Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

time: research / work / exhibition / commerce / recent_work / competition / stage / trade / documentation / red / photograph / equipment / product / logo / facade / text / brand / component / collaboration / repeat / stand / system / loop / fair / box / arena / vehicle / temporary / race / belief / structure / transport / movement / cycle / driving / car / energy / production / video / drive / ritual / print / desire / light / darkness / circle / space / installation / collection / quote / fake / artificial / Norway / escape / studio / collapse / sun / 2013 / time / publication / orbit / sculpture / body / action / Entree / diagramme / Eleanor_Clare / New_Age / universe / motivation / noise / plinth / training / black / religion / animation / drawing / tube / scenery / costume / death / yellow / screen / white / incomplete / solar / order / stripe / plastic / lights / creation / landscape / sound / hippie / orange / June_Twenty_First / edition / scaffold / show / simulation / 2015 / modified / gallery / map / catalogue / music / geometry / archetype / mask / double / dance / carnival / cube / shelving / destroy / custom / view / film / dioramas / connection / rock / wheel / fire / pyramid / camp / motion / tire / olympic / new / 2014 / disguise / machismo / residue / pile / hole / crowd / circus / burn / collage / dizzy / screen_print / advetisement / midsummer / audio / field / aluminium / panoramic / spinning / chaos / cosmos / solstice / rubber / set / dvd / skin / transformation / presentation / Edinburgh_Sculpture_Workshop / helmet / summer / dome / steel / future / poster / Trophy / speaker / speed / road / wave / trick / earth / wall / club / nature / matter / Burnout / chair / postcard / riot / seek / water / cruise / mirror / Yorkshire_Sculpture_Park / pattern / theatre / creativity / roundabout / sound_system / still_life / solar_system / rave / press_release / nature / megalith / rainbow / constellation / projection / ride / sick / discipline / festival / camera / Assembly_House_Studios / cardboard / true / Francois_Hugo / shrine / feet / touch / colour / rubish / tool / acoustic / Adventure_Island / pool / Apis_Press / phenomena / spectrum / barrier / viewpoint / ikea / band / decay / web / pass / god / drum / Nestle / Rush / gold / voice / feel / hands / fibreglass / 2016 / Seljord / Norsk_Kulturradet / About_Time / march / Skjoenne_Sjeler / price / site / heliotherapy / flyer / sequence / triangle / Mathijs_van_Geest / edge / hard / pagan / Bergen_Kommune / ceramic / The_Travels_of_The_Toucher / planets / Appendix / ladder / tank / free-party / apocalypse / Ellen_H_Suhrke / Lester_Drake / vegetable / M25 / utopia / winter / Toucher / Rufus_Newell / Ellie_MacGarry / river / clay / gap / Hugo_and_the_Cosmos / excitement / rubbing / motto / Oystein_Wyller_Odden / Anond_Versto / Tigh_na_Cailleach / Mike_Winnard / line / Archway / london / storm / back / Archipelago / olympia / ancient / cruising / Matt_Wheeldon / Peter Cailler / Bulgari / tide / estuary / sea / Hordaland_Kunstsenter / low_tide / Arthurs_Seat / geo-dome / 1990 / Jan_van_Huysum / timer / Rhine / C-print / Out_of_Key / fair ground / Southend / graph / Helios / meridian / spiral / Avebury / hour_meter / platonic_solids / Kohler / odyssey / mono-print / polygon / John Higgins / free_party / Metal / mud_flats / unconscious / weather / Infernal_Eternal / eternal / Dodecahedron / stripes / mountain / nitrogen / pier / jumping / 1978 / chariot / green_man / Piramid Stage / Sunderland / Vanitas / hexagon / stool / Mayhem / concert / tunnel / bass_amp / whispering / Halhjem_Helleristninger / The_Hand_and_the_Hole / Evelyn-White / Okeanos / C.G._Jung / W._Anderson / dice / pumpkin / sunrise / lamp / Face / history / Freddie_Mercury / Nothing_About_Trees / Guisers / Glastonbury / 1992 / marble / Milton_Keynes / techno / painting / New_Haven_Bay / Walter_Benjamin / yin_yang / E.R._Dodds / Liege / 1981 / Marduk / Homer / Tomorrow_is_Born / spanner / Arosa / 1374 / car_park / russ / monitor / Granton_Mound / Poke_Holes / Odyssey_and_Sylvesterchlause / travel / I_Ching / M._Dames / 2000 / E_C_Cawte / drinking_straws / Urnascher_Sylvesterchause / Halloween / chocolate / Shepton_Mallet /


