Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

artificial: research / work / exhibition / commerce / recent_work / competition / sign / stage / trade / documentation / red / photograph / equipment / product / facade / sport / text / brand / collaboration / 2012 / component / stand / repeat / loop / system / fair / box / arena / vehicle / temporary / race / belief / transport / car / function / cycle / movement / driving / production / energy / game / video / drive / ritual / print / architecture / desire / light / darkness / modular / circle / space / collection / installation / quote / fake / Norway / artificial / empty / booth / model / sun / 2013 / escape / collapse / studio / shop / publication / orbit / communicaton / time / range / package / board / body / portable / action / diagramme / furniture / Eleanor_Clare / podium / universe / animation / training / enterprise / scenery / drawing / screen / retail / tube / costume / death / storage / cabinate / sale / solar / plastic / creation / lights / simulation / landscape / orange / show / edition / catalogue / dance / carnival / variations / scale / mask / archetype / kit / therapy / view / big / connection / pyramid / shelving / dioramas / wheel / film / disguise / camp / pile / motion / 2014 / residue / Bjorn_Mortensen / circus / hole / advetisement / museum / dizzy / store / chamber / spinning / dome / skin / set / helmet / Trophy / panoramic / accumulator / transformation / billboard / Edinburgh_Sculpture_Workshop / stair / summer / green / future / dvd / chaos / rubber / usa / trick / road / nature / fruit / chair / pod / postcard / earth / status / dissolve / matter / speed / wave / boilersuits / rainbow / America / water / press_release / roundabout / nature / Yorkshire_Sculpture_Park / glitch / seek / theatre / mirror / still_life / pattern / giant / camera / Adventure_Island / Bernat_Daviu / truth / rubish / survival / pool / sick / cardboard / ride / isolation / elephant / reconstruction / Comedy_and_Tragedy / viewpoint / feet / touch / tree / banana / Tollbodallmeninngen_39 / emotional / feel / plant / tank / suit / balance / Mathijs_van_Geest / 2016 / tape / ceramic / disappearance / sequence / god / decay / fibreglass / edge / overalls / camouflage / delay / hands / Rush / bag / utopia / pear / Archipelago / Toucher / military / apocalypse / taxidermy / dog / paper_mache / excitement / rubbing / head / awkward / river / pineapple / melon / mountain / green_man / garbage / eternal / animal / fair ground / sea / low_tide / tie_dye / bust / Metal / mud_flats / Southend / jumping / lemon / apple / strawberry / concrete / camel / tide / pier / unconscious / Hordaland_Kunstsenter / kiwi / Sir_Basil_Spence / insulation / Frankfurt / raft / estuary / Messe / whale / ghillie / kardashian / NEVERODDOREVEN / Foucault / mango / rat / hunt / the_mathematical_society_of_traffic_flow / Gunter_Grass / shaking / The_Rat / Basel / virtual / David_LaChapelle / Buro_fur_Problem / Frederik_Ruysch / dinosaur / christmas / Deuxpiece /


Adventure Island, 22nd April - 8th May 2016-04-22

Adventure Island, 22nd April - 8th May


Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

Hendene famler
Kloden roterer
Tidevannet stiger

Stadig å fortsette framover; å søke etter
Solen, som slynger sine slående stråler; som forsvinner
Under Brygga, et vesen lever; forråtner
Ved enden av Landet; Sjøen


Det finnes en innside og en utside, et mørkt indre og et lyst ytre. Under huden, inni kroppen, er mye flytende. Dette er stedet hvor det underbevisste virker, fordøyer og prosesserer og samler og skiller substanser.

De lette etter selve begynnelsene av mening og skapelse: for å sammenføye tusener av år tilbake med idag. De ville finne det, men da de ankom, visste de fortsatt ikke hva de skulle gjøre.

I dypene av himmelen fantes ingen speil, og i solens sted gapte et stort blødende hull der kanskje en jeksel hadde blitt vridd ut. Sjøen hadde sannsynligvis blitt tømt, og etterlot seg hulrommet av sin beholder omsluttet av et svimlende stup. Kloden selv hadde forsvunnet, hadde opphørt å være solid.
– Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare og Dillan Marsh bor i Bergen, og har lagd arbeider sammen siden 2013, et samarbeid som begynte som en utforskning av hvordan det å lage kunstverk og å skrive gjensidig kan påvirke hverandre i å forstå mening og utviklingen av form og struktur. Clare har en mastergrad i kunst fra Central Saint Martins, London (2011), og Marsh en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2011). Sammen har de produsert verk for følgende aktører: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Büro für Problem Basel og Apis Press Bergen.

