel Hospital in Boston, Massachusetts. From 1983 to 1993, he held faculty positions in Neurology, Neuropathology and Neurosciences at the University of Chicago. Dr. Stefánsson received his M.D. and Dr. Med. from the University of Iceland and is board-certified in neurology and neuropathology in the United States. Dr. Stefansson is recognized as a leading figure in human genetics. He has shaped deCODE's scientific approach and been actively engaged in leading its gene discovery work, serving as senior author on most of the company's publications in major scientific journals.

MICHELLE TERAN
(b. 1966) lives and works in Berlin in Germany

Born in Canada, Michelle Teran explores the interaction between media and social networks in urban environments. She develops performances, with the audience often participating via the staging of urban interventions such as guided tours, walks and open-air projections, participatory installations and happenings.
One of her recent projects, Buscando al Sr. Goodbar (2009), is a threefold tour through the Spanish town Murcia simultaneously taking place by bus as well as on Google Earth and YouTube.

Michelle received the Transmediale Award 2010, the Prix Ars Electronica honorary mention (2005, 2010) as well as the Vida 8.0 Art & Artificial Life International Competition.


Tags: exhibition / recent_work / collaboration / publication / 2010 / landscape / view / museum / panoramic / viewpoint / interchange / international / Mathijs_van_Geest / Moderna_Museet / nordic / symposium / Asta_Ostrovskaja / Gabriele_Edlbauer / Kari_Stefansson / Lina_Zaveckyte / Baldvin_Einarsson / Helene_Norseth / Marjolijn_Dijkman / Olav_Westphalen / Emma_Houlihan / Bryndis_Bjornsdottir / Hulda_Stefansdottir / Sindri_Snaer_Sveinbjargar_Leifsson / Irma_Stanaityte / Vilnius / Pella_Kagerman / Domas_Rukas / Karen_Kipphoff / Michelle_Teran / Werner_Nekes / Reykjavik /


tag-team press release 2010-08-19

Arne Bakke

Dillan Marsh skaper betydningsfors kyvning ved gjenbruk og ombygging av eksisterende komponenter til nye konstellasjoner. Hans kunst fremstar gjerne som en iscenesettelse av en prosess. Til denne utstillingen produserer han en ny installasjon som utforsker tilbakevendende temaer som etterstrebelse, fiasko og uoppnaelige idealer tett knyttet til sport, handel og arbeid.

Dillan Marsh tar for tiden sin Mastergrad i Kunst ved Kunsthogskolen i Bergen og uteksamineres varen 2011. Han har deltatt pa flere utstillinger og prosjekter bade nasjonalt og internasjonalt blant annet med separatutstilling pa Das Künstlerhaus Dortmund og atelieropphold pa Sculpture Space Utica NY, USA.

Tag Team Studio er et produksjons og formidlingskonsept for samtidskunst som drives av et kunstnerkollektiv med seks medlemmer; Morten Kvamme, Arne Bakke, Aleksander Stav, Knud Young Lunde, Kjetil Froysaa og David Rios. Tag Team Studio holder til i et lokale i Damsgardsveien 35 og inneholder Produksjonslokale, kontor, verksted og galleri. Foreningen ble stiftet 10. mai 2010 med det formal a styrke vilkarene for produksjon og visning av samtidskunst i Bergensregionen.


Tags: work / text / collaboration / Norway / 2010 / Tag_Team / Arne_Bakke /


top of page