Carnival Map 2016-08-01

Master slide C A R N I V A L M A S K C O S T U M E T H E A T R E T R A G E D Y C O M E D Y G R E E C E R I T U A L R E P E T I T I O N C Y C L E A D D I C T I O N O Y L I M P I A S P O R T A R E N A C O M P E T I T I O N E X C E S S F E S T I V A L F A I R M A R K E T T R A D E F A I R T R A D E D R I V E S S E A S O N S T I M E D A R K L I G H T D E S T R O Y B U I L D C O M M E R C E F A C A D E F I C T I O N E S C A P E V I R T U A L S C E N E I L L U S I O N D I S P L A Y C O R P O R A T I O N G U I L D T E M P O R A R Y D E A T H R E B I R T H F R E E P A R T Y R I O T C A M P M O T I O N F I L M F I R E F A N T A S Y M A G I C

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / stage / trade / documentation / facade / system / temporary / cycle / ritual / desire / darkness / fake / escape / time / action / diagramme / black / religion / death / costume / drawing / incomplete / simulation / map / carnival / dance / dioramas / film / fire / destroy / camp / disguise / olympic / burn / summer / riot / theatre / rave / 2016 / web / free-party / winter / olympia / graph / free_party /


Angel of History 2016-07-14

Walter Benjamin's Angel of History "is turned toward the past. Where we perceive a chain of events, he sees one single catastrophe which keeps piling wreckage upon wreckage and hurls it in front of his feet. The angel would like to stay, awaken the dead, make whole what has been smashed. But a storm is blowing from Paradise; it has got caught in his wings with such violence that the angel can no longer close them. This storm irresistibly propels him into the future to which his back is turned, while the pile of debris before him grows skyward. This storm is what we call progress." Walter Benjamin, Illuminations

Tags: quote / collapse / time / destroy / new / motion / pile / future / chaos / decay / apocalypse / Walter_Benjamin / history /


Hard Times, Hard Work 2016-07-13

Hard Times, Hard Work

Tags: work / escape / time / music / rave / flyer / hard /


Adventure Island, 22nd April - 8th May 2016-04-22
Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

Hendene famler
Kloden roterer
Tidevannet stiger

Stadig å fortsette framover; å søke etter
Solen, som slynger sine slående stråler; som forsvinner
Under Brygga, et vesen lever; forråtner
Ved enden av Landet; Sjøen


Det finnes en innside og en utside, et mørkt indre og et lyst ytre. Under huden, inni kroppen, er mye flytende. Dette er stedet hvor det underbevisste virker, fordøyer og prosesserer og samler og skiller substanser.

De lette etter selve begynnelsene av mening og skapelse: for å sammenføye tusener av år tilbake med idag. De ville finne det, men da de ankom, visste de fortsatt ikke hva de skulle gjøre.

I dypene av himmelen fantes ingen speil, og i solens sted gapte et stort blødende hull der kanskje en jeksel hadde blitt vridd ut. Sjøen hadde sannsynligvis blitt tømt, og etterlot seg hulrommet av sin beholder omsluttet av et svimlende stup. Kloden selv hadde forsvunnet, hadde opphørt å være solid.
– Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare og Dillan Marsh bor i Bergen, og har lagd arbeider sammen siden 2013, et samarbeid som begynte som en utforskning av hvordan det å lage kunstverk og å skrive gjensidig kan påvirke hverandre i å forstå mening og utviklingen av form og struktur. Clare har en mastergrad i kunst fra Central Saint Martins, London (2011), og Marsh en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2011). Sammen har de produsert verk for følgende aktører: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Büro für Problem Basel og Apis Press Bergen.