Prosjektet er støttet av Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

www.fossilsandstars.blogspot.no


Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.
Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

The hands are scrabbling
The earth is turning
The tide is rising

Constantly forging onwards; seeking
The Sun, casting its glorious rays; disappearing
Under the Pier, a creature lives; decaying
At the end of the Land; the Sea


There is an inside and an outside, a dark interior and a light exterior. Under the skin, in the body, much is fluid. This is where the unconscious is at work, digesting and processing and merging and separating matter.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn't know what to do.

In the depths of the sky, there were no mirrors, and in place of the sun a great bleeding hole gaped where perhaps a molar had been wrenched out. The sea had probably emptied, leaving the hollow of its basin rimmed by a dizzy precipice. The earth itself had disappeared, had ceased to be solid.
Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare and Dillan Marsh live in Bergen, and have been producing works together since 2013, a collaboration which began as an investigation into how making artwork and writing can mutually influence one another in the understanding of meaning, development of form and structure. Clare received MA Fine Art from Central Saint Martins in 2011, and Marsh MA Visual Art from Bergen Academy of Art and Design, 2011. They have produced collaborative work for the following organisations: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Buro fur Problem Basel and Apis Press Bergen.

Research and development has been supported by Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune and Norwegian Arts Council.

Fossils and Stars

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space. Archipelago is programmed with short lead times for each new project, with the intention of reinserting curatorial agility and real-time engagement into the institution. This initiative follows a different schedule to Hordaland kunstsenter's main exhibition programme, and is conceived as a group of 'thought islands' appearing in time.

"Click to view Adventure Island, 22nd April - 8th May"

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / movement / energy / video / darkness / light / installation / fake / artificial / sun / time / publication / body / action / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / view / film / wheel / motion / residue / dizzy / hole / circus / set / spinning / panoramic / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / rubber / wave / matter / nature / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / press_release / Adventure_Island / ride / camera / pool / viewpoint / sick / touch / feet / Mathijs_van_Geest / fibreglass / decay / edge / 2016 / feel / hands / Archipelago / river / excitement / Toucher / fair ground / pier / jumping / Metal / unconscious / low_tide / estuary / mud_flats / sea / Hordaland_Kunstsenter / tide / Southend /


Adventure Island, Hordaland Kunstsenter 2016-04-22

Adventure Island, Hordaland Kunstsenter

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / vehicle / movement / energy / video / darkness / light / fake / installation / artificial / sun / publication / time / action / body / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / wheel / film / view / residue / motion / dizzy / hole / circus / panoramic / skin / rubber / Edinburgh_Sculpture_Workshop / spinning / set / wave / matter / earth / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / seek / press_release / Adventure_Island / pool / sick / camera / ride / viewpoint / feet / touch / Mathijs_van_Geest / 2016 / edge / decay / feel / Rush / fibreglass / hands / Toucher / Archipelago / excitement / rubbing / Southend / fair ground / mud_flats / Metal / tide / low_tide / sea / estuary / Hordaland_Kunstsenter / pier / unconscious / jumping /


The Mirror 2015-04-14
Foucault, Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias

The mirror is, after all, a utopia, since it is a placeless place. In the mirror, I see myself there where I am not, in an unreal, virtual space that opens up behind the surface; I am over there, there where I am not, a sort of shadow that gives my own visibility to myself, that enables me to see myself there where I am absent: such is the utopia of the mirror. But it is also a heterotopia in so far as the mirror does exist in reality, where it exerts a sort of counteraction on the position that I occupy. From the standpoint of the mirror I discover my absence from the place where I am since I see myself over there. Starting from this gaze that is, as it were, directed toward me, from the ground of this virtual space that is on the other side of the glass, I come back toward myself; I begin again to direct my eyes toward myself and to reconstitute myself there where I am. The mirror functions as a heterotopia in this respect: it makes this place that I occupy at the moment when I look at myself in the glass at once absolutely real, connected with all the space that surrounds it, and absolutely unreal, since in order to be perceived it has to pass through this virtual point which is over there.Tags: quote / artificial / mirror / truth / utopia / Foucault / virtual /


The_Rat 2015-02-22

Gunter Grass, The Rat, Translated by Ralph Manheim

Where man had been, in every place he left, garbage remained. Even in his pursuit of the ultimate truth and quest for his God, he produced garbage. By his garbage, which lay stratum upon stratum, he could always - one only had to dig - be known. For more long-lived than man is his refuse. Garbage alone lives after him.

[...]

Vast plains infested with garbage, beaches strewn with garbage, valleys clogged with garbage. Synthetic flakes on the move. Tubes that have forgotten their ketchup and never rot. Shoes of neither leather nore straw walk self-propelled with the sand and collect in pits full of garbage, where already yachtsman's gloves and droll inflatable animals are waiting. All these things speak of you, now and forever. You and your works wrapped in clear plastic, sealed in vacuum bags, moulded in synthetic resin, you in chips and clips: the human race that was.Tags: research / product / text / race / cycle / darkness / quote / artificial / collapse / tube / enterprise / death / plastic / creation / landscape / pile / future / chaos / transformation / earth / matter / nature / survival / truth / god / apocalypse / bag / garbage / mountain / eternal / rat / Gunter_Grass / The_Rat /


Comedy and Tragedy, Text 2014-02-08

Comedy and Tragedy, Text

Comedy and Tragedy
text by Eleanor Clare, 2014, published in NEVERODDOREVEN, Deuxpiece and Buro fur Problem, Basel


I was frantic, feeling a little sick and dizzy, but determined to carry on.
What had to be done, had to be done. It was a desperate attempt.
It was a hollow action.
It was just doing for the sake of doing.
It was doing to find some momentary release from the feeling of total inertia, of being stuck.
Now I must talk of hollow laughter.
Some say it is the laughter of a psychopath: cold, hard, unfeeling.
I say it is simply laughter at the end of the tether.
They say, if you don't laugh you'll cry.
I have been laughing this way.
I cry until I laugh, and laugh until I cry.
There is not much in between, but for an empty and desolate expanse stretching out ahead.
When I am laughing, I do not know if the laughter itself feels unreal, or if I myself am unreal.
It seems like I have been caught by something I cannot quite grasp.
I am in its grip: the grip of humour.
Watching myself on a screen, I make myself laugh, for I am hysterical.
Here I am comedy.
I laugh a senseless, reasonless laughter that has no meaning, other than to shake and move in a way that is ridiculous.
It is laughter in the extreme, because it cannot end until it reaches the opposite pole: tragedy.


*


"Emotions exist beyond time, as the pulse of pure physical connection to the world and its music.
Like music, they are a form of movement _ the origin of the word emotion lies in the Latin, emovere, to move out, remove, agitiate."
(Little)
Tags: work / recent_work / documentation / photograph / text / collaboration / repeat / loop / box / movement / game / video / ritual / darkness / artificial / empty / studio / collapse / publication / orbit / communicaton / body / action / Eleanor_Clare / universe / screen / costume / edition / dance / mask / carnival / archetype / motion / disguise / 2014 / circus / dizzy / dvd / spinning / speed / theatre / sick / Comedy_and_Tragedy / cardboard / emotional / excitement / shaking / Buro_fur_Problem / Deuxpiece / NEVERODDOREVEN / Basel /


Kardashian_Christmas_Card 2013-12-20

Kardashian_Christmas_Card

Tags: research / exhibition / stage / photograph / brand / stand / ritual / desire / darkness / light / fake / artificial / booth / 2013 / studio / collapse / shop / podium / retail / costume / plastic / lights / cabinate / simulation / archetype / pyramid / dioramas / residue / pile / advetisement / Trophy / chaos / billboard / status / mirror / rainbow / America / reconstruction / camera / plant / utopia / awkward / bust / David_LaChapelle / christmas / kardashian /


the Mathematical Society of Traffic Flow 2013-08-31Tags: work / documentation / repeat / loop / system / vehicle / transport / car / cycle / driving / movement / video / drive / circle / artificial / orbit / universe / simulation / connection / wheel / road / pattern / roundabout / balance / delay / sequence / the_mathematical_society_of_traffic_flow /


Large Papier Mache Animal Heads 2013-07-29

Large Papier Mache Animal Heads

Tags: research / product / facade / fake / collection / artificial / model / range / costume / drawing / catalogue / archetype / mask / carnival / kit / disguise / transformation / helmet / trick / Comedy_and_Tragedy / elephant / head / dog / paper_mache / animal / camel /