Prosjektet er støttet av Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

www.fossilsandstars.blogspot.no


Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.
Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

The hands are scrabbling
The earth is turning
The tide is rising

Constantly forging onwards; seeking
The Sun, casting its glorious rays; disappearing
Under the Pier, a creature lives; decaying
At the end of the Land; the Sea


There is an inside and an outside, a dark interior and a light exterior. Under the skin, in the body, much is fluid. This is where the unconscious is at work, digesting and processing and merging and separating matter.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn't know what to do.

In the depths of the sky, there were no mirrors, and in place of the sun a great bleeding hole gaped where perhaps a molar had been wrenched out. The sea had probably emptied, leaving the hollow of its basin rimmed by a dizzy precipice. The earth itself had disappeared, had ceased to be solid.
Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare and Dillan Marsh live in Bergen, and have been producing works together since 2013, a collaboration which began as an investigation into how making artwork and writing can mutually influence one another in the understanding of meaning, development of form and structure. Clare received MA Fine Art from Central Saint Martins in 2011, and Marsh MA Visual Art from Bergen Academy of Art and Design, 2011. They have produced collaborative work for the following organisations: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Buro fur Problem Basel and Apis Press Bergen.

Research and development has been supported by Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune and Norwegian Arts Council.

Fossils and Stars

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space. Archipelago is programmed with short lead times for each new project, with the intention of reinserting curatorial agility and real-time engagement into the institution. This initiative follows a different schedule to Hordaland kunstsenter's main exhibition programme, and is conceived as a group of 'thought islands' appearing in time.

"Click to view Adventure Island, 22nd April - 8th May" Adventure Island, 22nd April - 8th May

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / movement / energy / video / light / darkness / installation / fake / artificial / sun / time / publication / body / action / Eleanor_Clare / scenery / simulation / landscape / carnival / film / wheel / view / motion / residue / dizzy / hole / circus / panoramic / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / rubber / set / spinning / speed / wave / matter / nature / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / press_release / Adventure_Island / ride / camera / pool / viewpoint / sick / touch / feet / decay / edge / 2016 / feel / hands / Mathijs_van_Geest / fibreglass / Archipelago / river / excitement / Toucher / Metal / unconscious / low_tide / estuary / mud_flats / sea / Hordaland_Kunstsenter / tide / Southend / fair ground / pier / jumping /


Adventure Island, Hordaland Kunstsenter 2016-04-22

Adventure Island, Hordaland Kunstsenter

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / vehicle / movement / energy / video / darkness / light / fake / installation / artificial / sun / time / publication / action / body / Eleanor_Clare / scenery / simulation / landscape / carnival / view / wheel / film / residue / motion / hole / circus / dizzy / rubber / Edinburgh_Sculpture_Workshop / spinning / set / panoramic / skin / speed / wave / matter / earth / nature / water / seek / press_release / Yorkshire_Sculpture_Park / camera / ride / viewpoint / feet / touch / Adventure_Island / pool / sick / 2016 / edge / decay / feel / Rush / fibreglass / hands / Mathijs_van_Geest / Toucher / Archipelago / excitement / rubbing / fair ground / mud_flats / Metal / tide / low_tide / sea / estuary / Hordaland_Kunstsenter / pier / unconscious / jumping / Southend /


The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds 2015-12-15

The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds
The Travels of The Toucher

Dillan Marsh & Eleanor Clare

Video projection with audio played through a bass amp, 45 sec. loop
Framed digital C-print, 60x85cm
Audio, played through a mini guitar amp, 5.20min. loop
Digital photograph on 32 inch monitor
Stud wall with two poke holes cut through it
Five terracotta clay objects on different sized plinths
Framed painting, acrylic on two 21x15cm sheets of paper
Work lamp, lighting back yard
Publication, in edition of 50

The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds The Travels of The Toucher, Assembly House, Leeds

Tags: work / exhibition / recent_work / documentation / photograph / text / collaboration / loop / box / cycle / video / ritual / print / light / darkness / collection / installation / studio / publication / time / body / sculpture / Eleanor_Clare / noise / plinth / screen / creation / plastic / sound / 2015 / landscape / show / rock / connection / view / film / hole / audio / chaos / Edinburgh_Sculpture_Workshop / wall / nature / speaker / earth / matter / megalith / sound_system / nature / water / Yorkshire_Sculpture_Park / shrine / acoustic / barrier / rubish / projection / Assembly_House_Studios / voice / Bergen_Kommune / The_Travels_of_The_Toucher / Norsk_Kulturradet / About_Time / ceramic / feel / hands / site / winter / Ellie_MacGarry / Rufus_Newell / clay / Lester_Drake / Tigh_na_Cailleach / ancient / Matt_Wheeldon / back / Mike_Winnard / gap / Arthurs_Seat / C-print / monitor / whispering / Granton_Mound / Poke_Holes / lamp / painting / Halhjem_Helleristninger / The_Hand_and_the_Hole / bass_amp / New_Haven_Bay /


The Travels of The Toucher 2015-12-14

The Travels of The Toucher

The Travels of The ToucherDillan Marsh & Eleanor Clare
Assembly House Studios 20-29 Nov. 2015
Sat. & Sun. 1-4pm or by appointmentWith cardboard boxes over their heads and two holes punched out for their arms, they began with wet clay, and without any other idea than to see what came by handling it. What they arrived at was not a sculpture, but a way to begin. The possibility to destroy and remake was always there: it was just a means of getting to the thing.

On a wet and windy day, they journeyed out to Tigh na Cailleach, home of the Old Woman of the Glen, just before she withdrew into her shelter for winter. They were not sure what they might find, or what to do when they got there. They were walking a path that had been walked for thousands of years. They were hopeful that they would make their destination on time, and fearful of regret, lest they should have to turn back. It was not that time or nature were against them; it was simply that the elements continued, and would continue interminably, before them, after them and in spite of them. The night was drawing closer with every step further into the heart of the glen. Colours were changing to soft and rusty ochres, greens and bluey-greys. The form of the land was becoming gentler and more rounded. The deep, broad loch had now tapered off into a trickling stream; yet the wind raged on, and the rain beat with a stinging patter against against their faces.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn’t know what to do. Not there at the shrine, nor in the studio with the clay.

This work has been kindly supported by: Assembly House Studios, About Time, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, Bergen Kommune, Norsk Kulturradet (Arts Council Norway)Tags: work / exhibition / recent_work / documentation / photograph / text / collaboration / cycle / video / drive / ritual / light / darkness / installation / time / publication / sculpture / Eleanor_Clare / religion / creation / landscape / 2015 / sound / edition / catalogue / archetype / rock / audio / chaos / Edinburgh_Sculpture_Workshop / future / wall / water / creativity / press_release / nature / Yorkshire_Sculpture_Park / megalith / sound_system / seek / shrine / cardboard / touch / Assembly_House_Studios / Norsk_Kulturradet / About_Time / ceramic / site / Bergen_Kommune / pagan / The_Travels_of_The_Toucher / Matt_Wheeldon / Tigh_na_Cailleach / Lester_Drake / winter / ancient / Rufus_Newell / Ellie_MacGarry / Mike_Winnard / storm / Arthurs_Seat / weather / travel / Face /


New Age 2015-09-24

New Age

Tags: work / recent_work / documentation / belief / time / New_Age / hippie / 2015 / new / screen_print / aluminium / future / presentation / flyer /


Most_Things_Still_Remain_To_Be_Done 2015-07-15Most things still remain to be done.
A glorious future!