Ghillie Suit 2013-07-03

Ghillie Suit Ghillie Suit Ghillie Suit Ghillie Suit Ghillie Suit

Tags: research / equipment / product / facade / sport / fake / artificial / escape / costume / disguise / green / dissolve / seek / disappearance / camouflage / suit / taxidermy / green_man / hunt / ghillie /


whales and dinosaurs 2013-04-28

whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs whales and dinosaurs

Tags: research / exhibition / stage / facade / fair / transport / collection / fake / artificial / model / scenery / show / simulation / scale / big / dioramas / museum / skin / set / postcard / elephant / giant / reconstruction / taxidermy / raft / dinosaur / whale /


Frankfurt Messe 2013-04-25

Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe Frankfurt Messe

Tags: research / work / exhibition / commerce / stage / trade / red / photograph / brand / stand / fair / architecture / artificial / 2013 / enterprise / sale / show / camp / roundabout / Frankfurt / concrete / Messe /


Simulator 2012-10-20

Simulator

Tags: research / stage / product / sport / stand / system / race / vehicle / driving / fake / artificial / model / booth / escape / podium / training / cabinate / simulation / chamber / stair / trick / pod / tank /


sun pod 2012-08-26

sun pod

Tags: research / photograph / product / box / belief / energy / light / artificial / booth / sun / body / podium / training / screen / plastic / cabinate / solar / orange / therapy / view / accumulator / skin / chamber / dome / summer / pod / isolation / tank / insulation /


isolation tank 2012-08-26

isolation tank isolation tank isolation tank

Tags: research / product / box / artificial / booth / cabinate / therapy / chamber / pod / isolation / pool / tank /


shelves chairs and boilersuits documentation 2012-08-12

shelves chairs and boilersuits documentation shelves chairs and boilersuits documentation shelves chairs and boilersuits documentation shelves chairs and boilersuits documentation shelves chairs and boilersuits documentation

Tags: work / exhibition / commerce / trade / documentation / facade / 2012 / collaboration / repeat / stand / loop / box / temporary / function / production / installation / fake / Norway / artificial / shop / furniture / storage / plastic / shelving / store / Bjorn_Mortensen / fruit / chair / boilersuits / Bernat_Daviu / Tollbodallmeninngen_39 / overalls / banana / tape / ceramic / tie_dye / strawberry /


Artificial-Flowers-Plants 2012-08-12

Artificial-Flowers-Plants Artificial-Flowers-Plants

Tags: research / product / facade / fake / artificial / range / plastic / sale / green / tree / plant /


frederik-ruysch 2012-08-12

frederik-ruysch

Tags: research / stage / driving / print / artificial / diagramme / death / dioramas / museum / Frederik_Ruysch /


sir-basil-spence_rubbish-pile 2012-08-12

sir-basil-spence_rubbish-pile

Tags: research / facade / box / architecture / fake / model / artificial / escape / disguise / pile / usa / rubish / camouflage / military / Sir_Basil_Spence /


artificial fruit 2012-08-10

artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit artificial fruit

Tags: research / product / facade / fake / artificial / model / plastic / orange / fruit / banana / pear / lemon / kiwi / pineapple / melon / apple / mango /


artificial fruit (still lifes) 2012-08-10

artificial fruit (still lifes) artificial fruit (still lifes) artificial fruit (still lifes) artificial fruit (still lifes) artificial fruit (still lifes) artificial fruit (still lifes) artificial fruit (still lifes) artificial fruit (still lifes)

Tags: research / product / facade / fake / model / artificial / shop / range / plastic / orange / fruit / still_life / banana / pear / apple / pineapple / melon / lemon / kiwi /


video loop (fruit) 2012-06-11

video loop (fruit)

Tags: work / recent_work / documentation / component / 2012 / repeat / movement / production / video / fake / installation / model / artificial / animation / plastic / orange / Bjorn_Mortensen / fruit / still_life / glitch / Bernat_Daviu / banana / pear / strawberry /


pop-up pannel range 2011-08-17

pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range

Tags: research / exhibition / commerce / competition / sign / stage / equipment / product / facade / brand / component / stand / system / fair / arena / temporary / architecture / modular / artificial / booth / collapse / communicaton / shop / range / package / portable / furniture / retail / enterprise / variations / circus /


fair stands 2011-08-17

fair stands fair stands fair stands fair stands fair stands fair stands fair stands fair stands fair stands fair stands

Tags: research / exhibition / commerce / sign / trade / equipment / product / brand / stand / system / architecture / modular / space / artificial / booth / shop / portable / board / furniture / screen / variations / camp / usa /


top of page