The feeling of having finished something is an effective sleeping pill. A person who retires feeling that he has done his bit will quickly wither away. A company which feels that it has reached its goal will quickly stagnate and lose its vitality. Happiness is not reaching your goal. Happiness is being on the way. It is our wonderful fate to be just at the beginning. In all areas. We will move ahead only by constantly asking ourselves how what we are doing today can be done better tomorrow. The positive joy of discovery must be our inspiration in the future too. The word impossible has been deleted from our dictionary and must remain so... Bear in mind that time is your most important resource. You can do so much in 10 minutes. Ten minutes, once gone, are gone for good. You can never get them back. Ten minutes are not just a sixth of your hourly pay. Ten minutes are a piece of yourself. Divide your life into 10-minute units and sacrifice as few of them as possible in meaningless activity.
Most of the job remains to be done. Let us continue to be a group of positive fanatics who stubbornly and persistently refuse to accept the impossible, the negative. What we want to do, we can do and will do together. A glorious future!

The Testament of a Furniture Dealer, A Little ΙΚΕΑ Dictionary, Ingvar KampradTags: research / work / trade / text / brand / belief / ritual / quote / time / motivation / religion / training / transformation / future / discipline / ikea / voice / motto /


Vanitas, collage, 2014 2015-02-10

Vanitas, collage, 2014

Collage with Bulgari advertisement Octo, Eternal Values (2014) and a bookmark from the National Gallery, London (An Allegory to the Vanities of Human Life, detail, circa 1736 Jan van Huysum)Tags: work / commerce / recent_work / documentation / product / logo / belief / desire / darkness / collection / time / religion / black / death / creation / double / dioramas / 2014 / motion / advetisement / collage / nature / still_life / price / Jan_van_Huysum / Bulgari / timer / Vanitas /


untitled collection, Skjoenne Sjeler 2014-09-09

untitled collection, Skjoenne Sjeler


- collage with Francois Hugo dans son atelier and a stamp from the Album Nestle, Series 22
- role playing dice with the numbers removed and in the forms of the 5 Platonic Solids
- collage with Bulgari advertisement Eternal Values and bookmark with Vanitas by Jan van Huysum
- RUSH, Yikes and Power Promotions (1992) on a small white stool
- Collage with Odyssey, a Journey into Dance and postcard Urnascher Sylvesterchause
- Trophy, marble base, universal imperial spanner and chocolate wrapper
- Tomorrow is Born, Acidica Productions (Shepton Mallet, 1992)
- postcard of Arosa 1800m, Innerarosa, Alpentobel, Erzhorn
- digital machine timer Red Lion 202/95EC (counting the time in milliseconds)
- NEW AGE (Milton Keynes)
- a toy Halloween pumpkin
- mono-print on paper Mayhem in 1990 printed with an empty black ink cartridge


untitled collection, Skjoenne Sjeler untitled collection, Skjoenne Sjeler

Tags: work / exhibition / commerce / recent_work / documentation / fair / cycle / production / energy / ritual / print / space / installation / collection / Norway / time / sculpture / New_Age / noise / black / costume / white / death / scenery / creation / plastic / orange / landscape / geometry / music / carnival / dance / mask / cube / pyramid / new / motion / 2014 / collage / advetisement / future / poster / Trophy / cosmos / presentation / summer / club / chair / postcard / wall / riot / nature / rainbow / still_life / constellation / solar_system / cruise / rave / Francois_Hugo / band / tool / festival / colour / Rush / Seljord / Skjoenne_Sjeler / flyer / triangle / free-party / gold / Nestle / vegetable / Hugo_and_the_Cosmos / utopia / Anond_Versto / Oystein_Wyller_Odden / Ellen_H_Suhrke / M25 / eternal / Dodecahedron / stripes / Infernal_Eternal / platonic_solids / Sunderland / Mayhem / 1990 / hexagon / Jan_van_Huysum / mountain / Bulgari / stool / Piramid Stage / Out_of_Key / odyssey / mono-print / polygon / hour_meter / timer / Vanitas / Kohler / Urnascher_Sylvesterchause / pumpkin / spanner / Milton_Keynes / marble / Shepton_Mallet / Odyssey_and_Sylvesterchlause / 1992 / Halloween / chocolate / Tomorrow_is_Born / Arosa /


untitled installation, Skjoenne Sjeler 2014-07-13

untitled installation, Skjoenne Sjeler untitled installation, Skjoenne Sjeler untitled installation, Skjoenne Sjeler

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / documentation / repeat / loop / fair / arena / temporary / vehicle / transport / movement / car / cycle / energy / video / drive / ritual / desire / light / circle / darkness / installation / Norway / sun / time / action / noise / universe / lights / solar / landscape / archetype / carnival / view / custom / camp / 2014 / motion / machismo / field / crowd / dizzy / burn / chaos / dvd / spinning / panoramic / speed / Burnout / speaker / trick / rave / cruise / theatre / sound_system / constellation / camera / festival / pool / Skjoenne_Sjeler / Seljord / free-party / Rush / cruising / Oystein_Wyller_Odden / Ellen_H_Suhrke / river / Anond_Versto / free_party / Rhine / nitrogen / russ / techno / concert / tunnel / car_park / sunrise /


untitled installation, Bomb Factory, London 2013-10-19

photography Ben Turner untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London untitled installation, Bomb Factory, London

Tags: work / exhibition / recent_work / documentation / photograph / equipment / component / repeat / stand / loop / race / vehicle / structure / belief / cycle / driving / car / energy / video / ritual / drive / print / circle / darkness / space / installation / collection / 2013 / collapse / time / orbit / action / New_Age / noise / animation / black / screen / tube / costume / solar / sound / scaffold / geometry / modified / music / gallery / cube / dance / mask / film / pyramid / wheel / rock / fire / shelving / custom / machismo / tire / disguise / burn / rubber / dvd / presentation / dome / helmet / steel / Burnout / speed / club / road / postcard / riot / rave / roundabout / solar_system / phenomena / cardboard / band / spectrum / rubish / Francois_Hugo / tank / march / drum / ladder / free-party / Nestle / planets / Archway / london / Peter Cailler / hour_meter / John Higgins / Infernal_Eternal / platonic_solids / Sunderland / geo-dome / Piramid Stage / Kohler / 2000 / Guisers / drinking_straws / Glastonbury / Marduk / dice / Nothing_About_Trees / E_C_Cawte / 1981 /


Helios, animation 2013-09-16

Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation Helios, animation

Tags: work / exhibition / recent_work / red / repeat / loop / race / cycle / energy / video / drive / circle / light / 2013 / time / Entree / animation / yellow / stripe / June_Twenty_First / simulation / dance / circus / speed / pattern / colour / pass / heliotherapy / sequence / line / Helios /


Helios (text by Eleanor CLare) 2013-08-14As he rides his chariot, he shines upon men and deathless gods, and piercingly he gazes
with his eyes from his golden helmet. Bright rays beam dazzlingly from him, and his
bright locks streaming from the temples of his head gracefully enclose his far-seen face: a rich,
fine-spun garment glows upon his body and flutters in the wind: and stallions carry him.
Then, when he has stayed his golden-yoked chariot and horses, he rests there upon the
highest point of heaven, until he marvellously drives them down again through heaven to Okeanos."

Homeric Hymn 31 to Helios (trans. Evelyn-White) (Greek epic C7th - 4th B.C.)

*

I lived to dance all night. A surging energy created a new and unprecedented confidence:
that it was possible to cheat time. I felt invincible - transcendent. Life was light, without fear
of death; at least not in this state of being. I sensed in my body vibrations of sound.
The closer I got to the source, the more it enveloped me, becoming a physical entwinement with
music and space. I felt one with it. But as the years passed, inevitably my heart began to
beat out of time. The breath did not come so easily. I held it at the top for a few seconds,
afraid to exhale. In these moments, the perceived syncopation that was once such a joy had
started to become a dissonance.

*

I feel alive, and the world - it's turning inside out Yeah!
I'm floating around in ecstasy
So don't stop me now,

I'm a shooting star leaping through the skies
Like a tiger, defying the laws of gravity
I'm a racing car passing by like Lady Godiva
I'm gonna go! go! go!
There's no stopping me!

I'm a rocket ship on my way to Mars
On a collision course
I am a satellite, I'm out of control
I am a sex machine ready to reload
Like an atom bomb about to
Oh -oh-oh-oh-oh explode!

(Extracts from 'Don't Stop Me Now' lyrics by Freddie Mercury, 1978)

Tags: work / recent_work / stage / text / collaboration / vehicle / belief / car / energy / light / darkness / space / sun / 2013 / publication / time / action / Entree / Eleanor_Clare / death / solar / edition / June_Twenty_First / music / dance / wheel / midsummer / solstice / helmet / cosmos / summer / Apis_Press / god / march / planets / chariot / Helios / 1978 / Freddie_Mercury / Homer / Evelyn-White / Okeanos /


Appendix 1 (text by Eleanor Clare) 2013-08-14Appendix 1: Extracts from C.G. Jung, Commentary on the Secret of the Golden Flower

The wise Chinese would say in the words of the I Ching: When yang has reached its
greatest strength, the dark power of yin is born within its depths, for night begins at midday
when yang breaks up and begins to change into yin.

...

The ‘enclosure’, or circumambulation, is expressed in our text by the idea of a ‘circulation’.
The ‘circulation is not merely motion in a circle, but means, on the one hand, the marking off
of a sacred precinct, and, on the other, fixation and concentration. The sun wheel begins to run;
that is to say, the sun is animated and begins to take its course, or in other words, the Tao begins
to work and to take over the leadership. Action is reversed into non-action; all that is peripheral is
subjected to the command of what is central. [...]

Thus the circular movement also has the moral significance of activating all the light and all
the dark forces of human nature, and with them, all the psychological opposites of whatever
kind they may be.

...

If viewed correctly in the psychological sense, death is not an end but a goal, and therefore
life towards death begins as soon as the meridian is passed.

Tags: work / recent_work / text / collaboration / repeat / loop / darkness / circle / 2013 / sun / publication / orbit / time / Eleanor_Clare / order / June_Twenty_First / wheel / midsummer / solstice / Appendix / meridian / I_Ching / C.G._Jung / yin_yang /


Appendix 3 (text by Eleanor Clare) 2013-08-14Appendix 3: Miscellaneous

As cosmic man or the personification of the intelligence in the tree of life, the Green Man is
the point at which the truth is manifested in creation, whether as life, light, song, words or
other figurative forms of art. He is the medium through which divine inspiration guides the works
of time in the fullness of space. He is the point of entry of eternity into time. Space is the
medium of sound, and therefore the music of praise.

W. Anderson, Green Man: The Archetype of our Oneness with the Earth.

...

Such circles designate, like the spirals, the paths of entry between worlds, and the pacing or
dancing of such designs in imitation of the journeys of the Gods, offers a perfect explanation of
these structures.

The Avebury henge was not a sculpture in the sense of being a finite, completed object.
Instead, it was brought to completion at the right time by human participation.

M. Dames The Avebury Cycle

...

In the extraordinary madness which periodically invaded Europe from the fourteenth to the
seventeenth century, people danced until they dropped.

At Liege in 1374, after certain possessed folk had come dancing half naked into the town
with garlands on their heads, dancing in the name of St John, we are told that many persons
seemingly sound in mind and body were suddenly possessed by devils and joined the dancers.

E.R. Dodds The Greeks and the Irrational

Tags: work / recent_work / text / collaboration / belief / cycle / energy / ritual / desire / circle / time / publication / action / sculpture / Eleanor_Clare / New_Age / death / creation / June_Twenty_First / music / archetype / dance / cosmos / megalith / true / god / pagan / Appendix / spiral / 1978 / green_man / Avebury / W._Anderson / Liege / E.R._Dodds / M._Dames / 1374 /


helsinki postcard 2012-06-16

helsinki postcard

Tags: research / time / postcard / mirror / still_life /


top of page